GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

PREKOM@NET - POSLOVANJE INTERNETOM

PREKOM@NET - ULAZ

PREKOM@NET - UPUTE
______________________________________
PRE-KOM PITALICA
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu
i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u
______________________________________
Dežurni Grobari
( Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,
Goričan, D. Vidovec, Sv. Marija)
Franjo Ekart
099 33 44 424
Alojz Balent
099 33 44 441
Krešimir Krušec
099 33 44 411
Dežurni Dimnjačari
(Kotoriba, Goričan)
Mario Gerić
099 26 90 358
mario.geric@pre-kom.hr
Milivoj Vugrinčić
099 27 14 449
milivoj.vugrincic@pre-kom.hr
______________________________________
Naručivanje odvoza glomaznog otpada
glomazni.otpad@pre-kom.hr


ARHIVA NOVOSTI

________________________________________________________________________________________________________________________________________
KALENDARI SAKUPLJANJA OTPADA ZA 2015. GODINU

25.10.2014. Od danas na našim web stranicama možete pogledati termine odvoza za 2015. godinu (komunalni, biorazgradivi, korisni, glomazni). Kalendari za 2015. godinu nadodani su iza kalendara za tekuću godinu. Osnovna razlika prema prijašnjim godinama je sakupljanje biorazgradivog otpada tako da ćemo jedan tjedan sakupljati crnu kantu (komunalni otpad), a jedan tjedan smeđu kantu (biorazgradivi otpad). To znači da ćemo ispred svakog korisnika u narednoj godini biti 26 puta više nego prethodne godine. Kalendare odvoza za 2015. godini dobiti ćete i sa uplatnicama u narednih 15 dana.  
GRAD PRELOG POTPISAO UGOVOR O PROJEKTIRANJU NOVE SORTIRNICE KORISNOG OTPADA

24.10.2014. Danas je Grad Prelog potpisao ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša o projektiranju s ciljem izgradnje nove sortirnice korisnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta PRE-KOM-a. U sklopu nove sortirnice montirati će se i nova linija za sortiranje korisnog otpada sa 8 radnih mjesta, te će se u novi objekt prebaciti i stara mini sortirnica. Izgradnjom nove sortirnice u njoj će raditi 10 radnika od toga 7 sedam postojećih i 3 novo zaposlena radnika. Projektnu dokumentaciju u iznosu od 86 tisuća kuna Fond za zaštitu okoliša sufinancira u 100% iznosu bespovratnim sredstvima. Očekujemo dobivanje građevinske dozvole do kraja ove godine, a početkom sljedeće godine očekujemo dobivanje potrebnih suglasnosti kako bi izgradnja nove sortirnice korisnog otpada mogla krenuti na proljeće sljedeće godine. Vrijednost izgradnje nove sortirnice procjenjuje se na blizu 3 milijuna kuna, a stvarna cijena dobiti će se kroz postupak javne nabave. Ovim projektom zaokružuje se izgradnja zajedničkog sustava gospodarenja otpadom donjeg Međimurja. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA PRE-KOM-a

07.10.2014. Pozivamo učenike prvih, drugih ili trećih razreda za zanimanje TESAR i DIMNJAČAR da se jave na naš natječaj za dodjelu stipendija. Nažalost kako se nitko nije javio za natječaj dosada produžujemo ga do kraja mjeseca listopada. U nastavku slijedi tekst natječaja.

NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENIJA
1.    Zanimanje TESAR – jedna stipendija
2.    Zanimanje DIMNJAČAR – jedna stipendija
 Za školsku godinu 2014/2015.
 Pravo sudjelovanja:
-       Da su redovni učenici prvog, drugog ili trećeg rezreda.
-       Da imaju prebivalište na području  Općina Sveta Marija, Goričan, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Donji Kraljevec i Grada Preloga.
-       Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci, računajući od 1. rujna 2014.
-       Iznos stipendije utvrđuje se u visini od 900,00 kn mjesečno.
-       Natječaj je otvoren do 31.10.2014.
Molbe za dodjelu stipendija dostavljaju se poštom ili osobno na adresu GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Kralja Zvonimira 9 40323 Prelog.
Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
  1. preslika osobne iskaznice ili domovnice
  2. uvjerenje o prebivalištu – ne stariju od 6 mjeseci
  3. potvrdu o upisu u srednju školu šk. godinu 2013./2014.
Nakon završetka školovanja stipendist je dužan raditi u GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog dvostruko duže vremena koliko je primao stipendiju.
Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako odbije ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________
POČELI RADOVI NA KOMPOSTANI U PRELOGU

