ARHIVA NOVOSTI 2017 - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

ARHIVA NOVOSTI 2017

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2018. GODINE

27.12.2017. Već tradicionalno iza novogodišnjih praznika prikupljati ćemo ostatke božićnih drvca. Molimo Vas da prema rasporedu u nastavku ostavite božićno drvce ispred kuće kako bi ga naši radnici pokupili.
Termini odvoza božićnih drvca po JLS:
09.01.2018.  OPĆINE BELICA - SVA NASELJA, OPĆINA DEKANOVEC, OPĆINA GORIČAN
10.01.2018.  GRAD PRELOG - SVA NASELJA
11.01.2018.  OPĆINA KOTORIBA, OPĆINA DONJA DUBRAVA, OPĆINA DONJI VIDOVEC, OPĆINA SVETA MARIJA
12.01.2018.  OPĆINA DONJI KRALJEVEC - SVA NASELJA

PRE-KOM KREĆE U PROVEDBU UREDBE O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM

04.12.2017. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom (svibanj 2017.), sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Uredba stupa na snagu 01.11.2017. godine, a počinje se primjenjivati od 01.02.2018. godine. Uredbom bi se trebala postići ujednačenost kvalitete usluge na području cijele RH, te dodatno personalizirati usluga. Naplata bi se trebala provoditi uz maksimalno uvažavanje načela onečišćivač plaća. Sve jedinice lokalne samouprave trebaju u ovom prijelaznom razdoblju donijeti ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA na svom području, te donijeti nove cjenike usluga usklađene s Uredbom Vlade i Odlukom JLS-a. PRE-KOM kao davatelj usluga uskladit će način pružanja usluga sukladno Uredbi Vlade i Odluci JLS-a.
Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom propisan je minimalni opseg usluge koji mora sadržavati:
- sakupljanje miješanog komunalnog otpada (crni/zeleni spremnici)
- sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada (smeđi spremnici)
- sakupljanje korisnog otpada (vreće, plavi i žuti spremnici)
- sakupljanje glomaznog (krupnog) otpada
- preuzimanje problematičnog otpada u reciklažnom dvorištu
Naš opseg usluge nešto je veći od minimalnog te uz navedeno sakupljamo granje u sklopu glomaznog otpada, božićna drvca, dajemo dodatne vreće za pelene za obitelji sa malom djecom, te svi korisnici sa smeđim spremnikom dobivaju 50 l supstrata godišnje. Od 01.02.2018. korisnici će moći samostalno dovesti do 200 kg građevinskog otpada, svakih 6 mjeseci, u reciklažno dvorište u Prelogu što će biti uključeno u cijenu javne usluge. Nažalost nakon dva pojeftinjenja javne usluge od blizu 17% u protekle 2 godine, sada dolazi do poskupljenja koje iznosi prosječno 7% uz jednu primopredaju miješanog komunalnog otpada mjesečno, čime će se sustav gospodarenja otpadom uskladiti sa Uredbom Vlade i Odlukom JLS-a.
Radnici PRE-KOM od 11.12.2017 početi će dostavljati na Vaše kućne adrese Izjavu (u dvije kopije), Izvadak iz novog cjenika i Upute koje će Vam olakšati popunjavanje same Izjave i objasniti promjene koje će se primjenjivati od 01.02.2018. godine (Upute i izvadak iz cjenika, primjer popunjene Izjave).  

DONJA DUBRAVA NAJBOLJA  U ODVAJANJU OTPADA U RH ZA 2016. GODINU

02.12.2017. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu objavila je izvješće o komunalnom otpadu za 2016. godinu na preko 140 stranica podataka i tabela. Iz navedenog izvješća mogu se vidjeti podaci za sve jedinice lokalne samouprave na području cijele RH. Samo izvješće je potvrdilo da se zajedničkim gospodarenjem otpadom postižu ponajbolji rezultati, a gradovi Krk i Prelog sa okolnim Općinama i u 2016. godini ostvaruju ponajbolje rezultate u RH. Kroz jednu tabelu pokazati ćemo Vam 10 najboljih JLS u Republici Hrvatskoj, u prvom prikazu JLS poredane su prema odvojeno sakupljenom otpadu prema miješanom komunalnom otpadu i ostalom odloženom otpadu (npr. glomazni, biorazgradivi).


