OPĆINA DOMAŠINEC - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

OPĆINA DOMAŠINEC

SAKUPLJANJE OTPADA > TERMINI SAKUPLJANJA
 
OPĆINA DOMAŠINEC - 2018.
 
Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO – komunalni otpad (svaki drugi SRIJEDA)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (1.četvrtak u mjesecu)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaki 2.srijedu)
CRVENO Termini sakupljanja glomaznog otpada (2. četvrtak u mjesecu) - naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 645 535 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE SUKLADNO PLANU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti  van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)

Back to content