GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

PRE-KOM PITALICA   (Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u)


DIMNJAČARI: Naselje Prelog (1.-30.) - Alen Drk 099 4469845 , D. Mihaljevec, Prelog okolna naselja (1.-30.) - Mario Horvat 099 3344412, Kotoriba (1.-30.) - Milivoj Vugrinčić 099 2714449, Goričan(1.-30.) - Stjepan Bendelja 099 2690358, D.Vidovec (8.-15.), D. Dubrava(16.-23.), S. Marija (1.-7.) - Miljenko Marđetko 099 3344441   VIŠE O DIMNJAČARSKOJ SLUŽBI

GROBARI: Prelog, D. Kraljevec, Kotoriba,Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava - Franjo Ekart 099 3344424, Marko Taradi 099 3344411, Zoran Vargović 099 4905069, Valent Matulin 099 4871773

                           

Projekte je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda
www.strukturnifondovi.hr              www.razvoj.gov.hr

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

SLANJE RAČUNA PUTEM E-MAILA, PLAĆANJE RAČUNA PUTEM SEPA TRAJNOG NALOGA

16.11.2021. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u našoj zemlji pozivamo Vas dogovorite slanje svih PRE-KOM-ovih računa putem emaila. Javite se u PRE-KOM telefonom 645- 594, e-mailom ili osobno te dogovorite slanje Vaših računa e-mailom. Nakon generiranja računa on se šalje putem e-mail servisa E-UPLATNICA i u e-mailu dobivate račun u pdf formatu pogodnom za ispis, te barkod u jpg formatu pogodno za preuzimanje u mobilno bankarstvo. U e-mailu se nalaze brojevi za kontakt i dodatna pitanja vezana uz račune i usluge PRE-KOM-a. Pozivamo Vas da zajedno smanjimo stvaranje otpada (papir, kuverte) i čuvamo naš okoliš.
Također Vas pozivamo da ugovorite sustav plaćanja računa putem SEPA trajnog naloga za sve poslove banke u RH. PRE-KOM je ugovorio sa svojom poslovnom bankom uslugu SEPA izravno terećenje. SEPA uslugom omogućujemo Vam izravno terećenje putem trajnog naloga temeljem Vaše suglasnosti. Dakle, ukoliko želite da Vam se mjesečno zaduženje naplaćuje putem SEPA usluge, odnosno putem trajnog naloga molimo da se javite u GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog kako bi nam dali suglasnost za izravno mjesečno terećenje usluge odvoza otpada. Samo da napomenemo da je uslugu SEPA izravno terećenje moguće ugovoriti i za sve naše ostale usluge (dimnjačari, održavanje groblja, …). Za sve eventualne dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 645- 594 svaki radni dan od 7,00 – 15,00 sati.  
Sukladno Odluci stožera od danas za ulazak u prostore PRE-KOM trebate imati sa sobom COVID potvrdu koju morate pokazati našim djelatnicima.

ZAVRŠNA KONFERENCIJA EU PROJEKTA „IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PRELOG“

15.11.2021. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u našoj zemlji završna konferencija projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog“ neće se fizički održati. Sam projekt i njegovi glavni ciljevi javnosti će se predstaviti putem objave u medijima, te objavama na web facebook stranici Prijavitelja.
U sklopu javnog poziva „Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“  - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. iz Preloga odobren je projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog“ ukupne vrijednosti 4.177.315,84 kuna. Visina bespovratnih sredstava iznosi 2.034.236,92 kuna odnosno 50% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Predmet poziva je povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. Cilj poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
Završetkom projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog“ u sklopu reciklažnog centra Hrupine 8 u Prelogu izgradilo se novo postrojenje kapaciteta 2.600 t/god za prihvat, obradu i skladištenje građevinskog otpada koje je opremljeno sljedećim strojevima: drobilica građevinskog otpada sa dodatkom za prosijavanje u dvije frakcije, utovarivač/kombinirka sa udarnim čekićem te stroj za suzbijanje prašine vodenom maglom. Mobilnost nabavljenih strojeva otvara mogućnost pružanja usluga rušenja objekata na lokacijama korisnika.
Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta za obradu građevinskog otpada, smanjenje količina odloženog građevinskog otpada na odlagalište te povećanje broja izgrađenih postrojenja za obradu/recikliranje građevinskog otpada. Uz dva glavna cilja dodatni ciljevi su smanjiti količine odbačenog građevinskog otpada u okoliš, postati primjer dobre prakse u sakupljanju i obradi građevinskog otpada te promociji korištenja proizvedenih agregata. U sklopu projekta odrađene su i aktivnosti informiranja i vidljivosti za sve naše sadašnje i buduće korisnike usluga. Reciklažno dvorište za građevinski otpad Prelog izgrađeno je uz uvažavanje svih ekoloških i građevinskih standarda. Nabavljeni strojevi ubrzati će proces obrade građevinskog otpada svojom kvalitetom i multifunkcionalnošću i dati kvalitetan agregat koji će se koristiti za održavanje nerazvrstanih neasfaltiranih cesta i poljskih putova. Nabavom stroja za suzbijanje prašine vodenom maglom smanjuje se negativan utjecaj na okoliš prilikom drobljenja građevinskog otpada, dok se korištenjem proizvedenih agregata smanjuje upotreba prirodnog resursa (šljunka) te samim time pozitivno djeluje na okoliš.
Provedbom ovog projekta zaokružili smo cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području 12 JLS. Završetkom EU projekta „Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog“ korisnici naših usluga dobivaju rješenje odnosno građevinu u kojoj mogu na zakonom propisan način zbrinuti svoj građevinski otpad. Ovdje možete pogledati prezentaciju vezanu uz završetak projekta. Početak rada za korisnike reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog je od 07.12.2021. godine.
PRE-KOM PRELOG

