OPĆINA Sv. MARIJA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

OPĆINA Sv. MARIJA

SAKUPLJANJE OTPADA > TERMINI SAKUPLJANJA

Općina Sveta Marija 2024.

 
Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2. četvrtak)
SMEĐE -Termini sakupljanja biorazgradivog otpada ( svaki 2.četvrtak)
ZELENO -Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (2. ponedjeljak u mjesecu)
CRVENO Termini sakupljanja glomaznog otpada (2. petak u mjesecu) - naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 321 246 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE DEKANOVCA SUKLADNO PLANU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)


Povratak na sadržaj