NOVOSTI
NE DVOJI NEGO
SMEĆE ODVOJI

Spot 1

Spot 2

Spot 3GKP PRE-KOM d.o.o.


ZIMSKA SLUŽBA GRADA PRELOGA
HORTIKULTURNO UREĐENJE TRGA Sv. LOVRE U CIRKOVLJANU
06.11.2010. Nakon građevinskog djela uređenja Trga Svetog Lovre u Cirkovljanu PRE-KOM završava hortikulturno uređenje spomenutog Trga. Uz sadnju projektiranih sadnica specifičnost Trga su dva ružićnjaka.05.11.2010. PRE-KOM će i ove godine brinuti o zimskoj službi Grada Preloga. Danas je održana smotra vozila koja će raditi zimsko službu i sva vozila sa ralicama su ispitana i nalaze se u ispravnom stanju. Osigurano je 15 tona soli za posipavanje ulica. Zimsku službu na području Grada obavljati će 4 vozila opremljena ralicama, te dva mala raidera opremljena za čišćenje snijega, a prema planu Zimske službe prihvaćenom od Grada Preloga.


SAKUPLJANJE I OBRADA LAMPAŠA
05.11.2010. PRE-KOM je i ove godine sakupio oko 500 m3 lampaša sa podrućja donjeg Međimurja. Lampaši se obrađuju na traci za sortiranje te se nakon toga baliraju i takove bale se uskladištuju i čekaju predaju na reciklažu..


HORTIKULTURNO UREĐENJE PARKA JUG U PRELOGU
11.11.2010. PRE-KOM je počeo hortikulturno uređenje Parka Jug, radove financira InnerWheel klub Prelog. Vrijednost donacije/radova iznosi 20.104,35 kuna. U Parku Jug biti će posađeno preko 50 komada različitog drveća i ukrasnog grmlja. ZAVRŠEN PILOT PROJEKT SKUPLJANJA BIO OTPADA
07.12.2010. U Prelogu od 01.01.2010 godine naplata parkiranja produžuje se za 1 sati i parkiranje će se plaćati do 16 sati. Unatoč produženju naplate parkiranja okolni gradovi i dalje imaju osjetno duže vrijeme naplate parkiranja (Ludbreg do 17 sati, Čakovec do 20 sati i sl.).
Sljedeće godine PRE-KOM će ovu uslugu ponuditi svim domaćinstvima u Prelogu. Usluga ne bi bila obavezna već bi je domaćinstva ugovarala ako je žele. Cijena usluge za odvoz svakih 14 dana / kanta 120l bila bi 10 kuna mjesećno s time što bi smeđu kantu korisniku na korištenje dao PRE-KOM besplatno. Korisnicima koji žele veće kante omogućiti će se i kante od 240 l uz cijenu od 18 kuna mjesečno.

NAPLATE PARKIRANJA U GRADU PRELOGU DO 16 SATI
22.11.2010. PRE-KOM je početkom godine podijelio u naselju Jug u Prelogu 60 kanti od 120l za sakupljanje bio otpada. Otpad iz kanti se sakupljao svakih 14 dana, a ova probna usluga bila je besplatna. Ovih dana završili smo sa pilot projektom i napravljena je anketa korisnika ove probne usluge PRE-KOM-a.

Rezultati ankete ove probne usluge su sljedeći:

1. Ocjena nove usluge sakupljanja bio otpada ?  /prosječna ocjena 4,5/
2. Dali je odvoz bio otpada svakih 14 dana dovoljan ?  /dovoljan 55%, nedovoljan 45%/
3. Dali je veličina kante 120l za bio otpad dovoljna ? /dovoljana 55%, nedovoljana 45%/
4. Dali sami kompostirate bio otpad kod kuće ? /da 52%, ne 48%/
5. Dali Vam je prihvatljiva cijena sakupljanja bio otpada od 10 kn mjesečno (svakih 14 dana/kanta 120 l besplatno) ? /da 84%, ne 16%/
07.12.2010. Na našim web stranicama možete pronaći nove kalendare za odvoz komunalnog otpada, glomaznog otpada i selektivnog otpada. Svako domaćinstvo dobilo je novi kalendar i kupone za glomazni otpad na svoju kućnu adresu. Sve termine možete pogledati OVDJE.

UKLJUČENOST U SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM

NOVI KALENDARI ZA ODVOZ OTPADA U 2011. GODINI
20.12.2010. GKP PRE-KOM d.o.o. nastoji u organizirano sakupljanje otpada uključiti sva domaćinstva, te se u suradnji sa Gradom i Općinama nastoji povećati postotak uključenosti domaćinstva. Vidljivo je da se dio dmaćinstva nije uključio u organizirano sakupljanje otpada, te ćemo u suradnji sa Gradom i Općinama te komunalnim redarima taj postotak nastojati još povećati. Sva domaćinstva prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu dužna su se uključiti u organizirano zbrinjavanje otpada, te ih i ovim putem pozivamo da to učine. U tabeli su nevedeni podaci o uključenosti domaćinstva po JLS.

SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA
10.01.2011. Početkom godine potpisom ugovora između Gradske kavane Lovac i PRE-KOM-a kreće naplata parkiranja na parkiralištu Gradske kavane Lovac. Cijena 1 sata parkiranja iznosi 3 kune, a višesatna karta košta 10 kuna. Plaćanje je moguće putem mobilnog sustava na broj 8047, ili kupnjom karte u trgovini IDA u Prelogu. Naplata parkiranja provodi se od 7 do 16 sati.
SAKUPLJENE KOLIČINE OTPADA U 2010.
NOVA USLUGA - SAKUPLJANJE BIOOTPADA
NAPLATA PARKIRANJA IZA GRADSKE KAVANE LOVAC
10.01.2011. Završetkom 2010. godine objavljujemo podatke o količinama i vrstama koje je PRE-KOM sakupio prošle godine. Vidljiv je trend rasta svih količina otpada (komunalnog i korisnog). Prosječno domaćinstvo u 2010. godini predalo je cca. 35,5 kg komunalnog otpadai oko 9,5 kg korisnog otpada. PRE-KOM je u 2010. na ponovnu oporabu poslao 609745 kilograma korisnog otpada, koji se privremeno skladišti i obrađuje u reciklažnom dvorištu u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu. Udio korisnog otpad u ukupnom otpadu iznosi 17% u 2010. i blago je pao iz razloga uključenja novih Općina u sustav sakupljanja otpada kod kojih je odvajanje još uvijek na nižoj razini.  Navedeni otpad sakupljen je na području Grada Preloga, te općina D. Dubrava, D. Vidovec, Sv. Marija, Goričan, D. Kraljevec i Kotoriba.

10.01.2011. Nakon provedenog pilot projekta sakupljanja bio otpada u naselju JUG u Prelogu, od 01.03.2011. godine ova usluga kreće u komercijalnu uputrebu. Usluga će se za početak ponuditi domaćinstvima u Prelogu, a kasnije i ostalim domaćinstvima na području  gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Usluga nije obavezna već bi je domaćinstva ugovarala ako je žele i to javljanjem u PRE-KOM, a mi bi korisniku dostavljali besplatnu kantu na korištenje. Cijena usluge za odvoz svakih 14 dana / kanta 120l bila bi 10 kuna mjesećno. Korisnicima koji žele veće kante omogućiti će se i kante od 240 l uz cijenu od 18 kuna mjesečno. Sakupljanje bio otpada odvoziti će se u terminima sakupljanja komunalnog otpada. Za ugovaranje nove usluge možete se javiti telefonom, mailom ili osobno u PRE-KOM.
03.01.2011. Ako nemate kako zbrinuti božićno drvce PRE-KOM će na području gdje sakuplja otpad organizirati sakupljanje božićnih drvca i to prema sljedećem rasporedu:

        13.01.2011. Grada Prelog (uključujući sva naselja)
        14.01.2011. Općine D. Dubrava, D. Vidovec, Kotoriba, Sv. Marija
        18.01.2011. Općine D. Kraljevec, Goričan

Ako imate božićno drvce za zbrinjavanje ostavite ga ispred kuće uveće prije sakupljanja ili na dan sakupljanja božićnih drvca. Sakupljanje počinje od 7 sati ujutro.

                                                                                                                            GKP PRE-KOM d.o.o.
STOLOVI U PLASTENIKU
31.01.2011. Kupnjom gruntišta Habuš od strane Grada krenulo se u čišćenje ograde i manjeg gospodarskog objekta na samom gruntištu. Uz to se skinuo sloj zemlje te navozio šljunak. Time je završen prvi dio uređenja gruntišta Habuš koje se nalazi uz samu gradsku tržnicu. 

ČIŠĆENJE GRUNTIŠTA HABUŠ
01.02.2011. Montirani su stolovi za proizvodnju cvijeća u našem plasteniku. Montažom stolova postižu se bolji uvjeti rada za naše radnike i bolji  uvjeti proizvodnje cvijeća. Stolove je isporučila tvrtka Medes konstrukcije iz Čakovca a stolovi su željezno aluminijski a površina im je 378 m2.  Uz to kroz 15 dana kreća proizvodnja cvijeća za ovu godinu gdje ćemo tržištu ponuditi desetak novih sorti cvijeća i presadnica povrća.