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU CJENIKA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

15.11.2021. Sukladno članku 77. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom davatelji javne usluge prikupljanja dužan je provesti javno savjetovanje novog cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Temeljem navedenog provodimo ovo javno savjetovanje u trajanju od 45 dana, od 15.11.2021. do 30.12.2021. godine Klasa 307-01/21-01/1, Ubroj 2109/14-11-21-01 za Prijedlog Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za Grad Prelog, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Goričan, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen koji se primjenjuje od 01.05.2022. godine.   
Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom korisnici se dijele u dvije kategorije i to kategorija "kućanstvo" i kategorija "ne kućanstvo". Cjenik usluga mora biti izrađen na način da je cijena minimalne javne usluge za kategoriju "kućanstvo" jednaka za sve korisnike iz navedene kategorije, također cijena minimalne javne usluge usluge za kategoriju "ne kućanstvo" mora biti jednaka za sve korisnike za navedenu kategoriju. Zakon dopušta uvođenje kriterija za umanjenje cijena. Cijenu minimalne javne usluge i kriterije za popuste donosi gradsko/općinsko vijeće JLS.
Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu sa Vašim stavovima i prijedlozima kako bi eventualno dodatno poboljšali navedeni Cjenik. Vaše stavove i prijedloge možete poslati na mail pre-kom@pre-kom.hr. Po završetku javnog savjetovanja izraditi će se izvještaj koji se prilaže uz zahtjev za novi cjenik javne usluge koji se upućuje gradonačelniku/načelnicima na davanje suglasnosti.

KATEGORIJA KORISNIKA "KUĆANSTVO":  
U navedenu kategoriju spadaju sva kućanstva u obiteljskim kućama i/ili stanovima. Ukoliko se na istoj adresi obavlja i neka poslovna djelatnost (obrt, OPG i sl.) to kućanstvo spada u kategoriju korisnika "ne kućanstvo".

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da neće doći do promjena cijena, odnosno da će cijene pasti od 0,2% do 0,27% ovisno od broja predaje miješanog komunalnog otpada. Korisnici koji samostalno kompostiraju sada imaju mogućnost predaje 4 m3 granja, lišća i sl. kao i ostali korisnici, a mogu kompostirati i paralelno koristiti i smeđe kante za sakupljanje biootpada. Ovdje možete pregledati Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te Obrazloženje o načinu izračuna cijene minimalne javne usluge.

KATEGORIJA KORISNIKA "NE KUĆANSTVO":
U navedenu kategoriju spadaju svi korisnici koji u nekretnini obavljaju neku djelatnost (d.d., d.o.o., j.d.o.o.,obrt, OPG, udruge i sl.).