07.10.2014. Danas je zamjenik gradonačelnika gospodin Zdravko Kvakan službeno otvorio radove na kompostani u Prelogu, vrijednoj 2,9 milijuna kuna. Fond za zaštitu okoliša projekt će podržati sa 80% bespovratnih sredstava. Radove na izgradnji izvode međimurske tvrtke Pavlic-asfalt-beton i Međimurje PNP kao zajednica ponuditelja koja je pobijedila na javnom natječaju za izgradnju. U kompostani će se zaposliti tri radnika, dok će se još tri radnika zaposliti na sakupljanju biorazgradivog otpada na području donjeg Međimurja. Radovi bi trebali trajati 75 dana, a izvođači radova obećali su da će radove nastojati završiti do 06.12. kada Grad Prelog slavi sedamsto pedeseti rođendan. PRE-KOM će kao upravitelj kompostane paralelno krenuti sa izradom elaborata za gospodarenje otpadom i ishođenjem dozvole za gospodarenje otpadom za spomenutu lokaciju. Na kraju spomenimo da je kompostana u Prelogu prva građevina u našoj Županiji za gospodarenje biorazgradivim otpadom sa kapacitetom proizvodnje komposta od 1500 tona godišnje.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

KREĆE PODJELA KANTI ZA SAKUPLJANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA

02.10.2014. Obavještavamo Vas da se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (članak 23.stavak 5. i članku 28. stavak 2.) i Odlukama predstavničkih tijela JLS donjeg Međimurja uvodi nova obavezna usluga odvajanja biorazgradivog otpada. Usluga sakupljanja biorazgradivog otpada zaokružuje naše zakonske obaveze odvajanja otpada na: komunalni otpad, biorazgradivi otpad, papir, tetrapak, plastiku, metalnu ambalažu, staklena ambalaža, tekstil i glomazni otpad. Uz navedeno obavezno odvajanje otpada osigurali smo građevine za gospodarenje otpadom i to reciklažno dvorište, kompostanu i mobilno reciklažno dvorište. Uvođenjem navedene usluge izbjegavamo plaćanje naknade za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada koje je uvedeno novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (članak 29.).    
U periodu od početka listopada do sredine prosinca sva domaćinstva (njih preko 6000) dobiti će smeđe kante za odvajanje biorazgradivog otpada, a sama usluga krenuti će sa 01.01.2015. godine sukladno kalendarima odvoza otpada (jedan tjedan vozi se crna kanta-komunalni otpad, drugi tjedan se vozi smeđa kanta-biorazgradivi otpad). Kako se troškovi uvođenja usluge sakupljanja biorazgradivog otpada (kante, kamion, kompostana) kreću  na oko 5 milijuna kuna, JLS donjeg Međimurja, PRE-KOM i Fond za zaštitu okoliša zajedno su osigurali 3,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava za navedenu namjenu kako bi sami troškovi za korisnike usluge bili što manji.
Uz kantu svi korisnici će dobiti letak za odvajanje biorazgradivog otpada, te upute za uvođenje nove usluge i opće uvjete cjelokupne usluge. Svi naši korisnici dobivati će kupon sa kojim će moći preuzeti 100 litara komposta jednom godišnje. Podjela kanti kreće prvo u Kotoribi, pa slijedi Sveta Marija a zatim i ostale JLS donjeg Međimurja. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________

KREĆE IZGRADNJA KOMPOSTANE U PRELOGU

02.10.2014. Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša na svojoj sjednici održanoj 01.10.2014. dao je suglasnost za izgradnju kompostane u Prelogu. Time je ovaj značajan projekt za donje Međimurje dobio i zadnju potrebnu suglasnost za početak izgradnje kompostane. Vrijednost projekta je 2,9 milijuna kuna, a sa 80% bespovratnih sredstava izgradnju će podržati Fond za zaštitu okoliša.
JLS dužne su sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom osigurati uslugu sakupljanja biorazgradivog otpada. Izgradnjom kompostane i podjelom kanti za sakupljanje biorazgradivog otpada stvoriti će se uvjeti za početak usluge sakupljanja biorazgradivog otpada koja bi počela sa 01.01.2015. godine na cijelom području donjeg Međimurja sukladno donesenim odlukama predstavničkih tijela JLS donjeg Međimurja. Podjela kanti za sakupljanje biorazgradivog otpada kreće početkom sljedećeg tjedna i trajati će do sredine mjeseca prosinca.
Republika Hrvatska se pristupom EU obavezala da će do 2020 godine odvojeno prikupljati do 50% otpada, kako smo mi sada već prešli 20% odvojenog prikupljanja korisnog otpada smatramo da će se uvođenjem sakupljanja biorazgradivog otpada, domaćinstva donjeg Međimurja bez problema ispuniti zacrtane ciljeve koje smo preuzeli pristupom EU i time ćemo izbjeći plaćanje nove naknade za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada.
Pozivamo Vas da zajedno nastavimo odvajati otpad i brinemo o okolišu gdje živimo.  


NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE !      PRE-KOM PRELOG

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Traži ?
Back to content | Back to main menu