U drugom prikazu JLS poredane su prema odvojeno sakupljenom otpadu prema miješanom komunalnom otpadu. Iz oba prikaza vidljivo je da je Donja Dubrava JLS koja je najbolja u odvajanju otpada u RH. I ostale JLS koje su u sustavu zajedničkog gospodarenja otpadom gdje je PRE-KOM operater postižu vrlo dobre rezultate i napreduju iz godine u godinu. Općine koje su nam se pridružile krajem 2016. godine (Belica i Dekanovec), već su u 2017. napraviti značajan iskorak u odvajanju otpada i postizanju cilja sa više od 50% odvojeno sakupljanog i obrađenog otpada.
Županija Međimurska najbolja je Županija u Republici Hrvatskoj i postotke JLS iz naše Županije prikazujemo u jednoj tabeli sa dva redoslijeda JLS. U prvom prikazu JLS poredane su prema odvojeno sakupljenom otpadu prema miješanom komunalnom otpadu i ostalom odloženom otpadu (npr. glomazni, biorazgradivi), u drugom prikazu JLS poredane su prema odvojeno sakupljenom otpadu prema miješanom komunalnom otpadu.


Svim našim korisnicima usluga zahvaljujemo se na pomoći u odvajanju otpada, te im čestitamo na zajednički ostvarenim rezultatima. Ovome rezultatu značajno su pridonijele i naše JLS koje su predane očuvanju našeg okoliša te i njima čestitamo na ostvarenim rezultatima.   

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !    PRE-KOM PRELOG  

NABAVLJENO RABLJENO KOMUNALNO VOZILO

27.11.2017. Zbog proširenja zajedničkog gospodarenja otpadom na Općinu Domašinec i povećanja opsega poslova nabavljeno je još jedno rabljeno komunalno vozilo za sakupljanje otpada. Kako smo ostvarili izuzetno dobre poslovne odnose sa partnerima iz Njemačke nabavili smo već četvrto komunalno vozilo po izuzetno povoljnoj cijeni od samo 19.700 eura. Cijena takove nove nadogradnje kreće se na oko 150.000 eura. Podvozje vozila je MAN, a nadogradnja je njemačke tvrtke FAUN, samo vozilo proizvedeno je 2006. a nadogradnja je generalno je uređena (podizači kanti i kontejnera) 2011. godine.

OPĆINA DOMAŠINEC GOSPODARI OTPADOM SA JOŠ 9 JLS-ova

21.11.2017. Općinsko vijeće Općine Domašinec dnijelo je Odluku o povjeravanju javnih ovlasti za gospodarenju otpadom PRE-KOM-u, ulasku u vlasničku strukturu PRE-KOM-a i Odluku o sporazumnom gospodarenju otpadom sa postojećih 9 JLS (Grad Prelog, Općine Kotoriba, D. Dubrava,D. Vidovec, Sveta Marija, Goričan, D. Kraljevec, Belica i Dekanovec). PRE-KOM je odmah krenuo sa izradom plana gospodarenja otpadom za Općinu Domašinec, te sa svim pripremama za uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom usaglašenog sa Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom. Početak primjene novog sustava je 01.02.2018. godine, a do to tog vremena podijeliti će se i potrebne upute, spremnici i vreće.

CPU PRELOG UPISAN U OČEVIDNIK UKIDANJA STATUSA OTPADA

07.11.2017. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sukladno našem zahtjevu upisalo je naš CPU Prelog u očevidnik ukidanja statusa otpada za stvari koje tamo obnavljamo. Time je završen cjelokupni postupak dobivanja svih potrebnih dozvola za ponovnu uporabu koja se radi u našem CPU u sklopu reciklažnog centra u Prelogu.
Sve naše dozvole i očevidnike možete potražiti na našim web stranicama: http://pre-kom.hr/dozvole-i-o-evidnici.html


___________________________________________________________________________________________________________________________________________
UREDBA O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM STUPILA NA SNAGU

