GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

PREKOM@NET - POSLOVANJE INTERNETOM

PREKOM@NET - ULAZ

PREKOM@NET - UPUTE
______________________________________
PRE-KOM PITALICA
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu
i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u
______________________________________
Dežurni Grobari
( Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,
Goričan, D. Vidovec, Sv. Marija)
Franjo Ekart
099 33 44 424
Alojz Balent
099 33 44 441
Krešimir Krušec
099 33 44 411
Dežurni Dimnjačari
(Kotoriba, Goričan)
Mario Gerić
099 26 90 358
mario.geric@pre-kom.hr
Milivoj Vugrinčić
099 27 14 449
milivoj.vugrincic@pre-kom.hr
______________________________________
Naručivanje odvoza glomaznog otpada
glomazni.otpad@pre-kom.hr


ARHIVA NOVOSTI

________________________________________________________________________________________________________________________________________
RADOVI NA KOMPOSTANI DOBRO NAPREDUJU

22.11.2014 Ako nas vremenske prilike posluže očekujemo dovršetak radova na izgradnji kompostane u Prelogu da kraja ove godine. Kopostana u Prelogu preuzimati će biorazgradivi otpad od domaćinstva sa područja donjeg Međimurja, te svih poduzeća i OPG-ova sa područja cijele Županije Međimurske naravno sukladno elaboratu koji se izrađuje i dozvoli za gospodarenje otpadom. Sav otpad biti će vagan i znati će se njegovo porijeklo te će se za njega dobivati sva prateća dokumentacija. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
ODRŽANA 3. SJEDNICA SAVJETA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DONJEG MEĐIMURJA

21.11.2014 Dana 17.11.2014. godine održana je Sjednica savjeta za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja i donosimo njezine zaključke:
1.  Ukoliko neko domaćinstvo promjeni mišljenje i odluči se za kompostiranje sukladno navedenim člancima  Zakona o održivom gospodarenju otpadom (č44. i č9.1), treba se javiti u PRE-KOM i mi ćemo provjeriti kompostište, i ako zadovoljava navedene uvjete u članku 9 stavku 1 Zakona to zapisnički konstatirati  i  preuzeti smeđu kantu od korisnika. Natrag se neće preuzimati kante od korisnika koji nemaju zadovoljavajuće kompostište.
2.  Domaćinstva koja imaju studenta koji studira u Zagrebu ili dalje uvodi se popust od 20%. Za odobrenje popusta domaćinstvo treba dostaviti fotokopiju nekog dokumenta o upisu studenta (potvrdu fakulteta, kopija indeksa ili sl.)
3.  Dogovoreno je da se uputi dopis od strane PRE-KOM i JLS prema Ministarstvu socijalne skrbi, da reguliraju plaćanje usluge iz socijalne pomoći kako se radi o higijeni u naseljima gdje žive Romi.
4.  Sa početkom 2015. PRE-KOM će krenuti sa pilot projektom evidentiranja odvezenog otpada prema volumenu. Želja nam je da se donošenjem Vladine uredbe o otpadu napravi novi obračun usluge kako bi barem malim iznosima dodatnog popusta nagradili domaćinstva koja odvajaju otpad. Sam broj odvoza revidirati će se prema uredbi vlade i dogovoru Savjeta. Uredba Vlade očekuje se do polovine 2015. godine.
5.  Početkom rada kompostane veće količine granja od domaćinstva sezonski će se preuzimati će se po 5 kn/m3 u periodu 01.03-30.04 i 15.09.-15.11.
6.  Domaćinstva koja neće koristiti uslugu biorazgradivog otpada neće moći predavati granje u sklopu glomaznog otpada.
7.  Nakon početka korištenja nove usluge, do polovice 2015 godine napraviti će se analiza dali se jednočlanim domaćinstvima može odobriti dodatni popust od 5 do 10%.
Pozivamo domaćinstva koja imaju studente da dostave neki dokument o upisu studenta kako bi ostvarili pravo na 20% popusta.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
UPRAVLJANJE OTPADOM - IZAZOVI I PRILIKE ZA LOKALNO SAMOUPRAVU

