ARHIVA NOVOSTI 2022 - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

ARHIVA NOVOSTI 2022

UKLJUČENOST U SUSTAV GOSPODARENJA  OTPADOM PREMA POPISU IZ 2021.

21.12.2022. Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom sve nekretnine moraju biti uključene u sustav gospodarenja otpadom. Ako to primijenimo, prema zadnjem popisu naša prosječna uključenost prema nekretninama za stanovanje iznosi 82,23%. Vidljivo je da je došlo do pada broja stanovnika kao i broja kućanstava. Na području svih 14 JLS imamo veliki broj kuća koje su prazne ili su u lošem stanju i nisu uključene u sustav gospodarenja otpadom te nisu regulirale svoj status u sustavu gospodarenja otpadom. Sve takve kuće njihovi vlasnici trebali bi proglasiti trajno nekorištenim i time ne bi imali nikakve obaveze plaćanja javne usluge gospodarenja otpadom. Najbolja uključenost je u Općinama Belica i Domašinec zbog zalaganja zajedničkog komunalnog redara navedenih Općina. Pozivamo sve komunalne redare, kao i sve vlasnike takvih nekretnina da reguliraju status trajno nekorištenih nekretnina.

SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2023. GODINE

14.12.2022. Već tradicionalno PRE-KOM sakuplja božićna drvca. Molimo Vas da ispred svojih kuća / zgrada ostavite božićna drvca prema sljedećim terminima sakupljanja:
09.01.2023. - Općine Belica i Dekanovec
10.01.2023. - Općine Domašinec, Podturen i Pribislavec
11.01.2023. - Općine Donja Dubrava i Donji Vidovec
12.01.2023. - Općine Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija i Kotoriba
13.01.2023. - Grad Prelog, Općina Martijanec i Jalžabet
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG

NOVI CJENICI ZA JAVNU USLUGU SAKUPLJANJA OTPADA ZA 14 JLS-a OD 01.01.2023.

08.12.2022. Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (članak 77. stavak 11.) sve JLS gdje PRE-KOM sakuplja otpad od 01.01.2023. počinju primjenjivati nove cjenike za javnu uslugu sakupljanja otpadom. Nakon provedenog javnog savjetovanja sve JLS dale su suglasnosti na nove cjenike u kojima se mijenja samo variabilni dio računa dok fiksni dio ostaje nepromjenjen.
KATEGORIJA KORISNIKA "KUĆANSTVO":
Od 01.05.2022. godine došlo je do poskupljenja odlaganja miješanog komunalnog otpada 20%, a dodatno od 01.01.2023. odlaganje miješanog komunalnog otpada poskupljuje za dodatnih 9,3%. Iz tog razloga prisiljeni smo povećati samo varijabilni dio cijene za jednu predaju mješanog otpada za spremnik od 60 litara za 1,06 kn bez PDV-a, za jednu predaju spremnika od 80 litara za 1,41kn bez PDV-a, a za jednu predaju spremnika od 120 litara za 2,12 kn bez PDV-a.
Cijena minimalne javne usluge neće se mijenjati, usporedba novog i starog cjenika vidljiva je iz tabele.
U navedenu kategoriju spadaju sva kućanstva u obiteljskim kućama i/ili stanovima. Ukoliko se na istoj adresi obavlja i neka poslovna djelatnost (obrt, OPG i sl.) to kućanstvo spada u kategoriju korisnika "ne kućanstvo".

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da će se cijene mijenjati od 2,83% do 6,59% ovisno od broja predaje miješanog komunalnog otpada.

KATEGORIJA KORISNIKA "NE KUĆANSTVO":
Od 01.05.2022. godine došlo je do poskupljenja odlaganja miješanog komunalnog otpada 20%, a dodatno od 01.01.2023. odlaganje miješanog komunalnog otpada poskupljuje za dodatnih 9,3%. Iz tog razloga prisiljeni smo mijenjati samo varijabilni dio cijene za jednu predaju miješanog otpada za spremnik od 120 litara za 3,33 kn bez PDV-a, za jednu predaju spremnika od 240 litara za 6,66kn bez PDV-a, a za jednu predaju spremnika od 360 litara za 9,99 kn bez PDV-a.
Cijena minimalne javne usluge neće se mijenjati, usporedba novog i starog cjenika vidljiva je iz tabele.
Ukoliko se na istoj adresi obavlja i neka poslovna djelatnost (obrt, OPG i sl.) to kućanstvo spada u kategoriju korisnika "ne kućanstvo".

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da će doći do promjena cijena, odnosno cijene će rasti od 2,92% do 7,04% ovisno od broja predaje spremnika za miješanog komunalnog otpada.