06.11.2017. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom (svibanj 2017.), sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Uredba stupa na snagu 01.11.2017. godine a počinje se primjenjivati 01.02.2018. godine. Uredbom bi se trebala postići ujednačenost kvalitete usluge na području cijele RH, te dodatno personalizirati usluga, te bi se naplata trebala provoditi uz maksimalno uvažavanje načela onečišćivač plaća.
Uredbom je propisano da minimalni opseg usluge koji mora sadržavati:
- sakupljanje miješanog komunalnog otpada (crni spremnici)
- sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada (smeđi spremnici)
- sakupljanje korisnog otpada (vreće, plavi i žuti spremnici)
- sakupljanje glomaznog krupnog otpada
Naš opseg usluge nešto je veći od minimalnog te uz navedeno sakupljamo grane u sklopu glomaznog otpada, božićna drvca, dajemo dodatne vreće za pelene za obitelji sa malom djecom, te svi korisnici sa smeđim spremnikom dobivaju 50l supstrata. Također smo izgradili sve potrebne građevine (kompostana, sortirnica, obrada glomaznog otpada, centar za ponovnu uporabu) za obradu svih vrsta otpada osim miješanog komunalnog otpada. Kako veći dio RH nije spreman za primjenu Uredbe, doći će nažalost do značajnog poskupljenja samih javnih usluga na području cijele Republike Hrvatske i to od 30% pa do preko 100% (npr. Rijeka je povećala cijenu 109%).
PRE-KOM i JLS na ovom području planski su gradile sporazumno gospodarenje otpadom, te je temeljem toga u posljednje dvije godine došlo je do dva pojeftinjenja usluge od 6% i 10,6 %, no zbog promjena kako bi se do kraja uskladili sa Uredbom na našem području očekujemo nažalost poskupljenje od oko 7%. Nažalost sama Uredba ima i nekoliko loših rješenja, a najlošije rješenje u Uredbi je članak 24. koji diskriminira najbolje JLS i komunalna poduzeća (npr. Krk i Prelog) koji su kroz godine gradili ponajbolje sustave gospodarenja otpadom u RH no nažalost morati će plaćati poticajnu naknadu za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada bez obzira što smo ispunili ciljeve propisane za 2020. godinu.

