NOVOSTI
NE DVOJI NEGO
SMEĆE ODVOJI

Spot 1

Spot 2

Spot 3GRADNJA PRE_KOM-ove POSLOVNE GRAĐEVINE
01.07.2008. Nastavljaju se radovi na PRE-KOM-voj poslovnoj građevini. Pri kraju je navoz zemlje i šljunka, hala se nalazi pod krovom i ovih dana kreću zidari PRE-KOM-a na ozidavanju građevine. Do zime planira se završiti asfaltiranje građevine, izraditi ogradu, ugraditi stolariju te izvesti priključak struje. Prije zime planira se postupno preseljenje radnika, vozila i strojeva na novu lokaciju.UREĐENJE GLAVNE ULICE
20.06.2008. Završena je rekonstrukcija pješaćkih staza u Glavnoj ulici na potezu od VAME do srednje škole. Ostalo je da se završi dio oko VAME, a u dogovoru Grada i sadašnjeg vlasnika VAME.


PRIKUPLJENE KOLIČINE KORISNOG I KOMUNALNOG OTPADA
06.07.2008. U prvoj polovici 2008. godine sakupljjene su sljedeće količine korisnog i komunalnog otpada.

Komunalnog otpada rastao je po stopi od 15,56 %, dok su količine korisnog otpada značajno porasle i to 80,27 %. Ukupne količine otpada u prvih šest mjeseci 2008 porasle su 21,39 % iz čega se može zakljućiti da i standard naših domaćinstva blago raste a isto tako da se u organizirano sakupljanje uključuje sve više domaćinstva. Udio sakupljenog korisnog otpada u domaćinstvima povećao se na 13,4 % (rast za 2,4%), no još uvijek ima značajan broj domaćinstva koja ne selektiraju otpad, te ih pouzivamo da se uključe u selektivno sakupljanje otpada što su i obavezni prema Zakonu o otpadu.

NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE !
Vrsta otpada
I-VI/2007 (kg)
     I-VI/2008 (kg)
     Rast/Pad (%)
Komunalni otpad
838862
969424
15,56 %
Papir
62520
100420
60,62 %
PET/plastika
6840
27430
301,02 %
MET/metal
2722
8062
196,18 %
Tetrapak
700
5450
678,57 %
Stare gume
7500
2340
-220,51 %
Lampaši
2660
5820
118,80 %
Ukupno
921804
1118946
21,39 %


RAST PRIHODA PRE-KOM-a ZA PRVIH ŠEST MJESECI
DALJNJE UREĐENJE CENTRA DRAŠKOVCA
11.08.2008. U prvih šest mjeseci 2008.godine  GKP PRE-KOM d.o.o. ostvario ukupni prihod od 3.629.771,85 kuna , što je rast prihoda od 25,4 % prema 2007. godini. Prihodi od djelatnosti PRE-KOM-a u 2008. godini porasli su 20,7 % prema 2007. godini i iznose 3.136.425,09 kuna. Daljnji rast prihoda ostvaren je daljnjim ulaganjima u opremu, i povećanjem zaposlenosti (trenutno 34 zaposlena). Pokrenuli smo novu djelatnost održavanje zgrada, a početkom godine dobili smo licencu za obavljanje građevinskih poslova, te smo uveli u poslovanje sutave ISO 9001 i ISO 14001. Najveći problem u poslovanju predstavlja nam rast cijena dizela i benzina koji imaju veliki udio u troškovima poslovanja, a isto tako povećani su troškovi ostalih usluga no u nešto manjem obimu. PRE-KOM d.o.o. nije povećavao cijene svojih usluga, tako se cijena zbrinjavanja otpada nije mjenjala od 01.10.2006. godine.
12.08.2008. GKP PRE-KOM d.o.o. završio je drugu fazu uređenja centra Draškovca (Park kod Crkve). Izgrađeno je 20 novih parkirališnih mjesta pokrivenih tlakovcima, proširena i asvaltirana je cesta te uređen mini rotor koji je ukrašen cvijećem. Svi radovi završeni su izuzetno kratkom roku od 20 dana, a na radilištu je radilo od 5 do čak do 10 radnika PRE-KOM-a. 


UREĐENJE SPOMEN OBILJEŽJA  DRAVSKE TRAGEDIJE KOD KAPELE SV. HUBERTA
UREĐENO I ASFALTIRANO 300 m2 POMOĆNOG PUTA U DJEČJEM VRTIĆU FIJOLICA PRELOG
11.09.2008. Izgrađen i asfaltiran je put od 300 m2 od uzlaza u vrtić do prostorija za dostavu robe. Radove su donirale sljedeće tvrtke: Tegra d.d. Čakovec u vrijednosti od 30.000,00 kuna (asfaltiranje), GKP PRE-KOM d.o.o. u vrijednosti 26.000,00 kuna (iskopi, navoz šljunka i priprema za asfaltiranje), te Izgradanja Noster d.o.o. u vrijednosti od 1.500,00 kuna (nabijanje šljunka).