21.11.2014 U Zagrebu je održan jednodnevni seminar pod nazivom „Upravljanje otpadom – izazovi i prilike za lokalnu samoupravu“ u nazočnosti predstavnika općina i gradova koji očekuju ili nude znanja o ovoj, danas u Hrvatskoj vrlo aktualnoj temi. Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (2013.) Hrvatska je započela razdoblje novog načina upravljanja otpadom koji pred lokalnu samoupravu postavlja nove zahtjeve. Pritom, značajan broj lokalnih jedinica, uključujući i Zagreb kao glavni grad, nisu uspjele organizirati prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na način i u roku koji je propisan Zakonom. Slijedom toga, Udruga općina u Republici Hrvatskoj, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i Veleposlanstvo Republike Francuske u Republici Hrvatskoj, organizirali su seminar s ciljem razmjene dobre prakse i učenja na iskustvima drugih.  Prisutne su pozdravili predsjednik Udruge općina Đuro Bukvić, predsjednik Udruge gradova Željko Turk te veleposlanica Republike Francuske u RH Michèle Boccoz.  
O hrvatskom pravnom okviru za upravljanje otpadom i spremnosti hrvatske lokalne samouprave za odvajanje otpada govorila je Sanja Radović-Josić, načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. O međuopćinskoj suradnja u gospodarenju otpadom vlastito iskustvo iznio je Paul D Deffontaine, predsjednik francuskog nacionalnog centra za reciklažu. Primjer dobre prakse upravljanja otpadom u Hrvatskoj iznio je Marko Kos, načelnik Općine Sv. Križ Začretje, a o ulozi građana u izradi i implementaciji politike upravljanja otpadom francuska je iskustva prenijela Elisabeth Lucas, voditeljica Odjela za otpad u zajednici općina Erdre et Gesvres. Nacionalni i europski izvori sredstava za unaprjeđenje upravljanja otpadom bili su temom prezentacije Aleksandre Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, izneseni su i brojni primjeri među kojima se ističe iskustvo Bedekovčine o kojem je govorila Ivana Kovačić i projekt zajedničkog gospodarenja otpadom donjeg Međimurja  Grada Preloga i Općina Goričan, D. Kraljevec, Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava i Kotoriba koji je prezentirao Siniša Radiković direktor PRE-KOM.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
SMOTRA ZIMSKE SLUŽBE GRADA PRELOGA 

18.11.2013. Već tradicionalno sredinom studenog obavlja se smotra zimske službe PRE-KOM-a koji čisti ulice , staze i parkirališta Grada Preloga. PRE-KOM za čišćenje ulica i parkirališta ima opremljenih pet velikih strojeva (traktori i JCB) koji čiste cca. 50 km gradskih ulica. Za čišćenje staza imamo opremljena tri mala traktora. Za početak ove zime pripremljeno je 15 tona soli. Naravno tu su i ekipe koje čiste tržnicu, pješačke prijelaze, autobusne stanice, groblja i slično. Zimska služba obavlja se prema planu koji je izradio PRE-KOM, a odobrio Grad Prelog. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
PODJELA SMEĐIH KANTI IDE SVE BOLJE

14.11.2014. Do danas su radnici PRE-KOM podjelili otprilike 2500 smeđih kanti, završena je podjela kanti u Općinama Kotoribi, D. Vidovcu, Sv. Mariji i Goričanu i trenutno se smeđe kante dijele u Općini D. Kraljevec. Smeđe kante odbilo je u Kotoribi 25% domaćinstva, u D. Vidovcu 16%, u Svetoj Mariji 19%, a u Goričanu samo 7% domaćinstva, početni podaci u D. Kraljevcu su također vrlo dobri npr. Sv. Juraj u Trnju kantu je odbilo samo 5% domaćinstva. Dodatnim informiranjem i suradnjom sa komunalnim redarom broj domaćinstva koja odbija kantu se smanjuje pa se tako u Kotoribi taj broj smanjio za 70 domaćinstva. Manji dio domaćinstva koji nije bio kod kuće posjetiti će se po završetku cjelokupne podjele.
Kako je državna revizija u proteklom periodu radila reviziju sustava gospodarenja otpadom na području svih Županija u RH, a tom revizijom je utvrđeno da smo na dobrom putu cjelovitog zaokruživanja sustava gospodarenja otpadom. Jedna od preporuka državne revizije za našu Županiju je "DA SE NASTAVI SA AKTIVNOSTIMA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE ZELENOG OTPADA S JAVNIH POVRŠINA I BIORAZGRADIVOG OTPADA IZ DOMAĆINSTVA, TE IZGRADNJE KOMPOSTANE U CILJU SMANJIVANJA KOLIČINA BIORAZGRADIVOG OTPADA KOJI SE ODLAŽE NA ODLAGALIŠTE". Temeljem ove preporuke državne revizije pozivamo sva domaćinstva koja dosada nisu preuzeli smeđu kantu da se jave na naš telefon 645-535, ili na e-mail tihana.jelacic@pre-kom.hr gdje će dobiti sve informacije o novoj usluzi. 
Kako nam je za pokretanje ove usluge potrebna kompostana, radovi na njezinoj izgradnji idu izuzetno dobro, i očekujemo njezin završetak do kraja prosinca. 
                                                                NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE !      PRE-KOM PRELOG
________________________________________________________________________________________________________________________________________
SJETVA PIR-a