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da će doći do promjena cijena, odnosno cijene će rasti od 7,5% do 11,1% ovisno od broja predaje spremnika za miješanog komunalnog otpada. Ovdje možete pregledati Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te Obrazloženje o načinu izračuna cijene minimalne javne usluge. Korisnici kategorije "ne kućanstvo" koji koriste veći opseg usluge to reguliraju ugovornim odnosom sa PRE-KOM.
PRE-KOM PRELOG

PILOT PROJEKT SAKUPLJANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA KUĆNOM PRAGU

08.11.2021. Kako se 06.12.2021. planira otvaranje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad za sljedeću godinu planiramo provesti pilot projekt sakupljanja građevinskog otpada na kućnom pragu korisnika. Pilot projekt provoditi će se na podrućuj Općine Martijanec,  a po završetku pilot projekta ova dodatna usluga ponuditi će se svim korisnicima sa područja gdje PRE-KOM sakuplja otpad.  
Svi naši korisnici (iz 12 JLS) moći će predati 400kg građevinskog otpada godišnje besplatno u reciklažno dvorište za građevinski otpad Hrupine 8, Prelog (u sklopu Reciklažnog centra). Sa dijelom JLS (Grad Prelog, Općine Donja Dubrava, Goričan, Belica, Dekanovec, Martijanec i Podturen) dogovoreno jednokratno besplatno preuzimanje do 5000kg (5 tona).NOVE CIJENE GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA GROBLJA GRADA PRELOGA

08.11.2021. Kako je došlo do velikog poskupljenja odlaganja otpada sa groblja prisiljeni smo za sljedeću 2022. godinu povećati cijene godišnje grobne naknade. Ove godine sa 01.07.2021. godine došlo je do poskupljenja odlaganja otpada sa groblja sa 460 kn/tona na 660 kn/tona, a cijena dodatno raste sa 01.01.2022. godine na 800 kn/tona što je rast cijene od 73,91%. Iz tog razloga prisiljeni smo mijenjati cijene godišnje grobne naknade za 21,43% što je vidljivo iz tablice.

PRE-KOM PRELOG

ZAVRŠNA KONFERENCIJA EU PROJEKTA OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMPOSTANE PRELOG

12.10.2021. U sklopu javnog poziva Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF)  - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. iz Preloga odobren je projekt „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“. Nakon povođenja projekta utrošeno je 4.313.702,00 kn, dok je ugovorom bilo predviđeno 4.389.070,13 kn prihvatljivih troškova (bespovratno 50%). Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. Projekt će se provoditi u trajanju od 18 mjeseci na području 14 JLS (Gradovi Prelog, Ludbreg i Novi Marof te Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen) čime je obuhvaćeno oko 58 000 stanovnika odnosno 18 000 kućanstva i 1 000 pravnih osoba.
U sklopu projekta nabavljeni su novi učinkovitiji strojevi, a ujedno ekološki prihvatljiviji i to: drobilica biorazgradivog otpada i granja, sijačica komposta, mala punionica vreća kompostom i supstratom, teleskopski utovarivač i obični utovarivač. U kompostani je postavljen automatizirani sustava vlaženja komposta, te su posađene lipa oko kompostane kako bi se smanjila buka i širenje čestica prašine te unaprijedila kvaliteta okoliša.
Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta za obradu biootpada, smanjenje količina odloženog biootpada na odlagalište te opremanje i modernizacija postojećeg postrojenja. Ovaj cilj je u cijelosti ispunjen dobivanjem nove dozvole za gospodarenje otpadom čime je kapacitet kompostane povećan na 7200 tona godišnje.
Uz glavne ciljeve projekt povoljno utječe na okoliš zbog smanjenja utjecaja ispušnih plinova jer je modernizacijom strojeva/opreme došlo do velikog skoka (nekoliko generacija) kvalitete motora te će doći do povećanja učinkovitosti i ubrzavanja procesa kompostiranja.     

RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVINSKI OTPAD PRELOG POČINJE SA RADOM 01.12.2021.

01.10.2021. Kako se EU projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog, Hrupine 8 privodi kraju ono će početi sa radom 01.12.2021. (nalazi se u sklopu reciklažnog centra). Svi naši korisnici  (iz 12 JLS) moći će predati 400kg građevinskog otpada godišnje besplatno.
Sa dijelom JLS (Grad Prelog, Općine Donja Dubrava, Goričan, Belica, Dekanovec, Martijanec i Podturen) dogovoreno jednokratno besplatno preuzimanje do 5000kg (5 tona).

