GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

PREKOM@NET - POSLOVANJE INTERNETOM

PREKOM@NET - ULAZ

PREKOM@NET - UPUTE
______________________________________
PRE-KOM PITALICA
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu
i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u
______________________________________
Dimnjačari
Prelog
Alen Drk               Mario Gerić

099 4469845          099 4469844

Kotoriba

Milivoj Vugrinčić
099 2714449

D. Vidovec(1.-15.), D. Dubrava(16.-30.)

Hrvoje Fuš

099 2690358

Goričan (1.-15.), Sveta Marija (16.-30.)

Tihomir Petak

099 3344412

Grobari
(Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,
Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava)
Franjo Ekart
099 3344424
Alojz Balent
099 3344441
Krešimir Krušec
099 3344411
______________________________________
Naručivanje odvoza glomaznog otpada
glomazni.otpad@pre-kom.hr
________________________________________________________________________________________________________________________________________
POTPISANA ODLUKA O PRISTUPANJU STRATEGIJI ZERO WASTE 2020.

24.02.2016. Zelena akcija Zagreb i PRE-KOM organizirali su konferenciju Zero waste 2020. u sklopu koje su Grad Prelog, Općine Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba te PRE-KOM svečano su potpisali Odluku o pristupanju međunarodnoj strategiji Zero Waste 2020. Svečanom potpisivanju uz domaćine gradonačelnika Ljubomira Kolareka, te načelnika donje Međimurskih općina prisustvovali su ministar zaštite okoliša i prirode prof.dr. sc. Slaven Dobrović, pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode doc. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger, pomoćnica ministra poduzetništva i obrta Ana Mandac, župan Matija Posavec, predstavnica Zero Waste Europe Erika Oblak, predsjednik Zelene akcije Zagreb Bernard Ivčić, te predstavnici okolnih jedinica lokalne samouprave i komunalnih poduzeća te više od 20 udruga za zaštitu okoliša iz cijele Hrvatske.
Donje Međimurje trenutno odvojeno sakuplja više od 60% otpada, a samostalno obrađuje putem svojeg komunalnog poduzeća 49,58% otpada. Odlažemo po stanovniku 98,8 kg glomaznog i miješanog komunalnog otpada. Prihvaćanjem strategije Zero Waste do 2020. godine obrađivati ćemo više od 70% otpada, a u centre za gospodarenje otpadom predavati ćemo manje od 50 kg po stanovniku.
U uvodnom pozdravljanju gradonačelnik Ljubomir Kolarek:
"izrazio je zadovoljstvo što ovih sedam jedinica  već danas odvojeno skuplja više od 60% korisnog otpada, a samostalno ga obrađuje skoro 50%. Naglasio je da je cilj do 2020. godine, odvojeno prikupljati i obraditi više od 70% korisnog otpada te smanjiti količine odloženog otpada sa sadašnjih 98 kilograma po stanovniku na 50 kilograma na godišnjoj razini"
Ministar zaštite okoliša i prirode prof.dr. sc. Slaven Dobrović na konferenciji je između ostalog naveo:
"Otpad nije nužno problem. Ekologija i ekonomija mogu ići zajedno ruku pod ruku. Europska unija je predstavljanjem novog paketa o kružnom gospodarstvu napravila snažan zaokret prema uspostavljanju resursno učinkovitog društva. Koncept "Zero Waste" u skladu je s tim zaokretom. Postojeći koncept gospodarenja otpadom u Hrvatskoj potrebno je poboljšati kako bi bio u skladu s najnovijim EU smjernicama. Prelog i donje Međimurje pokazuju kako je moguće izgraditi održivi sustav gospodarenja otpadom i njihov primjer trebao bi slijediti veći dio Hrvatske, te je pohvalio je grad Prelog i donje Međimurske općine koje su daleko odmakle u selektiranju otpada na kućnom pragu i recikliranju. Ministar je najavio i bolju suradnju s ekološkim udrugama."

U popodnevnom dijelu konferencije održan je zatvoreni sastanak pomoćnice ministra zaštite okoliša i prirode doc. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger sa udrugama za zaštitu okoliša iz cijele Hrvatske koji je potrajao od 14.30 pa do 17.30 sati.

