GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

PREKOM@NET - POSLOVANJE INTERNETOM

PREKOM@NET - ULAZ

PREKOM@NET - UPUTE
______________________________________
PRE-KOM PITALICA
Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu
i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u
______________________________________
Grobari
( Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,
Goričan, D. Vidovec, Sv. Marija)
Franjo Ekart
099 33 44 424
Alojz Balent
099 33 44 441
Krešimir Krušec
099 33 44 411
Dimnjačari
(Prelog, Kotoriba, D. Vidovec, D. Dubrava, Goričan, S. Marija)
Alen Drk

099 4469845

Mario Gerić
099 4469844
Milivoj Vugrinčić
099 2714449

Hrvoje Fuš

099 2690358

Siniša Sabol

099 2692345
______________________________________
Naručivanje odvoza glomaznog otpada
glomazni.otpad@pre-kom.hr________________________________________________________________________________________________________________________________________
SORTIRNICA KORISNOG OTPADA U PRELOGU PRED ZAVRŠETKOM
 
20.08.2015. Sukladno ugovorenim rokovima izvođač radova tvrtka Tehnix d.o.o. iz D. Kraljevca završava izgradnju sortirnice korisnog otpada u Prelogu kapaciteta 1200 tona godišnje. Investicija iznosi 3,7 milijuna kuna a 80% investicije pokriva Fond za zaštitu okoliša bespovratnim sredstvima. Nova, modernija i brža sortirnica omogućiti će brže i kvalitetnije sortiranje korisnog otpada koji se nakon sakupljanja od građana i poduzeća mora dodatno sortirati i do 7 frakcija. U narednih desetak dana završiti će se montaža struje, ventilacije, grijanja te same sortirne linije.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
KREĆE DIMNJAČARSKA SLUŽBA GRADA PRELOGA
 
17.08.2015. Sukladno Odluci Grada Preloga dimnjačarska služba povjerena je gradskom komunalnom poduzeću PRE-KOM.  Naši dimnjačari (Alen Drk i Mario Gerić) će od sredine kolovoza  pa do kraja rujna obići sva domaćinstva na području Grada Preloga i popisati i pregledati sve dimnjake te evidentirati aktivne i neaktivne dimnjake u kućanstvu i na temelju toga izraditi će se katastar dimnjaka Grada Preloga. Odlukom o obavljanju dimnjačarske službe propisano je da se godišnje moraju obaviti 4 čišćenja i 4 kontrole dimnjaka.
Čišćenje i kontrola dimnjaka obavljati će se prema sljedećem godišnjem planu:
01.10. do 31.10. Čišćenje ili kontrola
01.11. do 30.11.Čišćenje ili kontrola
01.12. do 31.12.Čišćenje ili kontrola
01.01. do 31.01.Čišćenje ili kontrola
01.02. do 28.02.Čišćenje ili kontrola
01.03. do 31.03.Čišćenje ili kontrola
01.04. do 30.04.Čišćenje ili kontrola
01.05. do 31.05.Čišćenje ili kontrola
01.06. do 30.09.Dežurstvo /čišćenje ili kontrola po pozivu/
 Izvod iz cjenika:
- kontrola dimnjaka iznosi 15 kuna
- čišćenje plinskih dimnjaka iznosi 20 kuna
- čišćenje dimnjaka na kruta goriva iznosi 22,5 kuna
- izrada atesta dimnjaka iznosi 112,00 kuna
Svaku pruženu uslugu dimnjačaru ćete ovjeriti putem tablet aplikacije, a svaka tri mjeseca dobivati ćete račun sa specifikacijom obavljenih usluga. Kako će se godišnje obaviti 8 usluga, a neće se naplata obavljati paušalno Vaši godišnji računi biti će do 100 kuna godišnje manji od dosadašnjih. Kroz ljetne mjesece neće se obavljati čišćenje dimnjaka jer za to nema potrebe, a jedan dimnjačar biti će Vam na raspolaganju kroz dežurstvo. Radno vrijeme dimnjačarske službe Grada Preloga je od ponedjeljka do petka je od 7 do 17 sati, a naši dimnjačari na raspolaganju su Vam prema potrebi i u terminu od 17 do 19 sati od ponedjeljka do petka, te subotom od 7 do 12 sati. U slučaju hitne intervencije naši dimnjačari izaći će na intervenciju i izvan navedenih termina.
Molimo Vas da slušate upute naših dimnjačara kako bi izbjegli bilo kakve probleme u korištenju Vaših dimnjaka. Svi naši dimnjačari opremljeni su svom potrebnom opremom, a svaki dimnjačar posebno je opremljen i detektorom  za otkrivanje plinova. Dimnjačarska služba PRE-KOM trenutno zapošljava 5 dimnjačara, a već više godina obavljamo navedene poslove na području Općina Kotoribe, Goričan i D. Vidovec, a od jeseni 2015. godine ti poslovi su nam povjereni u Općinama D. Dubrava, Sv. Marija i u Gradu Prelogu. Na kraju Vas molimo da ne sprečavate naše dimnjačare u obavljanju njihovih redovnih poslova kako ne bi ugrozili svoju sigurnost. Ukoliko imate bilo kakovu nejasnoću ili primjedbu vezano uz dimnjačarsku službu ili na rad naših dimnjačara molimo Vas da se obratite voditelju dimnjačarske službe Kristijanu Levačiću na e-mail kristijan.levacic@pre-kom.hr ili na telefon 645-535.
Naselje Prelog pokrivati će majstor dimnjačar Alen Drk kojega možete kontaktirati na telefon 099 4469845, a naselja Otok, Čehovec, Oporovec, Čukovec, Draškovec, Hemuševec  i Cirkovljan pokrivati će majstor dimnjačar Mario Gerić  kojega možete kontaktirati na telefon  099 44 69 844.