10.09.2008. Uređen je prostor  oko kapele Sv. Huberta na kojem je postavljen spomenik žrtvama Dravske tragedije. Radnici PRE-KOM-a postavili su rubnike za staze, navezli  šljunak i drobljeni dravski kamen, te su postavili dodatne klupe.VOLIM HRVATSKU - JOSIP HORVAT PROGLAŠEN NAJČISTAČEM HRVATSKE
   Tko je Horvat Josip ?

   Horvat Josip na poslovima komunalnog radnika i čistača radi od 22.10.1982. godine zaposlen još u ondašnjoj Mjesnoj zajednici Prelog
   Kako je pravni sljednik Mjesne zajednice  Općina i Grad Prelog, tako je  Horvat Josip bio djelatnik Općine i Grada Preloga, i radi na istovjetnim poslovima. Grad Prelog je 2002. godine osnovao Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o.  Prelog, pa Horvat Josip od 1.1.2003. godine  postaje zaposlenik  poduzeća gdje ostaje do danas. Horvat Josip do danas nije primio nikakve pismene nagrade i odlikovanja za njegov rad, jer ni Mjesna zajednica, ni Općina ni Grad  nisu prakticirali dodjeljivati nagrade svojim zaposlenicima.
   Pohvaljujemo Vašu inicijativu, kandidiramo Horvat Josipa jer smatramo da zaslužuje dobiti priznanje za djelatnika godine u kategoriji čistač. Horvat Josip sve te godine radio je na radnom mjestu komunalni radnik, iako smatramo da je on čistač po prirodi, a ne po radnom rasporedu.Prema potrebi poslodavca radio je raznovrsne poslove, a najviše na poslovima čistoće. U svom je svakodnevnom radu bio iznimno marljiv, snalažljiv, okretan i komunikativan.
  Njegovo radno vrijeme gotovo nikad nije završilo u 15 sati. Svom poduzeću bio je na raspolaganju  24 sata, odnosno prema potrebi i pozivu, bez obzira na vremenske uvjete - snijeg, led, kiša, nevrijeme. Vrlo je marljiv, s veseljem obavlja svoje radne zadatke. Kako je rječit i komunikativan, te uvijek na cesti postao je ikona za sve vrste informacija.
  U svom si je radu vrlo često, doma, u svojoj radioni izrađivao pomoćne alatke koje su mu bile pomoć za izvršenje pojedinih poslova. Područje Grada, a posebno mjesto Prelog mu je na dlanu i u duši. Poznaje svaki jarak, svaki slivnik, prolaz, cestu, saobraćajni znak, pa vrlo često svojim primjedbama i sugestijama preduhitri posljedicu. To može samo čovjek koji se nesebično daje i koji voli svoj posao.
   Ako prođete ulicama našeg Grada ne možete ne primijetiti čovjeka koji prolazi pogleda uprta u pločnik. Saginje se, čupa travu koja je nikla, kupi papir koji je netko nemarno bacio.
                                                                       GKP PRE-KOM d.o.o.
   Jučer (02.10.2008.) u toplicama Sv. Martin podjeljene su nagrade Zeleni cvijet i Čovjek ključ uspjeha Hrvatske turističke zajednice. Grad Prelog najuređeniji je grad do 20.000 tisuća stanovnika u Županiji Međimurskoj, a uz to na nivou Hrvatske osvojili smo 4 mjesto u izuzetno jakoj konkurenciji. Grad Prelog osvojio je na nivou Županije sreberni Zeleni cvijet za najtrg - Trg Bana Josipa Jelačića  i brončani Zeleni cvijet za najulicu - ulicu Zrinskih 

Na prijedlog GKP PRE_KOM d.o.o. Horvat Josip kandidiran je i proglašen je djelatnikom godine u kategoriji čistač za Županiju Međimursku, a također postao je najčistač   Hrvatske u akciji Hrvatske turističke zajednice ČOVJEK KLJUČ USPJEHA. Županijsko priznanje primio je na svećanosti u toplicama Sv. Martina, a nagradu za najčistača Hrvatske primiti će 24.10.2008 godine u Opatiji na svećanoj dodjeli nagrada i priznanja Hrvatske turističke zajednice (HTV2 21.00).


