RECIKLAŽNI CENTAR - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

RECIKLAŽNI CENTAR

SAKUPLJANJE OTPADA
U sklopu jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na području 12 JLS Županije Međimurske i Županije Varaždinske GKP PRE-KOM d.o.o. izgradio je reciklažni centare u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu. Reciklažno dvorište proteže se na površini od cca. 2000 m2 sa boksovima i kontejnerima gdje se može smjestiti oko 750m3 korisnog otpada. Uz to uređen je natkriveni i otvoreni prostor za skladištenje obrađenog otpada u balama na cca. 800 m2 površine. Naravno u sklopu reciklažnog centra nalazi se sortirnica korisnog otpada i centar za ponovnu uporabu. Kapacitet linije za obradu otpada ovoisi o vrsti otpada i kreće se do 1500 tone otpada u jednoj smjeni godišnje. Centra za ponovnu uporabu veličine je 440 m2 izložbenog, skladišnog i radioničkog prostora. Cijeli kompleks reciklažnog centra veličine je cca. 24000m2. Opremili smo i jedno mobilno reciklažno dvorište. Donošenjem novog pravilnika o gospodarenju otpadom početkom 2014. godine uskladili smo naše reciklažno dvorište tako da možemo primiti sve kategorije otpada sukladno pravilniku.


Back to content