PRE-KOM-u DODIJELJEN GRB GRADA PRELOG

06.12.2022. Na svečanoj sjednici gradskog vijeća Grada Preloga, PRE-KOM-u je dodijeljen grb Grada Preloga a na prijedlog povjerenstva za dodjelu javnih priznanja.
Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom osnovano je 19.02.2002 godine, od strane Grada Preloga kao jedinog vlasnika društva. Početkom 2014. godine izvršena je dokapitalizacija Pre-kom od strane donje Međimurskih Općina (Goričan, D. Kraljevec, Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava, Kotoriba), krajem 2016. Grad Prelog prodaje udjele i Općinama Belica i Dekanovec, a krajem 2017. Grad Prelog prodaje udio Općini Domašinec te Pre-kom postaje komunalna tvrtka svih jedinica lokalne samouprave ovog djela Međimurja. Početkom 2018. godine zajedničkom gospodarenju otpadu pridružuju se i Općine Martijanec i Podturen. Početkom ove 2022. godine, obitelji GKP Pre-kom d.o.o. pridružuju se i općine Pribislavec i Jalžabet te Pre-kom d.o.o. sada okuplja 14 jedinica lokalne samouprave s područja Međimurske i Varaždinske županije. Osnovne djelatnosti su zbrinjavanje otpada, pogrebne usluge, dimnjačarska služba, te uređenje groblja i javnih površina. Misija GKP Pre-kom d.o.o. je postati društveno odgovorna tvrtka u postupanju sa otpadom i okolišem, poboljšati kvalitetu života naših korisnika, surađivati sa našim korisnicima usluga u izgradnji ljepšeg i čišćeg okoliša, pružati kvalitetne usluge uz uvažavanje najviših standarda u prikupljanju i zbrinjavanju otpada, te ostalih djelatnosti tvrtke te postati primjer dobre prakse u gospodarenju otpadom.


NABAVLJEN TELESKOPSKI UTOVARIVAČ

06.12.2022. Danas je isporučen teleskopski utovarivač za utovar do 6 m visine. Utovarivač je nabavljen za utovar ostataka iz obrade glomaznog otpada , građevinskog agregata te baliranog otpada. Nabavljeni utovarivač je proizvođača JCB 525-60 snage 75 KS, 2020. godište sa 315 radnih sati i koristio se kao pokazni utovarivač. Cijena nabavljenog utovarivača je 442 tisuće kuna, a pod račun smo dali naš rabljeni obični utovarivač vrijedan 390 tisuća kuna, te je nabavljeni teleskopski utovarivač plaćen 52 tisuće kuna bez PDV-a.

NABAVLJEN RABLJENI KOMBI ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINAMA

26.10.2022. PRE-KOM obavlja poslove na održavanju javnih površina i održavanju groblja te smo za te poslove nabavili rabljeni kombi vrijedan 133 tisuće kuna bez PDV-a. Ovim nabavama nastojimo podmladit vozila u ovom segmentu našeg poslovanja te smanjiti troškove goriva i održavanja jer će se prestati koristiti kombi vozilo staro 21 godinu.


STIGLO NOVO KOMUNALNO VOZILO

19.10.2022. U sklopu daljnje modernizacije komunalnih vozila, stiglo je novo komunalno vozilo Fuso/Coseco za sakupljanje otpada kapaciteta 8m3. Vrijednost vozila je 640 tisuća kuna. Vozilo će se koristiti za sakupljanje manjih terena, te kao ispomoć kod većih terena za sakupljanje otpada. Nabavom novih komunalnih vozila očekujemo uštede u potrošnji goriva. Održavanja novih komunalnih vozila osjetno je jeftinije od rabljenih komunalnih vozila, a kako su opskrbni lanci rezervnih dijelova usporeni kod novih vozila ti problemi su osjetno manji.


AKCIJSKA PRODAJA KOMPOSTA (ORGANSKOG GNOJIVA)

30.08.2022. Ovih dana svjedoci smo velikog poskupljenja umjetnog gnojiva (3 i više puta), želimo našim korisnicima i poljoprivrednicima ponuditi višak komposta uz akcijski popust od 50%. Cijena komposta na akciji je 87,50 kn/tona sa PDV (bez PDV-a je 70 kn/tona). Akcijska cijena se primjenjuje na kupnju od jedne traktorske prikolice na više. Naš kompost se stalno ispituje u ovlaštenom laboratoriju i prosijan je na situ 13x13mm. U suradnji sa poljoprivrednicima već smo ga ispitali na krumpiru, kukuruzu, industrijskoj konoplji, stočnoj repici, nasadima lješnjaka, šljiva i vinove loze i svuda je pokazao svoju kvalitetu. Također se kompost koristi u vrtovima naših korisnika. Ponuđeni kompost sadrži više od 30% organske tvar.
Kompost možete kupiti u kompostani Prelog ili se javite Kristijanu Levačiću 099 3344428.


PRIBISLAVEC I JALŽABET VEĆ PRVI MJESEC PREKO 60% ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA

05.07.2022. PRE-KOM-ov sustav sakupljanja otpada i dobra suradnja sa korisnicima i JLS potvrdila se i u Pribislavcu i Jalžabetu jer su obje JLS već prvi mjesec odvojeno sakupile preko 60% otpada. Sve JLS zadržale su visok postotak odvajanja otpada mada je resorno Ministarstvo promijenio način izračuna odvojeno sakupljenog otpada na način da se JLS-u ne priznaje odvojeno sakupljeni otpad od pravnih osoba a time su najviše pogođene JLS sa jačom industrijom.
"NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" PRE-KOM Prelog.


