OBAVIJESTI 2021 - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

OBAVIJESTI 2021

SAKUPLJANJE OTPADA
Sukladno članku 16. Uredbe Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom svim našim korisnicima uz račune za 11 mjesec poslati ćemo Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada. Ista Obavijest nalazi se i na web stranicama davatelja javnih usluga za svaku JLS gdje PRE-KOM obavlja javnu uslugu gospodarenja otpadom.

Back to content