Sve jedinice lokalne samouprave trebaju u ovom prijelaznom razdoblju donijeti ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA na svom području, te donijeti nove cjenike usluga usklađene s Uredbom Vlade i Odlukom JLS-a. PRE-KOM kao davatelj usluga uskladit će način pružanja usluga sukladno Uredbi Vlade i Odluci JLS-a. Svi korisnici usluga dobit će na svoje adrese upute i Izjavu temeljem kojih ćete moći odabrati standardne veličine posude unutar određenih grupa korisnika. Uz samu izjavu dobiti ćete i izvadak iz cjenika, dok će Zakon, Uredba, Odluka i novi cjenik biti objavljeni na web stranici PRE-KOM-a www.pre-kom.hr . Izjave će se korisnicima usluge dijeliti u periodu od 20.12.2017. do 31.01.2018, a korisnici je moraju vratiti davatelju usluga u roku od 15 dana. Mole se korisnici usluga da prouče dostavljenu Izjavu (posebno jednočlana i dvočlana domaćinstva), jer se sustav popusta na uslugu više neće primjenjivati radi primjenjivanja načela pravičnosti u naplati prema zaduženom volumenu posude. Korisnici usluge (jednočlana i dvočlana domaćinstva) će povoljnije cijene osiguravati kroz odabir manjih veličina posuda, a u skladu sa Uredbom Vlade i Odlukom JLS-a. Korisnici usluge (jednočlana i dvočlana domaćinstva) koji se odluče za manje spremnike trebaju to odabrati u Izjavi, te će se kod njih odmah primjenjivati cijene za odabrani volumen, a sami spremnici će se postepeno mijenjati za odabrane (manje).
Korisnici usluga (fizičke osobe) razvrstane su u tri kategorije i sukladno tome mogu birati veličinu posude:
Svi korisnici će sukladno Uredbi vlade od početka ožujka 2018. godine dobivati mjesečne račune (računi za veljaču) za izvršenu uslugu u proteklom mjesecu.
Uredba Vlade je propisala definiciju za trajno nekorištenu kuću, a što je regulirano mjernim uređajima za druge usluge (struja, voda, plin), te ukoliko kuća ima isključene navedene usluge smatra se trajno ne korištena. Kako bi se olakšalo proglašenje nekretnine trajno nekorištenom korisnik to može zatražiti izjavom danom davatelju usluge s time da u roku 6 mjeseci počinje dostavljati obračun struje gdje potrošnja struje neće biti veća od 6 kw za obračunsko razdoblje.
Ukoliko korisnik usluge ne dostavi navedeni obračun davatelj usluge će retroaktivno naplatiti najjeftiniju tarifu usluge.
Cijena usluge sastoji se sukladno Uredbi vlade RH od tri djela:
Cijena usluge=cijene minimalne javne usluge+broj odvoza miješanog komunalnog otpada+ugovorna kazna
Cijena minimalne javne usluge pokriva sve troškove sustava gospodarenja otpadom, osim troška obrade miješanog komunalnog otpada koji se naplaćuje kroz broj odvoza takvog otpada čime korisnik sam utječe na krajnju cijenu usluge. Ugovorna kazna koristi se ukoliko korisnik usluge ne koristi uslugu sukladno Odluci i Općim uvjetima usluge te mu se tada može izdati ugovorna kazna od strane davatelja usluge.
Iz formule za izračun cijena usluga vidljivo je da će cijena usluge biti promjenljiva sukladnu broju primopredaja miješanog komunalnog otpada, zbog čega sustav tradicionalnih trajnih naloga preko Banke nije primjenljiv, pa je PRE-KOM osigurao zadavanje promjenjivog trajnog naloga za sve Banke u RH putem bankarskog sustava SEPA, a takve trajne naloge možete ugovoriti u PRE-KOM-u, na adresi K. Zvonimira 9, Prelog.
PRE-KOM je kao davatelj usluge osigurao sukladno Uredbi digitalnu evidenciju odvoza otpada, a samo sakupljanje otpada snima sa po 3 kamere na komunalnom vozilu što predstavlja prihvatljiv dokaz o izvršenju usluge.
Opseg usluga korisnicima neće se mijenjati, te sve ostale usluge korisnicima ostaju u cijeni minimalne javne usluge. Dodatno od 01.02.2018. godine korisnici mogu samostalno dovesti do 200 kg građevinskog otpada svakih 6 mjeseci u reciklažno dvorište u Prelogu što je uključeno u cijenu usluge.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
DO KRAJA MJESECA SAKUPITI ĆE SE OKO 50 TONA LAMPIONA

04.11.2011. Svake godine puno se govori o količinama lampiona koji se sakupe pa tako i PRE-KOM svake godine sakuplja velike količine lampiona. Sakupljeni lampioni čiste se u sortirnici od nečistoća, zatim se baliraju i predaju na obradu tvrtkama koje imaju dozvole za njihovu oporabu. Oporaba lampiona se plaća svake godine sve više i više, a kako je Kina zabranila uvoz plastike slomilo se i tržište plastike gdje su cijene pale za više od 100%, a neke vrste plastike nitko ne želi ni besplatno. Ove godine očekujemo da ćemo sakupiti oko 50 tona lampiona ili 4 velika šlepera puna baliranih lampiona.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ODRŽANA 11 SJEDNICA SAVJETA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