OSNOVNA ŠKOLA BELICA OSVAJA EKO KVIZ "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" ZA GODINU 2022.

06.06.2022. Danas je u Poduzetničkom centru Prelog održan tradicionalni 8. po redu Eko kviz o gospodarenju otpadom za učenike sedmih razreda. U ovogodišnjem kvizu sudjelovalo je rekordni broj osnovnih škola njih 14 sa područja 14 JLS gdje PRE-KOM pruža javnu uslugu gospodarenja otpadom (Grad Prelog, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Podturen, Martijanec, Jalžabet i Pribislavec). I ove školske godine eko kviz je dio projekta "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !", a kviz su financijski pomogle gore navedene JLS. Za sve škole učesnike kviza osigurana je i naknada za troškova prijevoza i sudjelovanja u kvizu u iznosu od 500 kn, a svi natjecatelji i mentori nagrađeni su PRE-KOM-ovim ručnikom za plažu "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !". Glavna osobitost našeg kviza je što se uz teoretska znanja provjerava točnost i brzina sortiranja korisnog otpada.
Najuspješnije škole osvojile su vrijedne nagrade:
1. nagradu – 8000 kn osvojila je Osnovna  škola Belica u sastavu: NINA TURK, SVEN MESARIĆ, MARTA BORKOVIĆ
2. nagradu – 4000 kn osvojila je Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec u sastavu: IVANA JURIČAN, KJARA OKREŠA, KASIA GAJNIK
3. nagradu – 2000 kn osvojila je Osnovna škola Martijanec u sastavu: ANA TALAN, ANA POSAVEC, IVAN ŽUNKO

Nagrade su uručili direktor PRE-KOM-a Siniša Radiković i načelnik općine Pribislavec Matija Ladić. Predstavnica Županije Međimurske Sandra Golubić pročelnica za zaštitu okoliša bila je predsjednica žirija.
U nastavku donosimo kratku foto galeriju koju možete pogledati OVDJE.

NABAVLJENO RABLJENO VOZILO ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA

06.06.2022. Kako od početka svibnja obavljamo pogrebne poslove na 4 nova groblja (Belica, Gardinovec, Dekanovec i Domašinec) krenuli smo u nabavu još jednog pogrebnog vozila kako bi se navedeni poslovi mogli nesmetano obavljati na svih 15 groblja gdje je PRE-KOM pružatelj pogrebnih poslova. Nabavljeno je još jedno rabljeno pogrebno vozilo vrijedno 160 tisuća kuna bez PDV-a.NABAVLJEN NOVI RAIDER I RABLJENI KOMBI ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINAMA

31.05.2022. PRE-KOM obavlja poslove na održavanju javnih površina i održavanju groblja te smo za te poslove nabavili novi raider Cub Cadet vrijedan 35 tisuća kuna bez PDV-a i rabljeni kombi Volkswagen vrijedan 104 tisuće kuna bez PDV-a. Ovim nabavama nastojimo podmladiti vozila i strojeve u ovom segmentu našeg poslovanja.


EDUKACIJE O GOSPODARENJU OTPADOM U VRTIĆIMA I ŠKOLAMA

05.05.2022. Već tradicionalno 16 godinu za redom održavamo edukativne radionice u vrtićima i 4 razredima osnovnih škola o razvrstavanju otpada. Svake godine obuhvatimo više od 600 djece što vrtićke što školske dobi. Edukacije održavaju djelatnici PRE-KOM-a Lidija Negovec i Mario Cvetko. Stalnom edukacijom  iz godine u godinu postižemo bolje rezultate u gospodarenju otpadom na području 14 JLS. Početkom lipnja (06.06.2021.) mjeseca održati će se i osmi edukativni kviz "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" za 7 razrede osnovnih škola. U sklopu eko kviza podijeliti će se 3 nagrade (1. - 8000,00 kn, 2. - 4000,00 kn, 3. 2000,00 kn), a sve škole će za troškove sudjelovanja u kvizu dobiti 500 kn. Naši projekt edukacije djece se provodi uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.


PRE-KOM POČINJE OBAVLJATI POGREBNE POSLOVE NA GROBLJIMA BELICA, GARDINOVEC, DEKANOVEC I DOMAŠINEC

28.04.202. Sukladno odlukama općinskih vijeća Općina Belica, Dekanovec i Domašinec, PRE-KOM sa 01.05.2022. godine počinje pružati pogrebne usluge na grobljima u navedenim JLS. Korisnici navedenih usluga mogu se javiti grobarima čiji su mobilni telefoni objavljeni na web stranicama PRE-KOM (www.pre-kom.hr) i samih Općina. Opći uvjeti usluge i cjenik pogrebnih usluga objavljen je na web stranici PRE-KOM (www.pre-kom.hr/pogrebne-usluge.html).  PRE-KOM vrši prijevoz pokojnika u zemlji i inozemstvu, a također se u PRE-KOM-u može nabaviti sva potrebna pogrebna oprema (ljesovi, križevi, osmrtnice i slično). Termine pogreba možete pogledati na web stranici PRE-KOM-a. Trenutno na pogrebnim uslugama radi 6 zaposlenih grobara, a na pogrebnim ceremonijalima sudjeluje oko 25 uniformiranih zaposlenika, te posjedujemo pogrebna vozila i drugu potrebnu opremu. Sa područja navedene četiri općine zaposlen je grobar Branko Mesarić 099 7116472, no možete se javiti i  drugim grobarima oko dogovora za pogrebe.