Više o konferenciji pogledajte kroz fotogaleriju ovdje.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZAVRŠEN POSTUPAK CERTIFICIRANJA - UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA KOMPOST

12.02.2016. Početkom veljače certificirali smo proizvodnju komposta u našoj kompostani sa opsegom certifikacije "UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA KOMPOST OPORABOM BIORAZGRADIVOG OTPADA", čime smo stekli uvijete kao prva kompostana u RH koja obrađuje biorazgradivi otpada za upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada kod Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Sama proizvodnja komposta usklađena je sa Pravilnikom o ukidanju statusa otpada, a provodili smo dva ispitivanja komposta po šarži u nadležnim laboratorijima i to prema pravilnicima Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Ministarstva poljoprivrede koje je zaduženo za distribuciju komposta na području RH.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRIPREME ZA PROJEKT CENTRA ZA PONOVNU UPOTREBU

01.02.2016. Već neko vrijeme pripremamo se za projekt "CENTRA ZA PONOVNU UPOTREBU" u kojem bi naši korisnici mogli predavati stvari koje ne žele no one se još mogu koristiti uz malo ulaganje u njih. U sam projekt povezali bi socijalnu zadrugu te strukovne škole koje školuju servisere kućanskih aparata i elektroničke opreme. Kod provođenja projekta očekujemo značajnu podršku Fonda za zaštitu okoliša jer radi se o projektu koji nema ekonomsku isplativost već samo socijalnu i okolišnu komponentu. Za zaokruživanje projekta potrebno je naći (ili izgraditi) izložbeni salon, skladište i radionu.
Kako bi javnost informirali i motivirali da podrže ovakav projekt pokrećemo javnu dražbu prvih 6 artikala koje smo obnovili i koje bi željeli prodati najboljima ponuđačima, a dobivena sredstva donirati ćemo potrebitima. Javna dražba trajati će do 19.02.2016. godine a o sakupljenim sredstvima i kome će biti donirana obavijestiti ćemo Vas nakon isteka roka za javnu dražbu. Više o javnoj dražbi, pregledu artikala i slanju ponuda pogledajte na stranici JAVNA DRAŽBA - CENTAR ZA PONOVNU UPOTREBU.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
KREĆE PODJELA UPLATNICA SA POPUSTOM I PODJELA BONOVA ZA KOMPOST I UREDNE PLATIŠE

22.01.2016. U narednih desetak dana svi korisnici PRE-KOM-ove usluge sakupljanja otpada dobiti će nove umanjene uplatnice za prva tri mjeseca ove godine. Uz uplatnice korisnici će dobiti kratko pisano pojašnjenje sa dijelom Odluke o popustima (stara cijena, popust, nova cijena). Uvođenjem popusta domaćinstvima donjeg Međimurja, ona će ostvariti uštede od 250 tisuća kuna godišnje. Popust koji se uvodi privremenog je karaktera, a mi bi željeli da on postane stalan. Nažalost nadležno Ministarstvo mora donijeti Uredbu o komunalnom otpadu i ne znamo što će nam novog propisati u Uredbi. Također nas očekuje početka rada regionalnog centara Piškornica (do 2018.) gdje još ne znamo koliko će iznositi cijena obrade miješanog komunalnog otpada.
Svi korisnici usluge sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada dobiti će kupon za 100 litara komposta, koji mogu podići u kompostani Prelog (Gorice). Kompost će se moći podići od 15.02.2016. do 31.05.2016. godine. Svi uredni platiše koji su sve račune za 2015. godinu platili do dana valute dobivaju i poklon bon od 30 kuna za cvijeće ili malu posudu (7 litara) za biootpad. Korisnici sa područja Grada Preloga dobiti će i uplatnicu za održavanje groblja.
Pozivamo sve naše korisnike da nastavimo sa odvojenim sakupljanjem otpada, kako bi mogli ispuniti preuzete obaveze RH ulaskom u Europsku uniju, te si omogućili eventualne nove mogućnosti za popuste.
PRE-KOM Prelog
________________________________________________________________________________________________________________________________________
OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001), OKOLIŠEM (ISO 14001) I SIGURNOŠĆU I ZDRAVLJEM ZAPOSLENIKA (OHSAS 18001) ZA 2015. GODINU