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG

NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENIJA
 
1.      Zanimanje TESAR  – jedna stipendija
2.      Zanimanje ZIDAR – jedna stipendija
3.      Zanimanje DIMNJAČAR – jedna stipendija

Za školsku godinu 2021/2022.
Pravo sudjelovanja:
- Da su upisani u prvi razred ili su redovni učenici drugog ili trećeg razreda srednje strukovne škole za gore navedena zanimanja.
- Da imaju prebivalište na području  Donjeg Međimurja (Općina Sveta Marija, Goričan, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Donji Kraljevec, Dekanovec, Domašinec, Belica, Podturen, Martijanec i Grada Preloga).
- Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci, računajući od 1. rujna 2021., odnosno do završetka školovanja
- Iznos stipendije utvrđuje se u visini od 1.750,00 kn mjesečno.
- Natječaj je otvoren do 30.09.2021.
Zamolbe za dodjelu stipendija dostavljaju se:
- e-mailom na marina@pre-kom.hr  ili
- osobno na adresu GKP PRE-KOM d.o.o. Hrupine 7b, 40323 Prelog.
Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
  1. preslika osobne iskaznice ili domovnice,
  2. uvjerenje o prebivalištu – ne stariju od 6 mjeseci,
  3. potvrdu o upisu u srednju školu šk. godinu 2021./2022.
Nakon završetka školovanja stipendist je dužan raditi u GKP PRE-KOM d.o.o. dvostruko duže vremena koliko je primao stipendiju (ne više od 5 godina).
Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako odbije ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.
Uprava zadržava pravo neizbora kandidata.
Kandidati se mogu o svemu usmeno informirati u sjedištu poduzeća.

NATJEČAJ ZA PREKVALIFIKACIJU - ZANIMANJE DIMNJAČAR
  
Pravo sudjelovanja:
- Završena bilo koja srednja škola.
- Prebivalište na području  Donjeg Međimurja (Općina Sveta Marija, Goričan, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Donji Kraljevec, Dekanovec, Domašinec, Belica, Podturen, Martijanec i Grada Preloga).
- Natječaj je otvoren do 15.10.2021.
Zamolbe za prekvalifikaciju dostavljaju se:
- e-mailom na marina@pre-kom.hr  ili
- osobno na adresu GKP PRE-KOM d.o.o. Hrupine 7b, 40323 Prelog.
Uz molbu za prekvalifikaciju potrebno je priložiti:
  1. preslika osobne iskaznice ili domovnice,
  2. uvjerenje o prebivalištu – ne stariju od 6 mjeseci,
  3. potvrdu o završenoj srednjoj školi
Nakon završetka prekvalifikacije radnik/dimnjačar je dužan raditi u GKP PRE-KOM d.o.o. dvostruko duže vremena koliko je trajala prekvalifikacija.
Uprava zadržava pravo neizbora kandidata.
Kandidati se mogu o svemu usmeno informirati u sjedištu poduzeća.

PRE-KOM PROTEKLE DVIJE GODINE INVESTIRAO BLIZU 15 MILIJUNA KUNA

26.08.2021. U 2020. i 2021. godini investirano je cca. 14,9 milijuna kuna u naše djelatnosti, većinom kroz EU projekte s time da bespovratna sredstava iznose 9,9 milijuna kuna. Nabavljena su nova komunalna vozila i razni strojevi za obradu otpada te ta održavanje javnih površina, a izgrađeno je i novo reciklažno dvorište za građevinski otpad koje bi trebalo početi raditi do kraja ove godine. Dio EU projekata odrađeni su putem JLS jer su se samo one mogle javiti na te projekte (npr. nabava plavih i žutih spremnika). Sve EU projekte odradili su djelatnici PRE-KOM, a sljedeće godine očekujemo i neke nove EU javne pozive na koje ćemo se nastojati javiti. U sljedećoj godini želja nam je nabaviti komunalno vozilo za pranje spremnika naši korisnika.
U foto galeriji ovdje možete pogledati što je nabavljeno u protekle dvije godine.


PODJELA VREĆA ZA PAPIR, TETRAPAK I PLASTIKU SA ZALIHA

23.08.2021. Kako su podijeljene žute i plave kante za sakupljanje plastike, tetrapaka i papira a na skladištu nam je ostala određena količina besplatnih vreća. Pozivamo korisnike koji imaju veće količine papira, tetrapaka i plastike da mogu podići po 20 vreća u reciklažnom centru Prelog , Hrupine 8. Ove vreće dijeliti će se dok se ne podjele višak sa skladišta, a nakon toga sukladno obavijesti svi korisnici imaju plave i žute kante i više se neće dijeliti besplatne vreće, već će korisnici višak papira, tetrapaka i plastike stavljati u svoje vreće.
PRE-KOM PRELOG

Back to content