Grobari - Franjo Ekart 099 3344424, Marko Taradi 099 3344411, Zoran Vargović 099 4905069, Valent Matulin 099 4871773, Branko Mesarić 099 7116471, Robert Šalamon 099 7116472, GKP PRE-KOM d.o.o. 040 321247

AKCIJE ČIŠĆENJA OKOLIŠA UZ DAN PLANETA ZEMLJE

27.04.202. Već tradicionalno krajem III mjeseca i cijeli IV mjesec provodi se kampanja ZELENA ČISTKA i PRE-KOM-ova kampanja NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! uz Dan Planeta Zemlje. Kroz to vrijeme čisti se okoliš cijelog područja gdje PRE-KOM sakuplja otpad (14 JLS-a), akcije čišćenja organiziraju JLS, a PRE-KOM preuzima sakupljani otpad. Nažalost i sada sakupljaju se znatne količine nepravilno odbačenog otpada u prirodu. Pozivamo sve da ne bacaju otpad u okoliš jer sve vrste otpada mogu predati u sklopu usluge gospodarenja otpadom. Sve domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom pozivamo da se uključe što prije.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOGPRE-KOM KREĆE SA PROIZVODNJOM UNIVERZALNOG SUPSTRATA "FLORA EM"

22.04.2022. Nakon dužih priprema PRE-KOM kreće sa proizvodnjom univerzalnog supstrata za cvijeće i povrće FLORA EM. Supstrat će se puniti u vreće od 20 i 50 litara. Ovih dana stigao je i treset iz Litve koji će se miješati sa našim kompostom i dobiti ćemo novi vrijedni proizvod. Očekujemo da će proizvodnja krenuti kroz nekih desetak dana i u prvoj seriji proizvesti ćemo cca. 6000 vreća supstrata FLORA EM. Supstrat će se ispitivati u ovlaštenim laboratorijima gdje se ispituje i naš kompost a sukladno propisima za tu vrstu proizvoda. Univerzalni supstrat u prvoj fazi prodavati će se u kompostani kroz 30 do 40 dana a cijene novih proizvoda biti će za FLORA EM od 50 litara iznositi će 30 kuna, a FLORA EM od 20 litara iznositi će 17,5 kuna.

PRE-KOM POČINJE SA SAKUPLJANJEM OTPADA U OPĆINAMA JALŽABET I PRIBISLAVEC OD 01.05.2022.

21.04.2022. GKP PRE-KOM d.o.o. sa 01.05.2022. počinje pružati javnu uslugu sakupljanja otpada na području Općine Pribislavec. Djelatnici PRE-KOM obišli su sve korisnike kategorije „KUĆANSTVO“ i dobili ste upute i kalendar odvoza otpada. Želja nam je da u suradnji korisnika usluge, Općine Jalžabet i Pribislavec, i nas komunalaca i na području Vaše JLS ostvarimo ponajbolje rezultate u odvajanju otpada u RH odnosno želimo da Vaše Općine prestanu plaćati poticajnu naknadu (penale) zbog nedovoljnog odvajanja otpada.
Molimo Vas da odvajate otpad sukladno uputama i letcima koje ste dobili, za svaku nejasnoću možete se obratiti na telefon 040/321-246, 040/321-244 ili posjetite našu web stranicu https://www.pre-kom.hr/edukacija.html na kojoj ćete naći upute za odvajanje otpada.
Svi korisnici koji se nisu još vijek prijavili za uslugu sakupljanja otpada da to učine što prije (na gore navedene telefone) jer navedena usluga je obavezna za sve nekretnine za stanovanje na području Općine Jalžabet i Pribislavec. Korisnici koji se neće prijaviti za uslugu sakupljanja otpada biti će prijavljeni komunalnim redarima JLS-a koji će prema njima postupiti sukladno Odluci o komunalnom redu Općine Jalžabet i Pribislavec.

Kratki podsjetnik za prva sakupljanja otpada sukladno kalendaru odvoza za Općinu Jalžabet:
1.    02.05.2022. godine ide sakupljanje glomaznog otpada na kućnom pragu te Vas molimo ako imate takav otpad da ga prijavite na gore navedene telefone 3 radna dana prije sakupljanja glomaznog otpada. Termini za sakupljanje glomaznog otpada ili granja nastaviti će se jednom mjesečno sukladno kalendaru odvoza otpada.
2.    03.05.2022. godine sakuplja se korisni otpad plavi spremnici (papir i tetrapak), žuti spremnici (plastika) i vreće za metalnu i staklenu ambalažu. Sakupljanje se obavlja sa 3 komunalna vozila, a spremnike i vreće stavite ispred Vaših kuća do 7 sati.
3.    04.05.2022. godine sakuplja se miješani komunalni otpad. Crne spremnike stavite do 7 sati ispred svojih kuća.
4.    11.05.2022. godine sakuplja se biootpada. Smeđe spremnike stavite do 7 sati ispred svojih kuća.
        