21.01.2016. GKP PRE-KOM d.o.o. je poduzeće u vlasništvu 7 JLS donjeg Međimurja, te želimo našim korisnicima (kupcima) i putem naše web stranice približiti naše poslovanje u 2015. godinu. U 2015. godini izgrađena je kompostana i sortirnica u suradnji sa Gradom Prelogom i Fondom za zaštitu okoliša a vrijednost tih investicija bila je 6,7 milijuna kuna od kojih je 80% bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša. Također su se odradili i projekti uvođenja plavih i žutih kanti i nabava još jednog rabljenog komunalnog vozila za što je utrošeno 550 tisuća kuna bez PDV-a uz 40% bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša. Uvedena je usluga sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i donje Međimurje postaje Hrvatski lider u odvojenom sakupljanju, obradi i oporabi korisnog otpada. Za poslove gospodarenja otpadom ishođene su sve potrebne dozvole i očevidnici. Unatoč dobrim rezultatima prethodna godina imala je i svoje izazove a to je prvenstveno naplata potraživanja. Na poslovima gospodarenja otpadom već sada radi blizu 30 radnika sa područja svih JLS donjeg Međimurja. U prethodnoj godini ostvarili smo većinu zacrtanih ciljeva.
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 2015. poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje značajan rast prihoda (više od 10%) pogotovo u djelatnosti gospodarenja otpadom i dimnjačarskoj službi prvenstveno zbog povećanja opsega poslovanja. Kako smo povećali opseg poslovanja rasli su i troškovi zbog zapošljavanja 4 nova dimnjačara i 6 radnika na poslovima gospodarenja otpadom.   
Prihodi ostvareni: 10.980.072 kuna   
Rashodi ostvareni: 10.961.975 kuna  
Dobit - prije oporezivanje iznosi 20.097 kuna. Rezultat poslovanja je pozitivan no manji je od planiranih veličina zbog novog zapošljavanja te značajnog rasta troškova amortizacije.
CILJ ZA 2016 - Kako smo krajem prošle godine ostvarili određene uštede u gospodarenju otpadom i korisnicima uveli popuste, očekujemo nešto manje prihod. Kako je urednost u plaćanju i dalje loša pojačati aktivnosti na naplati potraživanja.
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce. Ugovorili smo dimnjačarske poslove u Prelogu, Donjoj Dubravi i Svetoj Mariji. Sve zaprimljene prigovore i reklamacije rješava povjerenstvo na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača, i njihov broj se blago povećao prema prethodnoj godini.
CILJ ZA 2016 - U 2016. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz novo ugovaranje na poslovima gospodarenja otpadom.
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi, te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. Zbog ukidanja statusa otpada za kompost značajno su se mijenjali postupci kvalitete za gospodarenje otpadom. Uz provedene interne kontrole (audite) u 2015. godini imali smo i 12 vanjskih kontrola koje nisu utvrdile naše nepravilnosti u poslovanju.
CILJ ZA 2016 - U 2016. planiramo nastaviti pilot projekt plavih i žutih kanti za sakupljanje papira, tetrapaka i plastike, a također pokrenuti i nove projekte prvenstveno Centar za ponovnu upotrebu.
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih što na odrađeno što na neodređeno radno vrijeme mijenjao se i kretao na 65 do 85 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu.
CILJ ZA 2016 - U 2016. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika, te obrazovanje za sigurnost na radu naših zaposlenika.
5. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Ove godine počeli smo odvojeno sakupljati  i biorazgradivi komunalni otpad, te se udio odvojeno sakupljenog, obrađenog i oporabljenog korisnog otpada značajno povećao na  49,59% čime smo postali Hrvatski lideru u odvojenom sakupljanju, obradi i oporabi korisnog otpada.
CILJ ZA 2016 - U 2016. godini želimo daljnji rast udjela u odvojenom sakupljanju, obradi i oporabi korisnog otpada za minimalno 2 postotna poena.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav je obavezno za sva domaćinstva (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Vidljivo je da se uključenost popravlja iz dva razloga, a to su da ima sve manje domaćinstva, a i stvarna uključenost u sustav svake se godine pomalo popravlja. Ostvarena je uključenost u 2015. godini od 94,82 % te ćemo je uz suradnju JLS nastojati povećavati i naredne godine.
CILJ ZA 2016 - U 2016. sa JLS i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati za 0,2 postotna poena.
7. ZDRAVLJE I SIGURNOST ZAPOSLENIKA
Ove godine uveli smo i certificirali sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti zaposlenika (OHSAS 18001) što nam je bio primarni cilj.  Educirali smo zaposlenike vezano uz uvedeni sustav. Uveli smo sustav praćenja potencijalno opasnih situacija. Proveli smo potrebne vježbe evakuacije i spašavanja. Nažalost nismo uspjeli smanjiti broj ozljeda na radu.
CILJ ZA 2016 - U 2016. nastojati ćemo smanjiti broj ozljeda na radu.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOLIČINE OTPADA DONJEG MEĐIMURJA U 2015. GODINI