DODATNO UREĐENJE GRADSKIH GROBLJA POVODOM DANA MRTVIH
   30.10.2008. Završeno je dodatno uređenje na gradskim grobljima, na groblju Prelog nanovo je obojan brodski pod nadstrešnice, posađeno novu ukrasno bilje i cvjeće na ulazu u groblje. Do kraja studenog očekuje se završetak idejnog projekta za generalno uređenje groblja Prelog sa izgradnjim nove grobne kuće. Na groblju Cirkovljan u pogon je puštena nova javna rasvjeta sa pet rasvjetnih stupova i pripremom za razglas, vrjednost radova iznosi 51.250,00 kuna. GKP PRE-KOM d.o.o. financirao je rasvjetu sa iznosom od 28.250,00 kuna, a gospodin Josip Kobal donirao je preostali iznos od 23.000,00 kuna.


PRE-KOM-u NOVI POSLOVI
   11.11.2008. Općina Donji Kraljevec i GKP PRE-KOM d.o.o. potpisali su ugovor o obavljanju pogrebnih poslova za sva tri općinska groblja (D. Kraljevec, Hodošan, Sv. Juraj u Trnju), također je potpisan ugovor o zbrinjavanju lampaša sa sva tri općinska groblja. Oba ugovora potpisana su sa 01.11.2008. godine na rok od pet godina.
   Općinsko poglavarstvo Općine Donji Kraljevec 10.11.2008. godine donijelo je odluku o povjeravanju poslova sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada Gradu Prelogu i GKP PRE-KOM d.o.o. PRE-KOM će organizirati selektivno sakupljanje korisnog otpada (papir, met, pet, tetrapak, staklo), sakupljanje glomaznog otpada putem kupona, te odvoz komunalnog otpada u kantama od 120 litara. GKP PRE-KOM d.o.o. će omogućiti korištenje reciklažnog dvorišta za fizičke i pravne osobe sa područja općine Donji Kraljevec, te će za općinu izraditi Plan gospodarenja otpadom Općine Donji Kraljevec.
   GKP PRE-KOM d.o.o. u prvih devet mjeseci ostvario je prihode od 5,6 milijuna kuna uz rast prihoda od 26 % prema istom razdoblju prošle godine.PRE-KOM HORTIKULTURNO UREDIO NOVI ROTOR
   20.11.2008. PRE-KOM je završio hortikulturno uređenje novog rotora na ulazu u Gospodarsku zonu Sjever na cesti prema Čehovcu. Izvršeno je završno planiranje rotora, te prema projektu posađeno cvjeće te ostalo dendro bilje. Specifičnost projekta je uređenje bilja u obliku poslovne osmice. U uređenje rotora utrošeno je 3000 sadnica cvijeća i bilja.

PRE-KOM SE POSTEPENO SELI U GOSPODARSKU ZONU SJEVER
   21.11.2008. Kako je počelo ograđivanje PRE-KOM-ove parcele u Gospodarskoj zoni Sjever stiću se uvjeti za postepeno preseljenje na novu lokaciju. Očekuje se preseljenje mehanizacije završetkom postavljanje ograde (u narednih 10 dana).  U sklopu poslovne građevine izgraditi će se reciklažno dvorište za korisni otpad, a uskoro se nadamo i postavljanju balirke za baliranje korisnog otpada.PRE-KOM I NOBILIS U ŠKOLAMA I VRTIĆIMA
U HEMUŠEVCU UREĐENO PARKIRALIŠTE I PARK
   25.11.2008. PRE-KOM i Izgradnja Noster iz Preloga uredili su park i parkiralište  u Hemuševcu. Vrijednost radova procjenjuje se na 70000 kuna bez PDV-a. Ovo je prvi park sa dječjem igralištem gdje će ispod dječjeg igrališta biti postavljena gumirana podloga za zaštitu djece.

   26.11.2008. PRE-KOM i NOBILIS već tradicionalno educiraju učenike četvrtih razreda i stariju vrtičku djecu kako odvajati korisni otpad. PRE-KOM je još 2006 organizirao primarnu reciklažu po domaćinstvima, i svake godine sve više se odvaja korisnog otpada iz smeča. Time smo zajedno postigli da se cijena gospodarenja otpadom nije mijenjala od 2006. godine. Članovi zaštitarske udruge NOBILISA educiraju svake godine oko 500 učenika i vrtičke djece na području. Grada Preloga, D. Dubrave, D. Vidovca, Sv. Marije i Goričana. Ove godine javni edukacijski sat organiziran je u Osnovnoj školi Goričan.
 
NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE !
GKP PRE-KOM d.o.o.