GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

PREKOM@NET - POSLOVANJE INTERNETOM

PREKOM@NET - ULAZ

PREKOM@NET - UPUTE
______________________________________
PRE-KOM PITALICA
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu
i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u
______________________________________
Grobari
( Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,
Goričan, D. Vidovec, Sv. Marija)
Franjo Ekart
099 33 44 424
Alojz Balent
099 33 44 441
Krešimir Krušec
099 33 44 411
Dimnjačari
(Prelog, Kotoriba, D. Vidovec, D. Dubrava, Goričan, S. Marija)
Alen Drk

099 4469845

Mario Gerić
099 4469844
Milivoj Vugrinčić
099 2714449

Hrvoje Fuš

099 2690358

Siniša Sabol

099 2692345
______________________________________
Naručivanje odvoza glomaznog otpada
glomazni.otpad@pre-kom.hr________________________________________________________________________________________________________________________________________
SORTIRNICA KORISNOG OTPADA DOBILA UPORABNU DOZVOLU
 
16.09.2015. Nakon obavljenog tehničkog pregleda sortirnica korisnog otpada u Prelogu dobila je uporabnu dozvolu i počela je sa radom. Izvođač radova tvrtka Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca izgradila je cijelu sortirnicu (halu i sortirnu liniju) za samo 100 dana sukladno rokovima iz provedenog javnog natječaja. Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka Instal-promet Kanižaj d.o.o., a stručni nadzor provodila je tvrtka OGP d.o.o. iz Preloga. Sukladno okončanoj situaciji cijena izgradnje, opremanje sortirnice i stručni nadzor iznose 3.673.882,81 kunu sa PDV-om, a sa 80% bespovratnih sredstava izgradnju sortirnice korisnog otpada pokriva Fond za zaštitu okoliša, a što iznosi 2.939.106,25 kuna. Kapacitet sortirnice iznosi 1200 tona godišnje a u jednoj smjeni na dvije linije za sortiranje može raditi do 15 radnika.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________
SORTIRNICA KORISNOG OTPADA U PROBNOM RADU
 
04.09.2015. Sortirnica korisnog otpada koja se gradi u sklopu reciklažnog dvorišta PRE-KOM-a krenula je sa probnim radom i podešavanjem same linije za sortiranje. Radnici izvođača radova tvrtke Tehnix d.o.o. podešavaju samu liniju i obučavaju radnike PRE-KOM-a za korištenje sortirne linije. Kapacitet nove sortirnice iznosi 1200 tona godišnje, a i iz prvih rezultata probnog rada očekuje se značajno ubrzanje rada, te poboljšanje uvjeta rada za same radnike na sortirnoj liniji. U nekoliko slika želimo Vam približiti naš novu sortirnicu. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
KRENULO PRVO PROSIJAVANJE KOMPOSTA U KOMPOSTANI PRELOG
 
31.08.2015. Kako su u kompostani pripremljene prve količine materijala za prosijavanje, u narednih nekoliko dana prosijati će se oko 300 m3 komposta koji će se puniti u vreće i pripremiti za podjelu našim korisnicima. Kompost se sije kroz sito 16*8 mm što je više nego dvostruko manje nego prijašnjih godina u pilot projektu. Ovim sitom dobiti će se vrlo sitni kompost za punjenje u vreće, koje će korisnici moći podići uz kupon koji će im biti dostavljen na kućnu adresu do kraja ove godine. Kupon za 2015. godinu moći će se iskoristiti do 30.06.2016 godine.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
SORTIRNICA KORISNOG OTPADA U PRELOGU PRED ZAVRŠETKOM
 
20.08.2015. Sukladno ugovorenim rokovima izvođač radova tvrtka Tehnix d.o.o. iz D. Kraljevca završava izgradnju sortirnice korisnog otpada u Prelogu kapaciteta 1200 tona godišnje. Investicija iznosi 3,7 milijuna kuna a 80% investicije pokriva Fond za zaštitu okoliša bespovratnim sredstvima. Nova, modernija i brža sortirnica omogućiti će brže i kvalitetnije sortiranje korisnog otpada koji se nakon sakupljanja od građana i poduzeća mora dodatno sortirati i do 7 frakcija. U narednih desetak dana završiti će se montaža struje, ventilacije, grijanja te same sortirne linije.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
KREĆE DIMNJAČARSKA SLUŽBA GRADA PRELOGA
 
