GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

PREKOM@NET - POSLOVANJE INTERNETOM

PREKOM@NET - ULAZ

PREKOM@NET - UPUTE
______________________________________
PRE-KOM PITALICA
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu
i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u
______________________________________
Dežurni Grobari
( Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,
Goričan, D. Vidovec, Sv. Marija)
Franjo Ekart
099 33 44 424
Alojz Balent
099 33 44 441
Krešimir Krušec
099 33 44 411
Dežurni Dimnjačari
(Kotoriba, Goričan)
Mario Gerić
099 26 90 358
mario.geric@pre-kom.hr
Milivoj Vugrinčić
099 27 14 449
milivoj.vugrincic@pre-kom.hr
______________________________________
Naručivanje odvoza glomaznog otpada
glomazni.otpad@pre-kom.hr


________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZDANA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA NOVU SORTIRNICU KORISNOG OTPADA

20.01.2015. Danas je Gradonačelnik Ljubomir Kolarek u Uredu za prostorno planiranje i gradnju u Prelogu preuzeo građevinsku dozvolu za izgradnju nove modernije i veće sortirnice korisnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta u Prelogu. Projekti su izrađeni u vrlo kratkom roku, a samo izdavanje građevinske dozvole trajalo je samo petnaestak dana. Izradu kompletne projektne dokumentacije u cijelosti (100%) financirao je Fond za zaštitu okoliša bespovratnim sredstvima. Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 87 tisuća kuna bez PDV-a. U narednih desetak očekujemo dobivanjem potrebnih suglasnosti te skoro raspisivanje natječaja za izgradnju nove sortirnice korisnog otpada čija se vrijednost procjenjuje na oko 3 milijuna kuna i očekujemo sufinanciranje izgradnje Fonda za zaštitu okoliša sa 80% bespovratnih sredstava.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001) i OKOLIŠEM (ISO 14001) ZA 2014. GODINU
 
20.01.2015. Kako je GKP PRE-KOM d.o.o. poduzeće u vlasništvu 7 JLS donjeg Međimurja želimo našim korisnicima (kupcima) i putem naše web stranice približiti naše poslovanje u 2014. godini. Unatoč još jednoj teškoj poslovnoj godini, i to ponajviše zbog problema u naplati naših potraživanja, ostvarili smo većinu naših zacrtanih ciljevposlovanju. Završili smo izgradnje reciklažnog dvorišta, dobili uporabnu dozvolu i izradili elaborat gospodarenja otpadom. Putem Fonda za zaštitu okoliša nabavili smo kante za sakupljanje biorazgradivog otpada, komunalno vozilo za sakupljanje biorazgradivog otpada, a preko Grada Preloga gradi se kompostana i pred samim je završetkom i dobivanjem uporabne dozvole. Putem ovih projekata PRE-KOM i Grad Prelog osigurali su preko 3 milijuna kuna bespovratnih sredstava za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja. Ishodili smo sve potrebne upisnike, očevidnike, elaborate, a posjedujemo i dozvolu za obavljanje poslova gospodarenja otpadom, a trenutno smo u ishođenju nove dozvole za gospodarenje biorazgradivim otpadom u kompostani u Prelogu. Na poslovima gospodarenja otpadom već sada radi preko 25 radnika sa područja svih JLS donjeg Međimurja, a u ovoj godini očekujemo i izgradnju nove veće sortirnice korisnog otpada i novo zapošljavanja radnika sa našeg područja.
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 2014poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje rast prihoda prema planiranim veličinama a nažalost i troškovi poslovanja rasli su više od planiranih veličina i to prvenstveno zbog povećanja iznosa ispravaka za nenaplaćena potraživanja.
Prihodi ostvareni: 9,91 mil.kuna  (planirano 9,32 mil. kuna)
Rashodi ostvareni: 9,85 mil. kuna (planirano 9,20 mil. kuna)
Dobit - prije oporezivanje iznosi 60 tisuća kuna i na nivou je prethodne godine. Nismo ostvarili planiranu dobit iz razloga povećanja ispravaka za nenaplaćena potraživanja. 
CILJ ZA 2015 - Blago povećati ukupne prihode zbog širenja dimnjačarske djelatnosti i uvođenja javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpada. Kako je urednost u plaćanju i dalje loša pojačati aktivnosti na naplati potraživanja.  
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce. Ugovorili smo dimnjačarske poslove, poslove čišćenja poslovnih prostoraSve zaprimljene reklamacije rješava povjerenstvo za reklamacije na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača, i njihov broj se smanjio prema prethodnoj godini.
CILJ ZA 2015 - U 2015nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz novo širenje dimnjačarske službe i čišćenja poslovnih prostora. 
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi, te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. Uvedena je elektronska evidencija praćenja zakonskih i ostalih zahtjeva , te smo automatizirali sustav evidencije i naplate kod dimnjačarske službe što nam je dodatno olakšalo poslovanje. Uz provedene interne kontrole (audite) u 2014. godini imali smo i 8 vanjskih kontrola koje nisu utvrdile nepravilnosti u poslovanju.
CILJ ZA 2015 - U 2015planiramo odraditi pilot projekt evidentiranja odvoza svih kategorija otpada i temeljem tih podataka i Uredbe Vlade RH izraditi novi cijenik odvoza otpada prema broju odvoza i volumenu.
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih što na odrađeno što na neodređeno radno vrijeme mijenjao se i kretao na 55  do  7zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu. 
CILJ ZA 2015 - U 2015. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika. 
5. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA 
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Tako je sustav odvojenog sakupljanja svih vrsta otpada doveo do toga da smo u 2014. godini odvojeno sakupili 22,39% korisnog otpada što je više od naših očekivanja. Izgradnjom kompostane i početkom sakupljanja biorazgradivog otpada očekujemo daljnje smanjenje količina miješanog komunalnog otpada i rast svih vrsta odvojeno prikupljenog korisnog otpada koji se obrađuje i ponovo koristi kao sirovina.
CILJ ZA 2015 - U 2015. godini udio korisnog otpada u ukupnom otpadu nastojati ćemo povećati za 18%, što znači da očekujemo 40% odvojeno sakupljenog otpada. Tako veliko povećanje očekujemo zbog odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada i njegove obrade u kompostani u Prelogu, te daljnjem odvojeno sakupljanju ostalih vrsta korisnog otpada.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada. Uključenost u sustav je obavezno za sva domaćinstva (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Vidljivo je da se uključenost popravlja iz dva razloga a to su da ima sve manje domaćinstva, a i stvarna uključenost u sustav svake se godine pomalo popravlja.  Ostvarena je uključenost u 2014. godini od 93,43 % te ćemo je uz suradnju JLS nastojati povećavati i naredne godine. 
CILJ ZA 2015 - U 2015. sa Općinama i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati na 94,00%.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOLIČINE SAKUPLJENOG OTPADA U 2014. GODINI NA PODRUČJU DONJEG MEĐIMURJA

