ODLUKE I CJENIK USLUGA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

ODLUKE I CJENIK USLUGA

SAKUPLJANJE OTPADA
VAŽEĆI CJENIK USLUGA:

Cjenik se primjenjuje za sljedeće JLS-ove: Grad Prelog, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen, Pribislavec i JalžabetSUGLASNOST NA CIJENIK, SUKLADNO ZAKONU O GOSPODARENJU OTPADOM (članak 77, stavak 5 i stavak 9):

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA SUKLADNO ZAKONU O GOSPODARENJU OTPADOM (članak 66):

ZAKONODAVNI OKVIR VEZAN UZ GOSPODARENJE OTPADOM:

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021.)


RIJEŠAVANJE PRIGOVORA I REKLAMACIJA:
 
I. Postupati po Zakonu o zaštiti potrošaća. Prigovore rješava Povjerenstvo GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog u roku od 15 dana.
II. Ukoliko potrošać nije zadaovoljan odgovorom, može uputiti reklamaciju koju rješava imenovamo povjerenstvo za reklamaciju potrošaća u GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog, čiji je član predstavnik Udruge za zaštitu potrošaća.
Povjerenstvo reklamacije rješava u roku od 30 dana.
III. Ukoliko potrošać reklamira javne usluge i nije zadovoljan odgovorom, može pokrenuti sudski i izvansudski postupak.


Povratak na sadržaj