17.08.2015. Sukladno Odluci Grada Preloga dimnjačarska služba povjerena je gradskom komunalnom poduzeću PRE-KOM.  Naši dimnjačari (Alen Drk i Mario Gerić) će od sredine kolovoza  pa do kraja rujna obići sva domaćinstva na području Grada Preloga i popisati i pregledati sve dimnjake te evidentirati aktivne i neaktivne dimnjake u kućanstvu i na temelju toga izraditi će se katastar dimnjaka Grada Preloga. Odlukom o obavljanju dimnjačarske službe propisano je da se godišnje moraju obaviti 4 čišćenja i 4 kontrole dimnjaka.
Čišćenje i kontrola dimnjaka obavljati će se prema sljedećem godišnjem planu:
01.10. do 31.10. Čišćenje ili kontrola
01.11. do 30.11.Čišćenje ili kontrola
01.12. do 31.12.Čišćenje ili kontrola
01.01. do 31.01.Čišćenje ili kontrola
01.02. do 28.02.Čišćenje ili kontrola
01.03. do 31.03.Čišćenje ili kontrola
01.04. do 30.04.Čišćenje ili kontrola
01.05. do 31.05.Čišćenje ili kontrola
01.06. do 30.09.Dežurstvo /čišćenje ili kontrola po pozivu/
 Izvod iz cjenika:
- kontrola dimnjaka iznosi 15 kuna
- čišćenje plinskih dimnjaka iznosi 20 kuna
- čišćenje dimnjaka na kruta goriva iznosi 22,5 kuna
- izrada atesta dimnjaka iznosi 112,00 kuna
Svaku pruženu uslugu dimnjačaru ćete ovjeriti putem tablet aplikacije, a svaka tri mjeseca dobivati ćete račun sa specifikacijom obavljenih usluga. Kako će se godišnje obaviti 8 usluga, a neće se naplata obavljati paušalno Vaši godišnji računi biti će do 100 kuna godišnje manji od dosadašnjih. Kroz ljetne mjesece neće se obavljati čišćenje dimnjaka jer za to nema potrebe, a jedan dimnjačar biti će Vam na raspolaganju kroz dežurstvo. Radno vrijeme dimnjačarske službe Grada Preloga je od ponedjeljka do petka je od 7 do 17 sati, a naši dimnjačari na raspolaganju su Vam prema potrebi i u terminu od 17 do 19 sati od ponedjeljka do petka, te subotom od 7 do 12 sati. U slučaju hitne intervencije naši dimnjačari izaći će na intervenciju i izvan navedenih termina.
Molimo Vas da slušate upute naših dimnjačara kako bi izbjegli bilo kakve probleme u korištenju Vaših dimnjaka. Svi naši dimnjačari opremljeni su svom potrebnom opremom, a svaki dimnjačar posebno je opremljen i detektorom  za otkrivanje plinova. Dimnjačarska služba PRE-KOM trenutno zapošljava 5 dimnjačara, a već više godina obavljamo navedene poslove na području Općina Kotoribe, Goričan i D. Vidovec, a od jeseni 2015. godine ti poslovi su nam povjereni u Općinama D. Dubrava, Sv. Marija i u Gradu Prelogu. Na kraju Vas molimo da ne sprečavate naše dimnjačare u obavljanju njihovih redovnih poslova kako ne bi ugrozili svoju sigurnost. Ukoliko imate bilo kakovu nejasnoću ili primjedbu vezano uz dimnjačarsku službu ili na rad naših dimnjačara molimo Vas da se obratite voditelju dimnjačarske službe Kristijanu Levačiću na e-mail kristijan.levacic@pre-kom.hr ili na telefon 645-535.
Naselje Prelog pokrivati će majstor dimnjačar Alen Drk kojega možete kontaktirati na telefon 099 4469845, a naselja Otok, Čehovec, Oporovec, Čukovec, Draškovec, Hemuševec  i Cirkovljan pokrivati će majstor dimnjačar Mario Gerić  kojega možete kontaktirati na telefon  099 44 69 844.