30.08.2017. Jučer je održana 11. sjednica Savjeta za gospodarenje otpadom te je raspravljeno i dogovoreno sljedeće:
1. NABAVA I PODJELA ŽUTIH I PLAVIH POSUDA
PRE-KOM je proveo postupak javne nabave za nabavu 4700 kompleta plavih i žutih posuda za sakupljanje plastike, papira i tetrapaka. Za nabavu posuda osigurano je 1 mil. kuna kreditnih sredstava. Nažalost kako je jedan od ponuđača izjavio žalbu isporuka i podjela posuda očekuje se krajem 10 ili početkom 11 mjeseca. Posude će se dijeliti besplatno korisnicima koji odvajaju najviše korisnog otpada (posude će dobiti oko 65% korisnika).
2. RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O PRUŽANJU JAVNIH USLUGA SAKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
Kako je krajem svibnja Vlada donijela Uredbu o komunalnom otpadu, sve JLS dužne su temeljem toga donijeti Odluku o pružanju javnih usluga sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Namjera je zakonodavca da se uvede naplata prema broju pražnjenja posuda za miješani komunalni otpad dok ostali troškovi idu u cijenu minimalne javne usluge. Cijena usluge bi se sastojala od cijene minimalne javne usluge, zatim cijene za predani miješani otpad i iznos ugovorne kazne ukoliko se korisnik ne bi pridržavao Uredbe i Odluke. PRE-KOM je izradio nacrte Odluke, Općih uvjeta i Izjave koji su raspravljeni na sjednici. Kako sama Uredba ima nekoliko loših rješenja dogovoreno je da se pokuša sa Ministrom zaštite okoliša i energetike dogovoriti nekoliko promjena same Uredbe kako bi provođenje same Uredbe odnosno Odluke bilo što jednostavnije i povoljnije za korisnike usluga.
3. UVOĐENJE SEPA SUSTAVA TRAJNIH NALOGA
Kako će sukladno Uredbi o komunalnom otpadu cijena usluge biti različita sukladno predaji miješanog komunalnog otpada, PRE-KOM je uveo sustav SEPA trajnih naloga gdje će korisnici svih banaka u RH kod nas moći ugovoriti trajni nalog sa promijenjljivim iznosom plaćanja za sve usluge PRE-KOM-a. Na taj način želimo pomoći korisnicima da plaćanje mogu riješiti kod nas te da ne moraju obilaziti banke, fine ili pošte.
4. PROMJENA PLANOVA GOSPODARENJA OTPADOM
Kako je donesen novi Plan gospodarenja otpadom RH, PRE-KOM će dopuniti planove gospodarenja otpadom JLS gdje sakuplja otpad do kraja listopada ove godine. JLS će provesti potrebne postupke dobivanja suglasnosti i donošenja novih Planova gospodarenja otpadom na gradskim i općinskim vijećima.
5. PODJELA SUPSTRATA KORISNICIMA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
Podjela supstrata za 2017. godinu kreće od 01.10.2017. godine i traje do 31.05.2018. godine. Svaki korisnik može podići besplatno 50 litara supstrata u kompostani u Prelogu. Od ove godine više se neće dijeliti čisti kompost koji smo ručno punili u vreće.


Članovi Savjeta upoznati su i sa novim projektima PRE-KOM-a (projektira se reciklažno dvorište, kotlovnica na sječku). Dogovoreno je da se proba naći sustav za sakupljanje građevinskog otpada za cijelo područje gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Dogovoreno je da se sljedeća Sjednica savjeta za gospodarenje otpadom održi krajem listopada ove godine.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
NABAVLJENA RABLJENA DIZALICA

14.07.2017. Kako nam je u poslovanju sve više bila potrebna dizalica za održavanje drveća u parkovima te za održavanje zgrada odlučili smo se nabaviti dizalicu kako ne bi ovisili o drugima. Nabavili smo rabljenu dizalicu na podvozju Nisan, a dizalica omogućuje rad na visini do 20 metara. Vrijednost dizalice iznosi 130 tisuća kuna. Uslugu rada dizalice ponuditi ćemo i vanjskim korisnicima.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
USKORO PRVA DOZVOLA ZA POSTUPAK PONOVNE UPORABE U RH

13.07.2017. Ovih dana izvršen je uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za postupak ponovne uporabe, te je obavljen očevid Centra za ponovnu uporabu Prelog. Na Elaborat gospodarenja otpadom, te očevid nije bilo nikakvih primjedbi. Očekujemo izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za postupak ponovne uporabe u prvoj polovici kolovoza. Kako je PRE-KOM otvorio prvi CPU u Republici Hrvatskoj ovo je prva ovakva dozvola u našoj zemlji. Sljedeći korak je ukidanje statusa otpada za neke vrste krupnog otpada koji se obnavlja za ponovnu uporabu.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
CPU PRELOG - RADNO VRIJEME

11.07.2017. Centar ponovne uporabe u Prelogu raditi će do 30.09.2017. godine samo 2. i 4. subotu u mjesecu zbog godišnjih odmora. Ostalo radno vrijeme se ne mijenja.
Zahvaljujemo na razumijevanju,
PRE-KOM PRELOG
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN POBJEDNIK EKO KVIZA "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !"

