RECIKLAŽNO DVORIŠTE - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

SAKUPLJANJE OTPADA
U sklopu jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na podrućju donjeg dijela Međimurske županije GKP PRE-KOM d.o.o. izgradio je reciklažno dvorište u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu. Reciklažno dvorište proteže se na površini od cca. 2000 m2 sa boksovima i kontejnerima gdje se može smjestiti oko 750m3 korisnog otpada. Uz to uređen je prostor za skladištenje obrađenog otpada u balama na cca. 800 m2 površine. Naravno u sklopu reciklažnog dvorišta nalazi se i sortirnica korisnog otpada. Kapacitet linije za obradu otpada ovoisi o vrsti otpada i kreće se do 1500 tone otpada u jednoj smjeni godišnje. Cijeli kompleks veličine je 14000m2. Opremili smo i jedno mobilno reciklažno dvorište. Donošenjem novog pravilnika o gospodarenju otpadom početkom 2014. godine uskladili smo naše reciklažno dvorište tako da možemo primiti sve kategorije otpada sukladno pravilniku.Back to content | Back to main menu