Zahvaljujem Vam na suradnji i povjerenju                                                                           GKP PRE-KOM d.o.o.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
NABAVLJEN RABLJENI KAMION ZA SAKUPLJANJE OTPADA

17.08.2015. Nabavljeno je i četvrto komunalno vozilo, kojim smo završili obnovu voznog parka komunalnih vozila za sakupljanje svih vrsta smeća. Nabavili smo rabljeno komunalno vozilo MAN/ZOELLER 2010. godište sa motorom Euro 5, vrijedno 420 tisuća kuna. Nabavljeno komunalno vozilo ima nisko podnu kabinu, te je u vrlo dobrom stanju a nabavljeno je uz potporu Fonda za zaštitu okoliša.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
ŽETVA PIRA

21.07.2015. Danas smo obavili žetvu PIR-a na nešto više od 3,5 hektara vlastitog i djelom gradskog zemljišta. Nekoliko riječi o Piru, njemački Dinkel a stari hrvatski naziv je Krupnik. Pir se prije upotrebe ljušti, a zbog njegove lupine vrlo je otporan i ne zahtijeva umjetna gnojiva niti insekticide, te je zbog bio uzgoja sve traženiji. Od pira se izrađuje poseban kruh. Zrno pira je odličnih svojstava pa sadrži vrijedne aminokiseline, ugljikohidrate, masti, vitamine B, E i K i brojne minerale. Općenito, Pir je prastara pšenica koja se uzgajala još prije 9000 godina u kolijevci civilizacije – srednjoj Aziji i Bliskom Istoku. Koristila se uglavnom kao kaša jer su sve tadašnje sorte bile obavijene čvrstim pljevicama.  Smatra se da su pozitivna svojstva Pira  to što je probavljiviji i ukusniji od obične pšenice, tako da je dobar za prehranu bolesnika i rekonvalescenta, te za prehranu djece i starijih osoba. Nadalje, pojedine osobe alergične na proizvode od obične pšenice mogu u određenoj mjeri jesti proizvode od Pira.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZRAĐENE NOVE VREĆE ZA PAKIRANJE KOMPOSTA

08.07.2015. Kako uskoro slijedi prvo sijanje komposta iz kompostane u Prelogu izrađene su nove vreće za pakiranje komposta koji ćemo početkom sljedeće godine vraćati našim korisnicima. Vreće su izrađene čvršće i ne propuštaju svjetlost (iznutra su crne). Svako domaćinstvo sa smeđom kantom dobiti će početkom sljedeće godine kupon kojim će moći podići dvije vreće komposta u kompostanii u Prelogu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRE-KOM USKLADIO SVOJE POSLOVANJE SA MEĐUNARODNIM STANDARDOM OHSAS 18001

