JAVNA NABAVA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

JAVNA NABAVA

O NAMA

GKP PRE-KOM d.o.o
K. Zvonimira 9
40323 Prelog
OIB: 15704341739

Temeljem Čl. 13. stavka 8.  Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov.br. 90/11), javni naruč1itelj GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA
S KOJIMA NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI


I.

U smislu članka 13. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi naručitelj GKP PRE-KOM d.o.o. nesmije skalpati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili pod izvoditelja odabranom ponuditelju sa sljedećim gospodarskim subjektim:

1. ROYAL TRANSPORT d.o.o. Glavna 45, Prelog OIB 74855856301
2. ROYAL OTPREMNIŠTVO d.o.o. Granica Goričan, OIB 67043958589
3. DRVO BRUSIONA d.o.o. Glavna 45, Prelog, OIB 86578550177
4. DMD TRGOVINA d.o.o. Oporovec 78, OIB 50561593329


II.

Sukladno zakonskoj obvezi ovaj popis objavljuje se na internetskoj stranici naručitelja.

U Prelogu 9.09.2013.

OVLAŠTENA OSOBA NARUČITELJA
Direktor
Siniša Radikovi
ć dipl. ing.


Back to content | Back to main menu