16.01.2016 Već devet godina mjerimo (vaganjem) sve količine otpada koji sakupimo, obradimo, oporabimo ili odložimo na odlagalište. Nakon devet godina donje Međimurje postaje Hrvatski lider u obradi i oporabi otpada što je vidljivo iz tabele. Vrlo dobrom suradnjom naših korisnika i dobrim radom naših zaposlenika ostvarili smo uštede i početkom 2016. godine kao jedino komunalno poduzeće sa područja Županije Međimurske uvodimo popust za naše korisnike do 6% (više o tome uz slanje uplatnica za 2016. godinu kroz desetak dana).


U 2015. godini odvojeno smo sakupili, obradili i oporabili 2.711.401 kg korisnog otpada, što je 49,58% od ukupnih količina otpada donjeg Međimurja. Ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju korisnog otpada ostvarili su Grad Prelog sa 55,27%, Općina D. Dubrava 52,15%, a najslabije rezultate ostvarila je Općina Kotoriba 40,21% što je najvećim djelom zbog problema Romske zajednice u Kotoribi. Želimo napomenuti da se u odvojeno sakupljeni otpad ne pribraja glomazni otpad i otpad koji odvojimo u procesu obrade korisnog otpada, te ako to ne bi oduzeli naši podaci bili bi za više od 10% bolji. Također iz tabele je vidljivo da smo za okolna komunalna poduzeća (Čakovec, Mursko Središće, Ludbreg) obradili i oporabili 553.890 kg korisnog otpada što također nije uzeto u količine otpada donjeg Međimurja.

Ukupne količine otpada po godinama

Iz grafa je vidljivo da smo miješani komunalni otpad (crno) smanjili za 545.370 kg, vidljiv je i veliki rast korisnog otpada (zeleno) iz razloga sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada. Kako smo u 2015. godini uz podršku Fonda za zaštitu okoliša izgradili kompostanu i sortirnicu počeli smo obrađivati i otpad okolnih komunalnih poduzeća (svijetlo zelena).

Torta otpada donjeg Međimurja za 2015. godinu


Korisni otpad donjeg Međimurja po godinama

I u ovoje 2016. godini planiramo nastavak postojećih projekata (plave i žute kante), ali i pokretanje novih projekata kao nabavu stroja za sijanje komposta, radni stroj za kompostanu i posebno bi željeli pokrenuti Centar za ponovnu upotrebu kako bi naš sustav dodatno unaprijedili. Kroz Centar za ponovnu upotrebu željeli bi smanjiti bacanje starih stvari te potaknuti njihovu pripremu za ponovno korištenje, a prvu pilot dražbu putem interneta stvari za ponovnu upotrebu pokrenuti ćemo u roku 30 dana, a ostvarena sredstva donirati će se potrebitima. Kroz naš Centar za ponovnu upotrebu povezati ćemo socijalna poduzeća (korištenje odjeće i obuće) i škole (servis ispravnih elektroničkih uređaja). Za nove projekte očekujemo i značajnu podršku Fonda za zaštitu okoliša.
Sve naše korisnike pozivam na nastavak vrlo dobre suradnje, a korisnike koji ne odvajaju otpad da se uključe u naš zajednički projekt ljepšeg i čišćeg donjeg Međimurja.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !
PRE-KOM PRELOG
________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Traži ?
Back to content | Back to main menu