05.06.2017. Uz sudjelovanje 11 osnovnih škola donjeg i gornjeg Međimurja završio je treći eko kviz o gospodarenju otpadom "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" na kojem je ukupni pobjednik osnovna škola Podturen koja je osvojila nagradu u iznosu od 6.000,00 kuna. Specifičnost eko kviza je da se uz teoretska znanja (60%) boduje i brzina i kvaliteta odvajanja korisnog otpada (40%). Dvije druge nagrade u iznosu od 3.000,00 kuna osvojile su osnovne škole Donji Kraljevec (sa područja gdje PRE-KOM sakuplja otpad) i osnovna škola Dr. Vinka Žganca Vratišinec (sa područja gdje Murs-Ekom sakuplja otpad).
U kvizu su uz nagrađene škole (Podturen, D. Kraljevec, Vratišinec) sudjelovale i sljedeće osnovne škole: Prelog, Hodošan, Draškovec, Mursko Središće, Domašinec, Selnica, D. Dubrava, Goričan. Organizatori kviza su Murs-ekom Mursko Središće i PRE-KOM Prelog.
Rezultati:
1. Osnovna škola Podturen  89 bodova (Marta Mesarek, Marta Kostanjević, Lucija Hurinec) - ukupni pobjednik

2. Osnovna škola D. Kraljevec 86 bodova (Magda Horvat, Nika Šupljika, Magdalena Žokalj) - najbolji sa PRE-KOM-ovog područja

2. Osnovna škola Dr. Vinka Žganca 88 bodova (Jana Farkaš, Dora Podgorelec, Petra Lipović) - najbolji sa Murs-Ekom-ovog područja


Više o eko kvizu pogledajte kroz foto galeriju ovdje.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
EDUKACIJA "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" I OVE GODINE U VRTIĆIMA I ŠKOLAMA

19.05.2017. Već tradicionalno 11 godinu za redom održavamo edukativne radionice u vrtićima i 4 razredima osnovnih škola o razvrstavanju otpada. Svake godine obuhvatimo oko 500 djece što vrtićke što školske dobi. Edukacije održavaju djelatnici PRE-KOM-a Lidija Negovec i Mario Cvetko. Stalnom edukacijom  iz godine u godinu postižemo bolje rezultate u gospodarenju otpadom na području 9 JLS Županije Međimurske. Početkom lipnja mjeseca održati će se i edukativni kviz "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" za 7 razrede osnovnih škola koji ove godine održavamo u suradnji sa komunalnim poduzećem MURS-EKOM d.o.o. iz Murskog Središća te na taj način pokriti više od 50% škola u našoj županiji. Naši projekt edukacije se provodi uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRE-KOM OTVORIO CENTAR ZA PONOVNU UPORABU