14.01.2015. Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Tako je sustav odvojenog sakupljanja na području donjeg Međimurja doveo do toga da odvajamo 22,39% korisnog otpada, i taj otpad se ponovno koristi. Vidljivo je da se taj postotak odvojenog sakupljenog otpada već nekoliko godina poboljšava, a u 2015. godini očekujemo značajniji skok odvojenog sakupljanja iz razloga što se od početka 2015. odvojeno sakuplja biorazgradivi otpad koji se obrađuje u kompostani u Prelogu. Ukupne količine otpada lagano rastu, a u 2014. godini prosječno domaćinstvo proizvelo je cca 5 kg/godišnje više komunalnog otpada (prosječno domaćinstvo donjeg Međimurja godišnje proizvede 412 kg miješanog komunalnog otpada). Udio korisnog otpada povećao za blizu 200000 kg odvojeno sakupljenog otpada u 2014. godini. Od naših domaćinstva otkupili smo blizu 96 tona metalnog otpada za što je njima isplaćeno preko 100 tisuća kuna. Zahvaljujemo se svima koji odvajaju otpad, te pozivamo sve koji to ne rade da se uključe u odvajanje korisnog otpada jer je to naša obaveza, a time čuvamo naš okoliš i zajednički se borimo da smanjimo troškove poslovanja koji se iz godine u godinu povećavaju. U nastavku pogledajte tabelu kretanja količina otpada i tortu otpada po vrstama za donje Međimurje.