03.02.2011.  Uprava GKP PRE-KOM d.o.o. usvojila je godišnje izvješče sustava upravljanje kvalitetom i okolišem GKP PRE-KOM d.o.o., te u nastavku donosimo izvadak iz tog izvješća.

1.    FINANCIJE

    U 2010.  Ostvaren je ukupni prihod veći od planiranog i to u iznosu 9,82 milijuna kuna, a što predstavlja rast prihoda od 16,4% prema prethodnoj godini. Prema nerevidiranima financijskim izvještajima dobit za 2010. godinu iznosi 60 tisuća kuna. 
    
CILJ ZA 2011 - Ostvariti prihode in istom nivo kao ove godine, zadržati zaposlenost na postojećoj razini, te za sezonske poslove koristiti ljude sa zavoda za zapošljavanje uz potpore zavoda.

2.    KUPCI

    U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce, te smo potpisali jedan ugovor za sakupljanje otpada na podrućju općine Kotoriba. Broj naših kupaca u 2010. značajno smo povećali kako fizičkih osoba tako i pravnih osoba. Sve zaprimljene reklamacije rješava povjerenstvo za reklamacije na čijem je čelu predstavnik  udruge za zaštitu potrošača. Provedeno je mjerenje zadovoljstva naših korisnika sa gdje smo dobili prosječnu ocjenu 4,5.

CILJ ZA 2011 - U 2011. također ćemo nastojati dodatno proširiti broj naših korisnika u svim našim djelatnostima.

3.    INTERNI POSLOVNI PROCESI

    Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi, sklopljeni novi Ugovori, te su se izdale preventivne radnje. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateče dokumentacije. U 2010. godini proveli smo pilot projekt sakupljanja bio otpada.
CILJ ZA 2011 - U 2011. kreće u produkciju sakupljanje bio otpada, dodatno ćemo nastojati podići kvalitetu održavanja naših vozila i strojeva.

4.    OBRAZOVANJE I RAZVOJ
   
    Protekle godine broj zaposlenih što na odrađeno što na neodređeno radno vrijeme mjenjao se od 40 do 48 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove i u to bili uključeni svi novo zaposleni radnici, te dio postoječih zaposlenika.

CILJ ZA 2011 - U 2011. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika.

5.    NASTAJANJE OTPADA - SELEKTIRANJE OTPADA
   
    Od 2006 godine pratimo sve količine skupljenog otpada u odnosu na količine odloženog otpada na odlagalište. Udio korisnog otpada sakupljenog odvojenim skupljanjem po domaćinstvima u ukupnim količinama otpada iznosi 17% za 2008. godinu a za 2009. godinu taj udio iznosi 19,1 %, a za 2010. godinu to iznosi 17% čime nije ostvaren zacrtani cilj rasta selektiranja otpada. Do pada je došlo zbog uključiivanja novih Općina u sustav gdje je potrebno neko vrijeme za edukaciju naših korisnika.

CILJ ZA 2011 - U 2011. godini udio korisnog otpada u ukupnom otpadu nastojati ćemo povećati na 19%.

6.    UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
   
    U 2010 godini nije postignut cilj uključenosti korisnika u organizirani odvoz  otpada od 90% iz razloga što je podbacila uključenost korisnika u novo uključenim Općinama.
CILJ ZA 2011 - U 2011. sa Općinama i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati na 90%.
OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001) i OKOLIŠEM (ISO 14001) ZA 2010. GODINU


PREKOM@NET - Komunalne usluge putem interneta
14.02.2011. Danas u probni rad kreće nova PRE-KOM-ova usluga  PREKOM@NET . Ovom uslugom moći ćete pratiti svoje poslovanje sa PRE-KOM-om putem interneta i to po svim našim djelatnostima, svoja zaduženja i svoje uplate. Ako se želite ukljućiti u ovaj probni period koji će trajati do 30.04.2011. godine javite se u PRE-KOM putem emaila pre-kom@pre-kom.hr. Usluga je besplatna i možete se uključiti i isključiti slanjem maila. 

USKORO NOVO CVIJEĆE IZ VLASTITE PROIZVODNJE
18.02.2011. Ovih dana krenula je proizvodnja cvijeća i drugod bilja za ovu godinu. Oćekujemo da ćemo ove godine proizvesti preko 90000 komada cvijeća i dendro bilja. Uz veliki izbor cvijeća ove godine ponuditi ćemo i veliki izbor povrća većim dijelom cjepljenog. Pozivamo da nas posjetite na sajmovima cvijeća u Prelogu (od 29.04.2011), Koprivnici  (od 29.04.2011) i Ludbregu  (od 06.05.2011). Ovdje možete pogledati neke od noviteta koje ćemo ponuditi ovog proljeća.