07.07.2015. Krajem lipnja PRE-KOM je uskladio svoje poslovanje sa međunarodnim standardom za zaštitu zdravlja i sigurnost OHSAS 18001. Već prije PRE-KOM je uskladio svoje poslovanje sa međunarodnim standardima za upravljanje kvalitetom ISO 9001 i zaštitom okoliša ISO 14001. U narednom razdoblju planiramo nastaviti usklađivati svoje poslovanje sa međunarodno priznatim standardima u poslovanju.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
KREĆE PILOT PROJEKT SAKUPLJANJA PAPIRA, TETRAPAKA I PLASTIKE U KANTAMA

06.07.2015. Krajem ovog tjedna kreće podjela žutih i plavih kanti za sakupljanje papira, tetrapaka i plastike. Četiristo domaćinstva koje su ponajviše odvajale korisni otpad umjesto vreća imati će mogućnost odvajanja korisnog otpada u žute i plave kante. Kante su nabavljene uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša (40%) a ostali dio pokriti će se smanjenjem troškova za vreće tako da korisnike to neće dodatno koštati. Nakon godinu dana ako se pilot projekt pokaže uspješan i isplativ  nabaviti će se još određena količina kanti kako bi što više smanjili trošak nabave vreća koje se sada koriste za odvojeno sakupljanje korisnog otpada.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZAHUKTALA SE IZGRADNJA SORTIRNICE KORISNOG OTPADA

06.07.2015. Zahuktala se izgradnje nove brže sortirnice korisnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta PRE-KOM-a. Nova sortirnica moći će obrađivati 1200 tona korisnog otpada godišnje. Vrijednost projekta je 3,7 milijuna kuna a 80% sufinancira bespovratnim sredstvima Fond za zaštitu okoliša. Završetak izgradnje i tehnički pregled očekuju se do kraja 8 mjeseca ove godine. Novom sortirnicom PRE-KOM će usluge dodatnog sortiranja korisnog otpada moći ponuditi i okolnim komunalnim poduzećima.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG POBJEDNIK EKO KVIZA

05.06.2015. Povodom Dana zaštite okoliša PRE-KOM je organizirao EKO KVIZ na temu gospodarenja otpadom. Sudjelovale su osnovne škole donjeg Međimurja i ostvarile su sljedeći rezultat:
1. mjesto - OSNOVNA ŠKOLA PRELOG u sastavu Tamara-Ana Krušelj, Nina Sraka, Fran Hozjak
2. mjesto - OSNOVNA ŠKOLA JOŽE HORVATA KOTORIBA u sastavu Lena Maria Ludaš, Magdalena Friščić, Vinko Legin
3. mjesto - OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA u sastavu Hana Horvat, Mislav Miser, Mirta Strbad
4. mjesto - OSNOVNA ŠKOLA DONJI KRALJEVEC u sastavu Žokalj Maria, Melisa Ciglarić,  Horvat Lovro
5. mjesto - OSNOVNA ŠKOLA GORIČAN u sastavu Nina Gotal, Sabina Medvar, Manuela Kamenić
6. mjesto - OSNOVNA ŠKOLA DRAŠKOVEC u sastavu Noa Vadas, Andreja Matijačić, Alen Jakupek Strbad
Svi sudionici dobili su zahvalnice za sudjelovanje i čakoladu, a prve tri ekipe su osvojile sljedeće nagrade:
I nagrada: prijenosno računalo i projektor
II nagrada: projektor
III nagrada: digitalni fotoaparat
Pogledajte kratku foto galeriju sa EKO KVIZA ovdje.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
DONJE MEĐIMURJE - PRVI HRVATSKI "Zero Waste" !