Kratki podsjetnik za prva sakupljanja otpada sukladno kalendaru odvoza za Općinu Pribislavec:
1.    03.05.2022. godine sakuplja se miješani komunalni otpad. Crne spremnike stavite do 7 sati ispred svojih kuća.
2.    10.05.2022. godine sakuplja se biootpada. Smeđe spremnike stavite do 7 sati ispred svojih kuća.
3.    16.05.2022. godine ide sakupljanje glomaznog otpada na kućnom pragu te Vas molimo ako imate takav otpad da ga prijavite na gore navedene telefone tri radna dana prije sakupljanja glomaznog otpada. Termini za sakupljanje glomaznog otpada ili granja nastaviti će se jednom mjesečno sukladno kalendaru odvoza otpada.
4.    26.05.2022. godine sakuplja se korisni otpad plavi spremnici (papir i tetrapak), žuti spremnici (plastika) i vreće za metalnu i staklenu ambalažu. Sakupljanje se obavlja sa 3 komunalna vozila, a spremnike i vreće stavite ispred Vaših kuća do 7 sati.

Dobili ste upute i obavijesti o terminima sakupljanja koji će se dalje nastaviti prema kalendaru odvoza. Od 01.05.2022. godine koristite crne i smeđe spremnike sa oznakom PRE-KOM-a te plave i žute spremnike sa oznakom EU ili PRE-KOM, a za metalnu i staklenu ambalažu koristite PRE-KOM ove vreće koje će Vam se mijenjati puna za praznu.
Sve nejasnoće možemo riješiti zajedno na gore navedene telefone, također djelatnici Vaše Općine će Vam pomoći kako bi početnih problema bilo što manje.
Čuvajmo okoliš zajedno za naše najmlađe Vaš PRE-KOM Prelog i Općine Jalžabet i Pribislavec.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

NOVI CJENICI ZA JAVNU USLUGU SAKUPLJANJA OTPADA ZA 14 JLS-a OD 01.05.2022.

21.04.2022. Sukladno novom Zakonu o gospodarenju otpadom sve JLS gdje PRE-KOM sakuplja otpad od 01.05.2022. počinju primjenjivati nove cjenike za javnu uslugu sakupljanja otpadom. Bez obzira što su se troškovi odlaganja nekih vrsta otpada povećali s 01.01.2022. i s 01.05.2022. godine cijene za korisnike razvrstane u kategoriju "kućanstvo" neće se mijenjati, odnosno cijena će biti neznatno manja za oko 90% korisnika. Korisnici razvrstani u kategoriju "kućanstvo" koji su sami kompostirali biootpad njima se ukida popust i njima će cijena poskupjeti za cca. 9% (oko 10% korisnika), no ti korisnici moći će sada predavati i 4m3 granja sa besplatnim prijevozom, te ako će željeti moći će dobiti i smeđu kantu za biootpad.
Korisnicima koji su razvrstani u kategoriju "nije kućanstvo" (opg, obrti, udruge, klubovi, d.o.o., d.d. i sl.) dolazi do poskupljenja od cca. 10% zbog rasta troškova odlaganja, te slabijeg odvajanja otpada od korisnika koji su razvrstani u kategoriju "kućanstvo".
Sve JLS (gradsko i/ili općinsko vijeće) donijeli su nove Odluke o načinu sakupljanja otpada i odredile cijene minimalne javne usluge. Provedeno je i javno savjetovanje o novim cjenicima i dobivene suglasnosti JLS o njihovoj primjeni od 01.05.2022. godine.  
Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom korisnici se dijele u dvije kategorije i to kategorija "kućanstvo" i kategorija "ne kućanstvo". Cjenik usluga mora biti izrađen na način da je cijena minimalne javne usluge za kategoriju "kućanstvo" jednaka za sve korisnike iz navedene kategorije, također cijena minimalne javne usluge za kategoriju "ne kućanstvo" mora biti jednaka za sve korisnike za navedenu kategoriju. Zakon dopušta uvođenje kriterija za umanjenje cijena. Cijenu minimalne javne usluge i kriterije za popuste donosi gradsko/općinsko vijeće JLS. Za korisnike razvrstane u kategoriju "nije kućanstvo" a koji koriste kontejnere koji se sakupljaju po pozivu (veće od 1100 litara) s njima se ta usluga ugovara van javne usluge.

KATEGORIJA KORISNIKA "KUĆANSTVO":
U navedenu kategoriju spadaju sva kućanstva u obiteljskim kućama i/ili stanovima. Ukoliko se na istoj adresi obavlja i neka poslovna djelatnost (obrt, OPG i sl.) to kućanstvo spada u kategoriju korisnika "ne kućanstvo".

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da neće doći do promjena cijena, odnosno da će cijene pasti od 0,2% do 2,26% ovisno od broja predaje miješanog komunalnog otpada. Korisnici koji samostalno kompostiraju sada imaju mogućnost predaje 4 m3 granja, lišća i sl. kao i ostali korisnici, a mogu kompostirati i paralelno koristiti i smeđe kante za sakupljanje biootpada.

