GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

PREKOM@NET - POSLOVANJE INTERNETOM

PREKOM@NET - ULAZ

PREKOM@NET - UPUTE
______________________________________
PRE-KOM PITALICA
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu
i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u
______________________________________
Dežurni Grobari
( Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,
Goričan, D. Vidovec, Sv. Marija)
Franjo Ekart
099 33 44 424
Alojz Balent
099 33 44 441
Krešimir Krušec
099 33 44 411
Dežurni Dimnjačari
(Kotoriba, Goričan)
Mario Gerić
099 26 90 358
mario.geric@pre-kom.hr
Milivoj Vugrinčić
099 27 14 449
milivoj.vugrincic@pre-kom.hr
______________________________________
Naručivanje odvoza glomaznog otpada
glomazni.otpad@pre-kom.hr


________________________________________________________________________________________________________________________________________
POČETKOM 2015. GODINE KREĆE SAKUPLJANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA

15.12.2014. Obavještavamo Vas da sa 02.01. kreće sakupljanje biorazgradivog otpada sukladno kalendarima sakupljanja. Jedan tjedan sakuplja se crna kanta (komunalni otpad) a drugi tjedan smeđa kanta (biorazgradivi otpad). Kako sakupljanje kreće kroz petnaestak dana pozivamo Vas da počnete puniti smeđe kante sukladno uputama koje je dobilo svako domaćinstvo uz kantu. U nastavku Vam donosimo kratki kalendar za prvih 15 dana siječnja 2015. godine, a cijeli radni kalendar nalazi se u Terminima sakupljanja.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOVA USLUGA PRE-KOM-a - ODVOZ OTPADNIH VODA NA PROČISTAČ DONJI KRALJEVEC

10.12.2014. Nabavom cisterne od 5000 litara za odvoz otpadnih voda, te potpisom ugovora sa Međimurskim vodama i Općinom D. Kraljevec stvorili smo uvjete za pokretanje nove usluge odvoza otpadnih voda za domaćinstva i pravne osobe sa područja Grada Preloga. Sva zainteresirana domaćinstva ili pravne osobe uslugu mogu zatražiti na telefon 040 645 535. Cijena odvoza iznosi 200 kuna PDV uključen, na navedenu cijenu još se plaća obrada na pročistaču otpadnih voda Donji Kraljevec u iznosu od 12,55 kuna po 1m3. Za pruženu uslugu uz račun dobiva se sva propisana prateća dokumentacija.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
www.pre-kom.hr

06.12.2014. Već 8 godinu nastojimo Vas informirati putem naše web stranice www.pre-kom.hr, a zadnje dvije godine i putem naše Facebook stranice. Kako broj posjetitelja naših stranica raste iz godine u godinu želja nam je dodatno dopuniti naše stranice. Tako u 2015. planiramo proširiti našu uslugu prekom@net sa pregledima obavljenih usluga dimnjačarske službe i pregledom odvoza otpada. Imate li Vi prijedloga za proširenje naših stranica molimo Vas da se javite sa svojim prijedlozima. Evo i statistike posjeta za 11 mjeseci 2014. godine.
www.pre-kom.hr - broj posjetitelja: 58041
www.pre-kom.hr - broj otvorenih stranica: 142635
www.pre-kom.hr - broj klikova: 1313325
broj čitanja objava na facebook stranici: 9520
________________________________________________________________________________________________________________________________________
DONESEN PRAVILNIK O NUSPROIZVODIMA I UKIDANJU STATUS A OTPADA

01.12.2014 Krajem rujna konačno je donesen Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada, koji između ostalog definira kvalitetu komposta. Naš kompost koji smo proizveli u pilot projektu zadovoljava I klasu komposta pogodnog za korištenje u ekološkoj proizvodnji a to je vidljivo iz tabele. 

Kompost klase I. namijenjen je korištenju u ekološkoj proizvodnji na način propisan posebnim propisom koji uređuje ekološku proizvodnju i korištenju u poljoprivredi na način propisan posebnim propisom koji uređuje gnojivo i poboljšivaće tla.
Kompost klase II. namijenjen je korištenju u poljoprivredi na način propisan posebnim propisom koji uređuje gnojivo i poboljšivaće tla.
Kompost klase III. namijenjen je korištenju na tlu koje se ne koristi za proizvodnju hrane, na šumskom odnosno parkovnom zemljištu, za potrebe uređenja odnosno rekultivacije zemljišta i za izradu završnog rekultivacijskog sloja odlagališta.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
RADOVI NA KOMPOSTANI DOBRO NAPREDUJU

22.11.2014 Ako nas vremenske prilike posluže očekujemo dovršetak radova na izgradnji kompostane u Prelogu da kraja ove godine. Kopostana u Prelogu preuzimati će biorazgradivi otpad od domaćinstva sa područja donjeg Međimurja, te svih poduzeća i OPG-ova sa područja cijele Županije Međimurske naravno sukladno elaboratu koji se izrađuje i dozvoli za gospodarenje otpadom. Sav otpad biti će vagan i znati će se njegovo porijeklo te će se za njega dobivati sva prateća dokumentacija. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
ODRŽANA 3. SJEDNICA SAVJETA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DONJEG MEĐIMURJA

