OPĆINA D. DUBRAVA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

OPĆINA D. DUBRAVA

SAKUPLJANJE OTPADA > TERMINI SAKUPLJANJA

Općina Donja Dubrava 2017.

 
Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaku 2. srijedu)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (2. ponedjeljak u mjesecu)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaku 2. srijedu)
CRVENO Termini sakupljanja glomaznog otpada (2. petak u mjesecu) - naručuje se na telefon 040 645 535
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA PODRUČJU DONJE DUBRAVE 2 PETAK U MJESECU
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)


Back to content | Back to main menu