ARHIVA NOVOSTI XI/2006 -II/2007
NE DVOJI NEGO
SMEĆE ODVOJI

Spot 1

Spot 2

Spot 3


Akcija NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI u osnovnim školama

Od 13.11.2006 godine započela su edukativna predavanja četvrtih razreda osnovnih škola, na područjima gdje PRE-KOM sakuplja komunalni otpad (Grad Prelog, te općine Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava). Predavanja obuhvaćaju zbrinjavanje otpada, a posebno selektivno prikupljanje otpada. Svi đaci dobit će edukativni letak POSTUPANJE S OTPADOM. Nakon škola akcija se seli u vrtiće gdje se i kod najmlađih želi potaknuti briga o zaštiti okoliša. Edukacija se organizira u suradnju sa nevladinom udrugom za zaštitu okoliša NOBILIS, a pod već poznatim sloganom NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI.


Provjera vozila i opreme za zimsku službu
10.11.2006. obavljena provjera vozila i opreme za obavljanje zimske službe GKP PRE-KOM. Za obavljanje zimske službe opremljena su četiri vozila sa snježnim plugovima, a kamion je opremljen i posipaćem.

Stigao novi traktor New Holland sa ralicom-grederom
24.11.2006. stigao traktor New Holland opremljen sa ralicom-grederom. Traktor, te ralica-greder koristiti će se za zimsku službu, radove na sanaciji poljskih puteva, te uređenje Grada i gradskih naselja. Traktor će se i dalje postepeno opremati za obavljanje i drugih komunalnih poslova na području Grada.
04.12.2006. u proteklih 15 dana sanirana je deponije Cirkovljan. Odmah po sanaciji krenulo se sa prenamjenom prostora te je posađeno 15 stabala.
Sanacija deponije  Cirkovljan
06.12.2006. krenuli radovi na uređenju parka u centru Draškovca. Odrađeno je krčenje i uklanjanje djela stabala, navožen je jedan sloj zemlje, te iskopane staze u parku. Radovi na uređenju parka završiti će se na proljeće.

Uređenje parka u centru Draškovca


10.01.2007. krenuo nastavak edukativne akcije po vrtićima, na područjima gdje PRE-KOM sakuplja komunalni otpad (Grad Prelog, te općine Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava). Predavanja / igraone obuhvaćaju zbrinjavanje otpada, a posebno selektivno prikupljanje otpada. Edukacija se organizira u suradnju sa nevladinom udrugom za zaštitu okoliša NOBILIS, a pod već poznatim sloganom NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI.

Akcija NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI u vrtićima
NOBILIS, ČAKOM, MURS-EKOM i PRE-KOM izradili jedinstven letaka Postupanje s otpadom
11.01.2007. zaštitarska udruga NOBILIS, te komunalna poduzeća koja se bave zbrinjavanjem otpada sa područja Županije Međimurske (ČAKOM, MURS-EKOM, PRE-KOM) izradile prvi jedinstveni letak za Postupanje sa otpadom. Ova zajednička akcija samo je nastavak čuvanja okoliša u našoj Županiji, te edukacije naših korisnika. 

Ukoliko želite preuzeti elektronički oblik edukacijskog letka to možete ovdje:


12.01.2007. počela je podjela vreća za selektivno prikupljanje PAPIRA, PET i MET ambalaže po domaćinstvima. Svako domaćinstvo dobiti će uz vreće, letak Postupanje sa otpadom i termine  sakupljanja selektivnog i komunalnog otpada. Prvo sakupljanje selektivnog otpada biti će 22.01.2007. Ovaj način zamjena je za selektivno sakupljanje otpada kroz zelene otoke, kroz koje će se dalje sakupljati samo staklo.
Selektivno prikupljanje otpada vrećama po domačinstvima u Gradu Prelogu zasad se obavljalo u  naselju Otok i Čehovec, te u Oćinama Sveta Marija, Donji Vidovec i Donja Dubrava.
    NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE.
SELEKTIVNO SAKUPLJANJE OTPADA PO DOMAĆINSTVIMA U GRADU PRELOGU


NABAVLJEN KAMION ZA PRIKUPLJANJE SMEĆA
06.02.2007. stigao je novo nabavljenim kamionom za prikupljanje smeća. Nabavljen je kamion IVECO (X/2001g.) sa Haller nadogradnom od 22 m3. Vrijednost nabavljenog kamiona iznosi 465.000,00 sa PDV-om. Kamion za prikupljanje smeća svoj prvi radni dan imati će u Prelogu 08.02.2007 

PARK JUG - ČIŠĆENJE TERENA
Kako je vidljivo sa slike privode se kraju radovi na čišćenju terena na prostoru budućeg parka JUG. Gradsko poglavarstvo dodjelilo je poslove čišćenja GKP PRE-KOM za cijenu od 199 tisuća kuna bez PDV-a. Izvesti će se radova u iznosu od 157 tisuća kuna bez PDV-a.
GKP PRE-KOM d.o.o.