21.11.2014 Dana 17.11.2014. godine održana je Sjednica savjeta za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja i donosimo njezine zaključke:
1.  Ukoliko neko domaćinstvo promjeni mišljenje i odluči se za kompostiranje sukladno navedenim člancima  Zakona o održivom gospodarenju otpadom (č44. i č9.1), treba se javiti u PRE-KOM i mi ćemo provjeriti kompostište, i ako zadovoljava navedene uvjete u članku 9 stavku 1 Zakona to zapisnički konstatirati  i  preuzeti smeđu kantu od korisnika. Natrag se neće preuzimati kante od korisnika koji nemaju zadovoljavajuće kompostište.
2.  Domaćinstva koja imaju studenta koji studira u Zagrebu ili dalje uvodi se popust od 20%. Za odobrenje popusta domaćinstvo treba dostaviti fotokopiju nekog dokumenta o upisu studenta (potvrdu fakulteta, kopija indeksa ili sl.)
3.  Dogovoreno je da se uputi dopis od strane PRE-KOM i JLS prema Ministarstvu socijalne skrbi, da reguliraju plaćanje usluge iz socijalne pomoći kako se radi o higijeni u naseljima gdje žive Romi.
4.  Sa početkom 2015. PRE-KOM će krenuti sa pilot projektom evidentiranja odvezenog otpada prema volumenu. Želja nam je da se donošenjem Vladine uredbe o otpadu napravi novi obračun usluge kako bi barem malim iznosima dodatnog popusta nagradili domaćinstva koja odvajaju otpad. Sam broj odvoza revidirati će se prema uredbi vlade i dogovoru Savjeta. Uredba Vlade očekuje se do polovine 2015. godine.
5.  Početkom rada kompostane veće količine granja od domaćinstva sezonski će se preuzimati će se po 5 kn/m3 u periodu 01.03-30.04 i 15.09.-15.11.
6.  Domaćinstva koja neće koristiti uslugu biorazgradivog otpada neće moći predavati granje u sklopu glomaznog otpada.
7.  Nakon početka korištenja nove usluge, do polovice 2015 godine napraviti će se analiza dali se jednočlanim domaćinstvima može odobriti dodatni popust od 5 do 10%.
Pozivamo domaćinstva koja imaju studente da dostave neki dokument o upisu studenta kako bi ostvarili pravo na 20% popusta.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
UPRAVLJANJE OTPADOM - IZAZOVI I PRILIKE ZA LOKALNO SAMOUPRAVU

21.11.2014 U Zagrebu je održan jednodnevni seminar pod nazivom „Upravljanje otpadom – izazovi i prilike za lokalnu samoupravu“ u nazočnosti predstavnika općina i gradova koji očekuju ili nude znanja o ovoj, danas u Hrvatskoj vrlo aktualnoj temi. Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (2013.) Hrvatska je započela razdoblje novog načina upravljanja otpadom koji pred lokalnu samoupravu postavlja nove zahtjeve. Pritom, značajan broj lokalnih jedinica, uključujući i Zagreb kao glavni grad, nisu uspjele organizirati prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na način i u roku koji je propisan Zakonom. Slijedom toga, Udruga općina u Republici Hrvatskoj, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i Veleposlanstvo Republike Francuske u Republici Hrvatskoj, organizirali su seminar s ciljem razmjene dobre prakse i učenja na iskustvima drugih.  Prisutne su pozdravili predsjednik Udruge općina Đuro Bukvić, predsjednik Udruge gradova Željko Turk te veleposlanica Republike Francuske u RH Michèle Boccoz.  
O hrvatskom pravnom okviru za upravljanje otpadom i spremnosti hrvatske lokalne samouprave za odvajanje otpada govorila je Sanja Radović-Josić, načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. O međuopćinskoj suradnja u gospodarenju otpadom vlastito iskustvo iznio je Paul D Deffontaine, predsjednik francuskog nacionalnog centra za reciklažu. Primjer dobre prakse upravljanja otpadom u Hrvatskoj iznio je Marko Kos, načelnik Općine Sv. Križ Začretje, a o ulozi građana u izradi i implementaciji politike upravljanja otpadom francuska je iskustva prenijela Elisabeth Lucas, voditeljica Odjela za otpad u zajednici općina Erdre et Gesvres. Nacionalni i europski izvori sredstava za unaprjeđenje upravljanja otpadom bili su temom prezentacije Aleksandre Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, izneseni su i brojni primjeri među kojima se ističe iskustvo Bedekovčine o kojem je govorila Ivana Kovačić i projekt zajedničkog gospodarenja otpadom donjeg Međimurja  Grada Preloga i Općina Goričan, D. Kraljevec, Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava i Kotoriba koji je prezentirao Siniša Radiković direktor PRE-KOM.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
SMOTRA ZIMSKE SLUŽBE GRADA PRELOGA 

18.11.2013. Već tradicionalno sredinom studenog obavlja se smotra zimske službe PRE-KOM-a koji čisti ulice , staze i parkirališta Grada Preloga. PRE-KOM za čišćenje ulica i parkirališta ima opremljenih pet velikih strojeva (traktori i JCB) koji čiste cca. 50 km gradskih ulica. Za čišćenje staza imamo opremljena tri mala traktora. Za početak ove zime pripremljeno je 15 tona soli. Naravno tu su i ekipe koje čiste tržnicu, pješačke prijelaze, autobusne stanice, groblja i slično. Zimska služba obavlja se prema planu koji je izradio PRE-KOM, a odobrio Grad Prelog. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Traži ?
Back to content | Back to main menu