ARHIVA NOVOSTI  II/2007 - V/2007
NE DVOJI NEGO
SMEĆE ODVOJI

Spot 1

Spot 2

Spot 3KONTEJNERI ZA STARE BATERIJE

VALJANJE I NABIJANJE POLJSKIH PUTEVA

IZGRADNJA KANALIZACIJE


OBNOVA GRADSKE TRŽNICE

UREĐENJE PARKOVA DRAŠKOVEC, HEMUŠEVEC
16.03.2007. Nastavljaju se poslovi na uređenju parkova Hemuševec, Draškovec. Završavaju se poslovi sadnje novog hortikulturnog rješenja parkova.
14.03.2007. Počela je obnova Gradske tržnice i javnog WC-a. Obnova tržnice trebala bi biti završena do nove licitacije stolova na Gradskoj tržnici.
12.03.2007. Počela izgradnja kanalizacije u ulicama Domagojeva, Krležina, Frankopanska, dio Sajmišne. Radove izvodi tvrtka Đurkin, a morali bi biti završeni početkom srpnja mjeseca.
12.03.2007. Kroz zimske mjesece na poljske puteve navoženo je 1200 m3 drobljenog građevinskog otpada, a ovih dana obavljeno je i valjanje te nabijanje navoženih poljskih puteva.
PROIZVODNJA BOROVA
09.03.2007. Kako je jedna od djelatnosti PRE-KOM proizvodnja bilja i cvijeća, ovih dana zasađono je 1500 komada borova za daljnju prodaju.
09.03.2007. Kako bi čuvali naš okoliš od nepravilno odloženih starih baterija, PRE-KOM je postavio 12 kontejnera za skupljanje starih baterija na području gdje PRE-KOM sakuplja smeće. Kontejneri su postvljeni u centrima naselja, te kod škola.

PRE-KOM SAKUPLJA KOMUNALNI OTPADA U GORIČANU
16.03.2007. Odlukom Općinskog vijeća Goričan povijereno je sakupljanje komunalnog otpada PRE-KOM-u. Cijene svih usluga ostaju nepromjenjene. Od 19.03 do 21.03 obaviti će se zamjena kanti za smeće. Svako domaćinstvo dobiti će na korištenje kantu od 120 litara za komunalni otpad, besplatne vreće za sakupljanje korisnog otpada (papir,met, pet, tetrapak, staklo), termine sakupljanja, edukativni letak te 4 kupona za glomazni otpad bez obzira da li su koji kupon već iskoristili. Postavit će se dva kontejnera za sakupljanje starih baterija, te organizirati edukacija vrtićke i osnovno školske djece.

MJESEČNO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA U VREĆAMA
26.03.2007. Kako su količine sakupljenog korisnog otpada veće od očekivanog, od travnja  mjeseca svaki mjesec će se sakupljati sav korisni otpad, a ne kao dosada jedan mjesec papir a drugi pet i met ambalaža. Ova promjena uvodi se na cjelom području gdje PRE-KOM sakuplja komunalni otpad (Prelog, D. Dubrava, D. Vidovec, Sveta Marija, Goričan). Termini sakupljanja ostaju nepromjenjeni samo se mogu ostaviti sve vrste korisnog otpada.
     Uskoro planiramo uvesti i skupljanje tetrapaka u posebnim vrećama također na cjelom području sakupljanja PRE-KOM-a.
     Također smo Vam  u mogućnosti ponuditi stalke za vreće po povoljnim cijenama. Stalci se mogu nabaviti za 2 do 4 vreće po cjeni od 110 do 150 kn sa PDV-m.

Eolika Goričan                                        Wiston Vizer Prelog

                NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI

UREĐENJE ULICA TRG SV. FLORJANA, K. MESARIĆA, F. GLADA
02.05.2007. Počeli su radovi na uređenju ulice K. Mesarića i Tgr SV. Florjana. Urediti će se pješačko biciklističke staze i kolni ulazi. Radove izvodi "Izgradnja Noster d.o.o. Prelog" i "Radiković postavljanje betonskih elemenata Prelog". Vrijednost radova iznosi 534.583,50 kn. Tvrtka Eurobeton donirala je opločnike, rubnike i šljunak. Pozivaju se sva domačinstva da ove radove iskoriste za uvođenje kućnih priključaka za kanalizaciju, vodu ili plin.

Uskoro počinju i radovi na uređenju pješačko biciklističkoj stazi u ulici F. Glada desna strana. Radove će izvoditi "GM Jelačić Prelog". Vrijednost radova iznositi cca 180.000,00 kn (radovi i opločnici).

UREĐENJE PROMETNICA I KANALIZACIJE U DIJELU NASELJA JUG
07.05.2007. Danas su Grad Prelog i Tegra d.d. Čakovec potpisali ugovor o uređenju prometnica i kanalizacije u dijelu naselja JUG. Ugovor su potpisali Gradonačelnik Dragutin Glavina i Komercijalni direktor Tegre d.d. gospođa Terezija Božek. Vrijednost radova iznosi  6.929.357,85 kn sa uključenim PDV-om. Također je potpisan i ugovor o prijenusu prava i obaveza između Grada Preloga, Tegre d.d. i GKP PRE-KOM d.o.o. kojim su PRE-KOM-u od strane Grada povjeravaju poslovi na izgradnji Prometnica i kanalizacije u dijelu naselja JUG.
GKP PRE-KOM d.o.o.