Zahvaljujem Vam na suradnji i povjerenju                                                                           GKP PRE-KOM d.o.o.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
NABAVLJEN RABLJENI KAMION ZA SAKUPLJANJE OTPADA

17.08.2015. Nabavljeno je i četvrto komunalno vozilo, kojim smo završili obnovu voznog parka komunalnih vozila za sakupljanje svih vrsta smeća. Nabavili smo rabljeno komunalno vozilo MAN/ZOELLER 2010. godište sa motorom Euro 5, vrijedno 420 tisuća kuna. Nabavljeno komunalno vozilo ima nisko podnu kabinu, te je u vrlo dobrom stanju a nabavljeno je uz potporu Fonda za zaštitu okoliša.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
ŽETVA PIRA

21.07.2015. Danas smo obavili žetvu PIR-a na nešto više od 3,5 hektara vlastitog i djelom gradskog zemljišta. Nekoliko riječi o Piru, njemački Dinkel a stari hrvatski naziv je Krupnik. Pir se prije upotrebe ljušti, a zbog njegove lupine vrlo je otporan i ne zahtijeva umjetna gnojiva niti insekticide, te je zbog bio uzgoja sve traženiji. Od pira se izrađuje poseban kruh. Zrno pira je odličnih svojstava pa sadrži vrijedne aminokiseline, ugljikohidrate, masti, vitamine B, E i K i brojne minerale. Općenito, Pir je prastara pšenica koja se uzgajala još prije 9000 godina u kolijevci civilizacije – srednjoj Aziji i Bliskom Istoku. Koristila se uglavnom kao kaša jer su sve tadašnje sorte bile obavijene čvrstim pljevicama.  Smatra se da su pozitivna svojstva Pira  to što je probavljiviji i ukusniji od obične pšenice, tako da je dobar za prehranu bolesnika i rekonvalescenta, te za prehranu djece i starijih osoba. Nadalje, pojedine osobe alergične na proizvode od obične pšenice mogu u određenoj mjeri jesti proizvode od Pira.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZRAĐENE NOVE VREĆE ZA PAKIRANJE KOMPOSTA

08.07.2015. Kako uskoro slijedi prvo sijanje komposta iz kompostane u Prelogu izrađene su nove vreće za pakiranje komposta koji ćemo početkom sljedeće godine vraćati našim korisnicima. Vreće su izrađene čvršće i ne propuštaju svjetlost (iznutra su crne). Svako domaćinstvo sa smeđom kantom dobiti će početkom sljedeće godine kupon kojim će moći podići dvije vreće komposta u kompostanii u Prelogu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRE-KOM USKLADIO SVOJE POSLOVANJE SA MEĐUNARODNIM STANDARDOM OHSAS 18001

07.07.2015. Krajem lipnja PRE-KOM je uskladio svoje poslovanje sa međunarodnim standardom za zaštitu zdravlja i sigurnost OHSAS 18001. Već prije PRE-KOM je uskladio svoje poslovanje sa međunarodnim standardima za upravljanje kvalitetom ISO 9001 i zaštitom okoliša ISO 14001. U narednom razdoblju planiramo nastaviti usklađivati svoje poslovanje sa međunarodno priznatim standardima u poslovanju.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
KREĆE PILOT PROJEKT SAKUPLJANJA PAPIRA, TETRAPAKA I PLASTIKE U KANTAMA

06.07.2015. Krajem ovog tjedna kreće podjela žutih i plavih kanti za sakupljanje papira, tetrapaka i plastike. Četiristo domaćinstva koje su ponajviše odvajale korisni otpad umjesto vreća imati će mogućnost odvajanja korisnog otpada u žute i plave kante. Kante su nabavljene uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša (40%) a ostali dio pokriti će se smanjenjem troškova za vreće tako da korisnike to neće dodatno koštati. Nakon godinu dana ako se pilot projekt pokaže uspješan i isplativ  nabaviti će se još određena količina kanti kako bi što više smanjili trošak nabave vreća koje se sada koriste za odvojeno sakupljanje korisnog otpada.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZAHUKTALA SE IZGRADNJA SORTIRNICE KORISNOG OTPADA

06.07.2015. Zahuktala se izgradnje nove brže sortirnice korisnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta PRE-KOM-a. Nova sortirnica moći će obrađivati 1200 tona korisnog otpada godišnje. Vrijednost projekta je 3,7 milijuna kuna a 80% sufinancira bespovratnim sredstvima Fond za zaštitu okoliša. Završetak izgradnje i tehnički pregled očekuju se do kraja 8 mjeseca ove godine. Novom sortirnicom PRE-KOM će usluge dodatnog sortiranja korisnog otpada moći ponuditi i okolnim komunalnim poduzećima.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Traži ?
Back to content | Back to main menu