KATEGORIJA KORISNIKA "NE KUĆANSTVO":
U navedenu kategoriju spadaju svi korisnici koji u nekretnini obavljaju neku djelatnost (d.d., d.o.o., j.d.o.o.,obrt, OPG, udruge i sl.).

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da će doći do promjena cijena, odnosno cijene će rasti od 7,5% do 11,1% ovisno od broja predaje spremnika za miješanog komunalnog otpada.

ODRŽAN SABORSKI ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODU U PRELOGU

15.03.2022. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Sabora Republike Hrvatske, održao je svoju tridesetu sjednicu u prostoru Poduzetničkog centra Prelog. Sjednica je bila održana u utorak, 15. ožujka, a domaćin je bio član Odbora za zaštitu okoliša i prirode, gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek. Sama je sjednica bila tematskog karaktera, a govorilo se o infrastrukturi i tehnologiji za razvrstavanje otpada u jedinicama lokalne samouprave. Kao primjer dobre prakse, ovdje je naveden upravo Prelog te Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom d.o.o., a GKP Pre-kom d.o.o., koje je nedavno proslavilo dvadeset godina rada, predstavio je direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković. „Svih četrnaest jedinica lokalne samouprave uključene u Pre-kom, zajedničkim su radom došle do respektabilnih brojaka u odlaganju otpada. Puno se ulaže u sustav i opremanje Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom d.o.o. te smo ponosni što smo danas pravi primjer u gospodarrenju otpadom na razini cijele Hrvatske“, istakao je Kolarek. Nakon radnog dijela sjednice Odbora, članovi Odbora za zaštitu okoliša i prirode Sabora Republike Hrvatske obišli su Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom d.o.o. te kompaniju Tehnix d.o.o. u Donjem Kraljevcu.

NABAVLJENO RABLJENO KOMUNALNO VOZILO

11.03.2022. Nakon provedenog postupka javne nabave, a zbog proširenja zajedničkog gospodarenja otpadom na Općinu Jalžabet i Pribislavec i radi daljnjeg podmlađivanja komunalnih vozila nabavljeno je još jedno rabljeno komunalno vozilo za sakupljanje otpada. Planiraju se prodati najstarija komunalna vozila 2006. do 2008. godište i ići sa daljnjim podmlađivanjem komunalnih vozila. Kako smo ostvarili izuzetno dobre poslovne odnose sa partnerima iz Njemačke nabavili smo već peto komunalno vozilo po izuzetno povoljnoj cijeni od samo 458.500,00 kuna bez PDV-a. Cijena takove nove nadogradnje kreće se na oko 1.650.000,00 kuna bez PDV-a. Podvozje vozila je IVECO, a nadogradnja je njemačke tvrtke ZOELLER, samo vozilo proizvedeno je 2016. godine a korišteno je za sakupljanje korisnog otpada. Slijedi opremanje vozila kamerama i antenom za očitavanje rfid čipova, te oslikavanje bočnih stranica nadogradnje edukativnim porukama.


PRE-KOM PROSLAVIO 20 GODINA RADA

07.03.2022. Prije 20 godina Grad Prelog osnovao je komunalno poduzeće za obavljanja javne usluge sakupljanja otpada, održavanje javnih površina i groblja, dimnjačarskih usluga. Nakon nekoliko godina suradnja se proširila na okolne JLS, a danas PRE-KOM okuplja još 13 JLS (Donja Dubrava, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen, Pribislavec i Jalžabet). Ovo zajedništvo prvenstveno je počelo radi javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za koju možemo reći da je civilizacijski doseg. PRE-KOM je danas lider gospodarenja otpadom koji odvojeno sakuplja i obrađuje 65% otpada, a ovi rezultati su rad naših korisnika, naši vlasnika i rad radnika PRE-KOM koji rade po suncu, kiši ili snijegu.
Danas je održana svečana proslava 20 godine rada PRE-KOM-a na kojoj se okupilo oko stotinjak gostiju. Svečanosti su se odazvali državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Alenka Košiša Čičin-Šain, župan Županije Međimurske Matija Posavec, načelnica sektora gospodarenja otpadom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Aleksandra Čilić, saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek te načelnice i načelnici vlasnici PRE-KOM-a. Na svečanosti su se okupili predstavnici ostalih okolnih JLS i komunalna poduzeća sa sjevera Hrvatske, te komunalna poduzeća sa kojoma PRE-KOM surađuje.
Povodom 20 godina rada PRE-KOM je donirao 20 televizora za 20 dječjih vrtića sa područja 14 JLS gdje sakuplja otpad.


AKCIJSKA PRODAJA KOMPOSTA (ORGANSKOG GNOJIVA)

17.02.2022. Ovih dana svjedoci smo velikog poskupljenja umjetnog gnojiva (3 i više puta), želimo našim korisnicima i poljoprivrednicima ponuditi višak komposta uz akcijski popust od 50%. Cijena komposta na akciji je 87,50 kn/tona sa PDV (bez PDV-a je 70 kn/tona). Akcijska cijena se primjenjuje na kupnju od jedne traktorske prikolice na više. Naš kompost se stalno ispituje u ovlaštenom laboratoriju i prosijan je na situ 13x13mm. U suradnji sa poljoprivrednicima već smo ga ispitali na krumpiru, kukuruzu, industrijskoj konoplji, stočnoj repici, nasadima lješnjaka, šljiva i vinove loze i svuda je pokazao svoju kvalitetu. Također se kompost koristi u vrtovima naših korisnika. Ponuđeni kompost sadrži 35% organske tvar.
Kompost možete kupiti u kompostani Prelog ili se javite Kristijanu Levačiću 099 3344428.


OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001), OKOLIŠEM (ISO 14001) TE SIGURNOŠĆU I ZDRAVLJEM ZAPOSLENIKA (ISO 45001) ZA 2021. GODINU

26.01.2022. GKP PRE-KOM d.o.o.  je poduzeće u vlasništvu 11 JLS iz Županije Međimurske i 1 JLS iz Županije Varaždinske, te želimo našim korisnicima (kupcima) i putem naše web stranice približiti naše poslovanje u 2021. godinu. Krajem prošle godine pridružile su nam se još 2 JLS i to jedna iz Županije Varaždinske (Jalžabet) i jedna iz županije Međimurske (Pribislavec). Naš sustav gospodarenja otpadom i dalje ostvaruje ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju i obradi korisnog otpada u RH. Za poslove gospodarenja otpadom ishođene su sve potrebne dozvole i očevidnike. Na poslovima gospodarenja otpadom radi oko 60 radnika sa područja svih JLS gdje PRE-KOM pruža usluge. U 2021. ostvarili smo zacrtane ciljeve, a osobito su važna provedena 3 EU projekta sa resornim Ministarstvom i/ili Fondom za zaštitu okoliša (Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog, Nabava 2 nova komunalna vozila, Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog) vrijedna blizu 11 milijuna kuna bez PDV-a. Preko JLS putem EU projekta nabavljene su žuti i plavi spremnici za sve korisnike, vrijednost projekta iznosi cca 4 milijuna kuna.  
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 2021. poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje rast prihoda od 16,39% prvenstveno zbog povećanja opsega poslovanja u gospodarenju otpadom, ali i zbog prodaje starih amortiziranih strojeva. Kako smo povećali opseg poslovanja rasli su i troškovi zbog zapošljavanja novih radnika, troškova poslovanja i potrebnih investicija (amortizacija).   
Prihodi ostvareni: 22.432.718 kuna   
Rashodi ostvareni: 22.367.125 kuna  
Dobit - prije oporezivanje iznosi 65.593 kuna. Rezultat poslovanja je pozitivan, a uz to odrađene su potrebne investicije potrebne za daljnji rast prihoda u narednoj godini te su završeni svi EU projekti. Nažalost dešavaju se novi troškovi na obradi korisnog otpada (tekstil, tetrapak, ravno staklo i sl.) a također nastavlja se značajan pad prihoda od prodaje korisnog otpada zbog pada tržišta sekundarnih sirovina. Novi udar na poslovanje je cijena goriva, a posebno veliki rast cijene odlaganja otpada gdje su cijene odlaganja miješanog otpada porasle za više od 50%, a cijena odlaganja ostataka glomaznog otpada porasla je 300%.
CILJ ZA 2022 - Kako imamo još slobodnih kapaciteta u našim građevinama za gospodarenje otpadom, a uključiti ćemo 2 nove JLS u naš sustav gospodarenja otpadom. Očekujemo rast prihoda do 3%, no ono što zabrinjava je divljanje cijena koje utječu na cijene usluga. Kako je urednost u plaćanju i dalje loša (pogotovo kod fizičkih osoba) pojačati ćemo aktivnosti na naplati potraživanja.
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce. Sa 01.05.2022. sustavu se priključuju 2 JLS gdje se očekuje cca 1700 novih korisnika. Sve zaprimljene prigovore i reklamacije rješava povjerenstvo na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača, i njihov broj kreće se na istom nivou prema prethodnoj godini.
CILJ ZA 2022 - U 2022. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz eventualno novo ugovaranje na poslovima gospodarenja otpadom.
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi (vrlo značajan zakonski zahtjev je novi Zakon o gospodarenju otpadom), te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. Uz provedene interne kontrole (audite) u 2021. godini imali smo i vanjske kontrola koje nisu utvrdile naše nepravilnosti u poslovanju.
CILJ ZA 2022 - U 2022. planiramo uskladbu poslovanja sa novim Zakonom o gospodarenju otpadom, te daljnju prijavu na EU fondove i modernizaciju opreme i strojeva.
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih mijenjao se i kretao na oko 107 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu.
CILJ ZA 2022 - U 2022. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika, te obrazovanje za sigurnost na radu naših zaposlenika, pogotovo novo zaposlenih.
5. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Ove godine se udio odvojeno sakupljenog, obrađenog i oporabljenog korisnog otpada po evidenciji u skladu sa Ministarstvom zaštite okoliša smanjilo se sa 65,23 na 64,60% radi značajnog rasta miješanog otpada iz korisnika "nije kućanstvo" . Sa tim rezultatima očekujemo da ćemo ostati među najboljima u Republici Hrvatskoj.
CILJ ZA 2022 - U 2022. godini želimo daljnji rast udjela u odvojenom sakupljanju, obradi i oporabi korisnog otpada za minimalno 0,2 postotni poen.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav je obavezno za sva domaćinstva (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Vidljivo je da se uključenost popravlja iz dva razloga, a to su da ima sve manje domaćinstva, a i stvarna uključenost u sustav svake se godine pomalo popravlja. Ostvarena je uključenost u 2021. godini od 99,80 % i ona je porasla zbog rješavanja trajno nekorištenih kuća i prijava manjeg broja korisnika koji su bili izvan sustava.
CILJ ZA 2022 - U 2022. sa JLS i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati za 0,10 postotna poena. Također želimo uključenost poćeti voditi prema broju nekretnina za stalno stanovanje jer prema Zakonu o gospodarenju otpadom sve nekretnine moraju biti uključene u sustav gospodarenja otpadom.
7. ZDRAVLJE I SIGURNOST ZAPOSLENIKA
Zdravlje i sigurnost zaposlenika (ISO 45001) naš je primarni cilj kako bi se svi radni zadaci obavljali na  način da zdravlje i sigurnost zaposlenika bude na najvišem nivo.  Educirali smo zaposlenike vezano uz uvedeni sustav. Uveli smo sustav praćenja potencijalno opasnih situacija. Nažalost imali smo 1 lakše ozljede na radu što je smanjenje prema godini prije, a to želimo smanjiti  u narednoj godini.
CILJ ZA 2022 - U 2022. nastojati ćemo završiti bez ozljeda na radu.