________________________________________________________________________________________________________________________________________
EVIDENTIRANJEM ODVOZA OTPADA DO KVALITETNIJIH PODATAKA O SAKUPLJENOM OTPADU

08.01.2015. Kako bi našim korisnicima dodatno približili način rada tablet aplikacija za sakupljanje svih vrsta otpada pokušati ćemo Vam to približiti kroz jednu karticu (moju) odvoza otpada za prvih 8 dana ove godine (prva slika). Vozači u vozilima evidentiraju sakupljanje komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, papira, plastike i ostalih vrsta korisnog otpada. Djelatnici PRE-KOM na ovaj način mogu pratiti pozicije rada naših vozila i klikom na koordinate otvoriti poziciju sakupljanja na karti (druga slika), a time možemo bolje i efikasnije organizirati poslove sakupljanja svih vrsta otpada. Aplikacija je rađena da zadovolji dugo očekivanu Uredbu o komunalnom otpadu, za naplatu odvoza prema volumenu predanog otpada. Račun bi se prema nacrtu Uredbe trebao sastojati od dva dijela fiksnog dijela i varijabilnog djela a uredba se očekuje do sredine ove godine kada bi se naplata usluge gospodarenja otpadom dodatno uskladila prema Uredbi, a to znači naplata prema volumenu i broju odvoza. Evidenciju o sakupljenom korisnom otpadu želimo iskoristiti kako bi domaćinstvima koje odvajaju korisni otpad dali dodatan popust, možda simbolične veličine no želimo korisnicima koji odvajaju korisni otpad potvrdili da cijenimo njihov trud. Aplikacija je predviđena za rad i sa pravnim osobama a što je riješeno kroz elektroničku otpremnicu koja se ovjerava potpisom na ekranu i sve se također automatski ažurira u poslovnoj aplikaciji PRE-KOM-a.  Aplikaciju je za PRE-KOM razvila informatička tvrtka Konplast d.o.o. iz Pušćina.    
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
U PRE-KOM-u PREDAJA ZAHVALA I SJEĆANJA ZA LIST MEĐIMURJE 

08.01.2015. Sukladno potpisanom ugovoru Lista Međimurje i PRE-KOM-a od početka ove godine u PRE-KOM-u se mogu predati ZAHVALE i SJEĆANJA za List Međimurje. Cijene za krajnjeg korisnika su iste dali je tekst predan u PRE-KOM-u ili Listu Međimurje. Više informacija možete dobiti kod Stjepana Glavine 040/645-535.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
USKORO GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA NOVU SORTIRNICU KORISNOG OTPADA

02.01.2015. Gradonačelnik Ljubomir Kolarek i njegov zamjenik Zdravko Kvakan u ime Grada Preloga podnijeli su zahtjev za dobivanje građevinske dozvole i predali glavni projekt sa potvrdama glavnog projekta izgradnje sortirnice korisnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta u Prelogu Uredu za prostorno planiranje i gradnju u Prelogu. Kako se u reciklažnom dvorištu obradi oko 800 tona korisnog otpada godišnje potrebna nam je nova veća i brža sortirnica korisnog otpada. Projekti su izrađeni u vrlo kratkom roku, a u cijelosti (100%) ih bespovratnim sredstvima financira Fond za zaštitu okoliša. Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 87 tisuća kuna bez PDV-a. U narednih dvadesetak dana očekujemo dobivanje građevinske dozvole, te dobivanjem potrebnih suglasnosti očekujemo nastavak projekta odnosno izgradnju nove sortirnice korisnog otpada čija se vrijednost procjenjuje na oko 3 milijuna kuna i očekujemo sufinanciranje izgradnje Fonda za zaštitu okoliša sa 80% bespovratnih sredstava.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
UKLJUČENOST U SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2014. GODINU

02.01.2015 Još od 2007. uveli smo sve  evidencije o našim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom obavezno je za sva domaćinstva a to je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Odlukama o komunalnom redu JLS-e. Kako je vidljivo uključenosti se i dalje blago povećava, a vidljivo je i smanjenje broja stanovnika i domaćinstva na našem području. Problem uključenosti vidljiv je sa Romskim domaćinstvima koja nisu u sustavu iz razloga izbjegavanja prihvaćanja bilo kakovih financijskih obaveza vezanih uz gospodarenje otpadom. Od 2015 u ovu evidenciju uvodimo i uključenost u javnu uslugu sakupljanja biorazgradivog otpada gdje smo sa krajem 2014 podijelili cca. 4950 smeđih kanti a za vlastito kompostiranje odlučilo se cca. 350 korisnika. Kada se izuzmu povremeni korisnici ostalo je oko 800 korisnika koji kod podjele smeđih kanti nisu bili kod kuće ili su odbili uslugu, a njih će se pozvati da se uključe u sustav gospodarenja otpadom do kraja siječnja ove godine.
I ovim putem pozivamo domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe jer je to njihova zakonska obaveza.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Traži ?
Back to content | Back to main menu