05.11.2014. Danas su radnici PRE-KOM-a obavili sjetvu PIR-a na oko 3,5 hektara vlastitog i djelom gradskog zemljišta. Nekoliko riječi o Piru, njemački Dinkel a stari hrvatski naziv je Krupnik. Pir se prije upotrebe ljušti, a zbog njegove lupine vrlo je otporan i ne zahtijeva umjetna gnojiva niti insekticide, te je zbog bio uzgoja sve traženiji. Od pira se izrađuje poseban kruh. Zrno pira je odličnih svojstava pa sadrži vrijedne aminokiseline, ugljikohidrate, masti, vitamine B, E i K i brojne minerale. Općenito, Pir je prastara pšenica koja se uzgajala još prije 9000 godina u kolijevci civilizacije – srednjoj Aziji i Bliskom Istoku. Koristila se uglavnom kao kaša jer su sve tadašnje sorte bile obavijene čvrstim pljevicama.  Smatra se da su pozitivna svojstva Pira  to što je probavljiviji i ukusniji od obične pšenice, tako da je dobar za prehranu bolesnika i rekonvalescenta, te za prehranu djece i starijih osoba.  Nadalje, pojedine osobe alergične na proizvode od obične pšenice mogu u određenoj mjeri jesti proizvode od Pira.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
KALENDARI SAKUPLJANJA OTPADA ZA 2015. GODINU

25.10.2014. Od danas na našim web stranicama možete pogledati termine odvoza za 2015. godinu (komunalni, biorazgradivi, korisni, glomazni). Kalendari za 2015. godinu nadodani su iza kalendara za tekuću godinu. Osnovna razlika prema prijašnjim godinama je sakupljanje biorazgradivog otpada tako da ćemo jedan tjedan sakupljati crnu kantu (komunalni otpad), a jedan tjedan smeđu kantu (biorazgradivi otpad). To znači da ćemo ispred svakog korisnika u narednoj godini biti 26 puta više nego prethodne godine. Kalendare odvoza za 2015. godini dobiti ćete i sa uplatnicama u narednih 15 dana.  
GRAD PRELOG POTPISAO UGOVOR O PROJEKTIRANJU NOVE SORTIRNICE KORISNOG OTPADA

24.10.2014. Danas je Grad Prelog potpisao ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša o projektiranju s ciljem izgradnje nove sortirnice korisnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta PRE-KOM-a. U sklopu nove sortirnice montirati će se i nova linija za sortiranje korisnog otpada sa 8 radnih mjesta, te će se u novi objekt prebaciti i stara mini sortirnica. Izgradnjom nove sortirnice u njoj će raditi 10 radnika od toga 7 sedam postojećih i 3 novo zaposlena radnika. Projektnu dokumentaciju u iznosu od 86 tisuća kuna Fond za zaštitu okoliša sufinancira u 100% iznosu bespovratnim sredstvima. Očekujemo dobivanje građevinske dozvole do kraja ove godine, a početkom sljedeće godine očekujemo dobivanje potrebnih suglasnosti kako bi izgradnja nove sortirnice korisnog otpada mogla krenuti na proljeće sljedeće godine. Vrijednost izgradnje nove sortirnice procjenjuje se na blizu 3 milijuna kuna, a stvarna cijena dobiti će se kroz postupak javne nabave. Ovim projektom zaokružuje se izgradnja zajedničkog sustava gospodarenja otpadom donjeg Međimurja. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA PRE-KOM-a

07.10.2014. Pozivamo učenike prvih, drugih ili trećih razreda za zanimanje TESAR i DIMNJAČAR da se jave na naš natječaj za dodjelu stipendija. Nažalost kako se nitko nije javio za natječaj dosada produžujemo ga do kraja mjeseca listopada. U nastavku slijedi tekst natječaja.

NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENIJA
1.    Zanimanje TESAR – jedna stipendija
2.    Zanimanje DIMNJAČAR – jedna stipendija
 Za školsku godinu 2014/2015.
 Pravo sudjelovanja:
-       Da su redovni učenici prvog, drugog ili trećeg rezreda.
-       Da imaju prebivalište na području  Općina Sveta Marija, Goričan, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Donji Kraljevec i Grada Preloga.
-       Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci, računajući od 1. rujna 2014.
-       Iznos stipendije utvrđuje se u visini od 900,00 kn mjesečno.
-       Natječaj je otvoren do 31.10.2014.
Molbe za dodjelu stipendija dostavljaju se poštom ili osobno na adresu GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Kralja Zvonimira 9 40323 Prelog.
Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
  1. preslika osobne iskaznice ili domovnice
  2. uvjerenje o prebivalištu – ne stariju od 6 mjeseci
  3. potvrdu o upisu u srednju školu šk. godinu 2013./2014.
Nakon završetka školovanja stipendist je dužan raditi u GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog dvostruko duže vremena koliko je primao stipendiju.
Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako odbije ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________
POČELI RADOVI NA KOMPOSTANI U PRELOGU

07.10.2014. Danas je zamjenik gradonačelnika gospodin Zdravko Kvakan službeno otvorio radove na kompostani u Prelogu, vrijednoj 2,9 milijuna kuna. Fond za zaštitu okoliša projekt će podržati sa 80% bespovratnih sredstava. Radove na izgradnji izvode međimurske tvrtke Pavlic-asfalt-beton i Međimurje PNP kao zajednica ponuditelja koja je pobijedila na javnom natječaju za izgradnju. U kompostani će se zaposliti tri radnika, dok će se još tri radnika zaposliti na sakupljanju biorazgradivog otpada na području donjeg Međimurja. Radovi bi trebali trajati 75 dana, a izvođači radova obećali su da će radove nastojati završiti do 06.12. kada Grad Prelog slavi sedamsto pedeseti rođendan. PRE-KOM će kao upravitelj kompostane paralelno krenuti sa izradom elaborata za gospodarenje otpadom i ishođenjem dozvole za gospodarenje otpadom za spomenutu lokaciju. Na kraju spomenimo da je kompostana u Prelogu prva građevina u našoj Županiji za gospodarenje biorazgradivim otpadom sa kapacitetom proizvodnje komposta od 1500 tona godišnje.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

KREĆE PODJELA KANTI ZA SAKUPLJANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA

02.10.2014. Obavještavamo Vas da se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (članak 23.stavak 5. i članku 28. stavak 2.) i Odlukama predstavničkih tijela JLS donjeg Međimurja uvodi nova obavezna usluga odvajanja biorazgradivog otpada. Usluga sakupljanja biorazgradivog otpada zaokružuje naše zakonske obaveze odvajanja otpada na: komunalni otpad, biorazgradivi otpad, papir, tetrapak, plastiku, metalnu ambalažu, staklena ambalaža, tekstil i glomazni otpad. Uz navedeno obavezno odvajanje otpada osigurali smo građevine za gospodarenje otpadom i to reciklažno dvorište, kompostanu i mobilno reciklažno dvorište. Uvođenjem navedene usluge izbjegavamo plaćanje naknade za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada koje je uvedeno novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (članak 29.).    
U periodu od početka listopada do sredine prosinca sva domaćinstva (njih preko 6000) dobiti će smeđe kante za odvajanje biorazgradivog otpada, a sama usluga krenuti će sa 01.01.2015. godine sukladno kalendarima odvoza otpada (jedan tjedan vozi se crna kanta-komunalni otpad, drugi tjedan se vozi smeđa kanta-biorazgradivi otpad). Kako se troškovi uvođenja usluge sakupljanja biorazgradivog otpada (kante, kamion, kompostana) kreću  na oko 5 milijuna kuna, JLS donjeg Međimurja, PRE-KOM i Fond za zaštitu okoliša zajedno su osigurali 3,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava za navedenu namjenu kako bi sami troškovi za korisnike usluge bili što manji.
Uz kantu svi korisnici će dobiti letak za odvajanje biorazgradivog otpada, te upute za uvođenje nove usluge i opće uvjete cjelokupne usluge. Svi naši korisnici dobivati će kupon sa kojim će moći preuzeti 100 litara komposta jednom godišnje. Podjela kanti kreće prvo u Kotoribi, pa slijedi Sveta Marija a zatim i ostale JLS donjeg Međimurja. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________


 
Traži ?
Back to content | Back to main menu