03.06.2015. Povodom Dana zaštite okoliša, Zelena akcija je predstavila studiju pod nazivom „Analiza sustava gospodarenja otpadom Donjeg Međimurja“ koju je izradila za komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o. iz Preloga. Analiza pokazuje da je Grad Prelog postao nacionalni lider u odvojenom prikupljanju otpada povećanjem udjela s 22% na 60% u prva četiri mjeseca ove godine, a cjelokupan prostor Donjeg Međimurja na dobrom je putu da provedbom smjernica predloženih u Analizi uskoro ispuni zero waste ciljeve i uđe u društvo najboljih europskih dostupnih praksi održivog gospodarenja otpadom.
Ova analiza predstavlja verifikaciju rezultata postignutih uvođenjem novog sustava i organizacije prikupljanja otpada na području Grada Preloga i 6 općina (Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Kotoriba) u kojima uslugu prikupljanja otpada, za 24.000 stanovnika, vrši tvrtka PRE-KOM d.o.o. Osim verifikacije rezultata, analiza predstavlja i resurs za buduće planiranje optimizacije poslovanja tvrtke u skladu sa načelima najboljih ekološko-ekonomsko-socijalnih praksi u sektoru gospodarenja otpadom.
Rezultati analize pokazuju kako je analizirani sustav gospodarenja otpadom već danas u skladu sa europskim najboljim dostupnim praksama. Tvrtka PRE-KOM se na temelju rezultata postignutih u samo 4 mjeseca 2015. godine može svrstati u sam vrh odvojenog prikupljanja u Hrvatskoj, predstavljati uzorni model za organizaciju sustava u RH te zadovoljava standarde i ciljeve EU za 2020. godinu. U donjem Međimurju se organizirano prikuplja komunalni otpad (crne kante), biorazgradivi otpad (smeđe kante), glomazni otpad skuplja se na poziv, a u besplatnim vrećama sakuplja se po domaćinstvima papir, staklo, tetrapak, PET/plastika i metalna ambalaža. Uz sakupljačku infrastrukturu, PRE-KOM upravlja još i kompostanom, sortirnicom otpada i reciklažnim dvorištem, dok se u skorijem roku očekuje i izgradnja novije, brže i efikasnije sortirnice za svakodnevno rastuće potrebe sortiranja odvojeno prikupljenog otpada.
Analize količina odvojeno prikupljenog otpada u prvom kvartalu 2015. godine su značajno povećane u odnosu na 2014. godinu i to prvenstveno sagledavajući količine odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada koji se prikuplja od 01.01.2015. godine, dok se količine ostalih prikupljenih materijala također povećavaju. Tvrtka PRE-KOM d.o.o. je kumulativno u prva 4 mjeseca odvojeno prikupila čak 44,24% otpada, što zasigurno predstavlja značajan rezultat u europskim okvirima, uzevšu u obzir kako se u EU trenutno odvojeno prikuplja 43% otpada.
Ono što posebice veseli Zelenu akciju, izrađivača studije i aktivnog zagovarača održivih sustava gospodarenja otpadom jest činjenica da je Grad Prelog u travnju odvojeno prikupio čak 59,67% otpada, i time već danas, samo 4 mjeseca od zaokruživanja sustava odvojenim prikupljanjem biorazgradivog otpada, postao nacionalni lider u odvojenom prikupljanju otpada. Zelena akcija u ovoj studiji napominje kako je sustav još potrebno dodatno unaprijediti provedbom mjera poput uvođenja naplate prema količini, izrade analize sastava otpada, povećanja uključenosti kućanstava i financijske stimulacije i nagrade građanima, kako bi se do kraja ove godine dostigao kumulativni rezultat od 51% odvojenog prikupljanja otpada na području cijelog donjeg Međimurja, te da se u 2016. godini dostigne rezultat od 60% odvojenog prikupljanja.
Kada bi prenijeli ove već sada postignute rezultate u Prelogu na cijelu RH, tada bi se godišnje odlagalo svega 500.000 tona otpada umjesto trenutnih 1.769.725 tona ukupno odloženog otpada (svih vrsta) na 149 aktivnih odlagališta u 2014. godini. Od ideje do realizacije potrebno je svega godina dana te nema smisla čekati da se izgrade centri za gospodarenje otpadom da bi se postigli europski i svjetski ciljevi i rezultati.
Zelena akcija, ponukana izvrsnim rezultatima i pokazateljima iz Preloga, predlaže svim Općinama u donjem Međimurju i Gradu Prelogu usvajanje službenih Zero Waste planova gospodarenja otpadom (bez otpada), što znači kako bi te JLS, provedbom predloženih mjera, do 2020. godine odvojeno prikupljale 71% ukupno proizvedenog otpada, odnosno da bi se količina odloženog otpada po stanovniku smanjila na svega 50 kilograma godišnje. Time bi se dodatno povećala kvaliteta života građana te bi ovaj prostor postao prepoznatljiv na europskoj i svjetskoj razini zaštite okoliša.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Traži ?
Back to content | Back to main menu