KOLIČINE OTPADA SAKUPLJENE 2021. GODINE

26.01.2022 U prošloj 2021. godini sakupili smo 0,92% više otpada nego 2020. godine. Kućanstva nastavljaju smanjivati količine miješanog otpada i to za 0,86% te se i dalje smanjuje količina miješanog otpada po stanovniku godišnje. Količine miješanog otpada značajno rastu kod korisnika "nije kućanstvo" i to za 12,46% iz dva razloga a to je pandemija corona virusa i premalog angažmana nekih korisnika "nije kućanstvo" na odvajanju otpada. Dio korisnika "nije kućanstvo" (pravne osobe) u miješani otpad bacaju i neke vrste proizvodnog otpada. Kada se gleda korisni otpad prema HAOP-u on je pao za 0,50%. Broj korisnika "kućanstvo" neznatno se povećao i to za 0,91%. Postoci odvajanja otpada prvi put nisu rasli u svim JLS i kreću se od 56,60% do 80,62% sa prosječnim odvajanjem cijele grupacije PRE-KOM-a od 64,60%. Naše prosječno kućanstvo napravi godišnje 225,08 kg miješanog komunalnog otpada, a prosječni stanovnik napravi godišnje 68,83 kg miješanog komunalnog otpada. Kada bi se nam priznale i neke druge vrste u sakupljeni i obrađeni otpad postoci odvajanja bili bi i bolji. U ovoj godini završili smo 3 EU projekta (Opremanje i modernizacija kompostane, Nabava dva nova komunalna vozila, Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad) i 1 EU projekat koji se provodi preko 12 JLS (nabava žutih i plavih spremnika), a vrijednost svih provedenih projekata je blizu 15 milijuna kuna. Ovi vrlo dobri rezultati plod su suradnje naših korisnika, naših vlasnika i pružatelja javne usluge PRE-KOM-a te im svima čestitamo i zahvaljujemo na suradnji.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG
KONTROLA ODVAJANJA OTPADA

20.01.2022 Kako je uočeno da mali dio korisnika (ispod 0,5%) ne odvaja otpad dobro obavljati će se stalne kontrole odvajanja otpada u crnim/zelenim, smeđim, plavim i žutim spremnicima, a korisnicima koji otpad ne odvajaju dobro izricati će se ugovorne kazne sukladno Odlukama JLS. Iznos ugovorne kazne za krivo odvajanje otpada iznosi 30 kuna bez PDV-a. Korisnici koji se žele dodatno educirati ili ne znaju odvajati otpad mogu na našoj web stranici edukacije (https://pre-kom.hr/edukacija.html) pročitati sve naše upute za odvajanje otpada, a sve te upute bile su prije podijeljene svim korisnicima na kućne adrese.
Nažalost jedan još manji dio korisnika (ispod 0,1%) namjerno krivo odvaja otpad i time dovodi  u pitanje okoliš u kojem živimo. Navesti ćemo jedan primjer gdje je jedan korisnik u spremnik za odvajanje otpada stavio kanistar sa otpadnim motornim uljem koje spada u problematični otpad i mora se predati u fiksnom ili mobilnom reciklažnom dvorištu. Otpadno motorno ulje može zagaditi tlo i podzemne vode te molimo korisnike da to ne rade jer samo čuvanjem okoliša ostaviti ćemo naša naselja čista i zdrava za našu djecu i unuke.
Primjeri krivog odlaganja u crne/zelene spremnike:

Primjeri krivog odlaganja u smeđe spremnike:

Primjeri krivog odlaganja u žute spremnike spremnike:

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG


Povratak na sadržaj