09.05.2017. Danas je otvoren prvi Centar za ponovnu uporabu u Hrvatskoj u sklopu reciklažnog centra PRE-KOM-a, a otvorili su ga državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike dr.sc. Mario Šiljeg, saborski zastupnik Darko Horvat, župan Matija Posavec i gradonačelnik Ljubomir Kolarek. Otvaranjem CPU Prelog proslavljeno je i prvih petnaest godina rada PRE-KOM-a, a načelnici Općine Belica Zvonimir Taradi i načelnik Općine Dekanovec Ivan Hajdarović potpisali su pristupanje strategiji Zero Waste 2020. PRE-KOM trenutno zapošljava više od 80 radnika, sa prihodima većim od 11 milijuna godišnje. Nekorišteni plastenik veličine 440 m2 obnovljen je i 25.04.2017. godine za njega je dobivena pravomoćna uporabna dozvola. CPU Prelog sastoji se od dva dijela: izložbeno-prodajnog dijela 220 m2 i skladišno-radioničkog dijela od 220m2. U sklopu CPU biti će kutak za socijalna poduzeća i zadruge koje se bave obradom otpada, te će se nam već za otvaranje pridružiti tvrtke Naš Izvor koja se bavi obradom otpadne kože i Humana Nova koja se bavi obradom otpadnog tekstila. Prikupljena dobra će se očistiti i/ili popraviti te prodavati u CPU po cijeni koja će pokriti samo troškove popravka. Osim pregleda robe na licu mjesta u CPU, građani mogu robu razgledati i putem web aplikacije na web stranici www.pre-kom.hr. Svi naši korisnici dobili su upute za korištenje CPU Prelog na svoje adrese i nadamo se da će naši korisnicu u CPU naći zanimljive obnovljene predmete za sebe, odnosno stvari koje im ne trebaju a još se mogu koristiti dostaviti u centar na obnovu kako bi ih drugi mogli ponovno koristiti.
Više o otvaranju Centra za ponovnu uporabu pogledajte kroz foto galeriju ovdje
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
AKCIJE ČIŠĆENJA OKOLIŠA UZ DAN PLANETA ZEMLJE

24.04.2017. Već tradicionalno u sklopu kampanje ZELENA ČISTKA i PRE-KOM-ove kampanje NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! čisti se okoliš cijelog područja gdje PRE-KOM sakuplja otpad (9 JLS-a). Akcije čišćenja organiziraju JLS, a PRE-KOM preuzima sakupljani otpad, te za sudionike osigurava, vreće, rukavice i sokove. Pozivamo sve da ne bacaju otpad u okoliš jer sve vrste otpada mogu predati u sklopu usluge gospodarenja otpadom. Sve domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom pozivamo da se uključe što prije.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !
PRE-KOM PRELOG
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
USKORO OTVARANJE CENTRA ZA PONOVNU UPORABU

16.02.2017. Mada smo planirali otvaranje Centra za ponovnu uporabu krajem prošle godine nažalost Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša nisu raspisali natječaj za pokretanje Centara za ponovnu uporabu. Samu rekonstrukciju plastenika čime ga pretvaramo u CPU financirali smo tempom kojim smo mogli, a samo uređenje okoliša, postavljanje opločnika i slično odrađujemo sami nažalost usporeno zbog vremenskih prilika. CPU je veličine 440 m2 a sastoji se od dva djela i to izložbeno-prodajnog djela 220 m2 i skladišno-radioničkog djela od 220m2. U sklopu CPU planiramo kutak za socijalna poduzeća i zadruge koje se bave obradom otpada, te će se nam već za otvaranje pridružiti tvrtke Naš Izvor koja se bavi obradom otpadne kože i Humana Nova koja se bavi obradom otpadnog tekstila.  Svi naši korisnici će početkom rada CPU dobiti upute kako mogu predati  stvari (namještaj, knjige, igračke, odjeću itd.) koje više ne koriste ali su one još uvijek pogodne za korištenje. Naši korisnici moći će samostalno dovesti stvari u CPU, a mi ćemo im omogućiti da jednom mjesečno te stvari preuzmemo od njih na kućnom pragu (prvenstveno veće stvari namještaj i sl.). PRE-KOM će sakupljene stvari, popraviti, očistiti ih, te će se one uz simbolične cijene (pokrivanje troškova popravka i čišćenja) moći kupiti u našem CPU. Planiramo izgraditi i web aplikaciju za pregled te robe, odnosno napraviti i web aukciju za neke vrste roba.  Otvaranje Centra za ponovnu uporabu planiramo za Dan Planeta Zemlje uz obilježavanje petnaest godina poslovanja komunalnog poduzeća PRE-KOM.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ODRŽANA 10. SJEDNICA SAVJETA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

15.02.2017. Danas je održana 10. sjednica Savjeta za gospodarenje otpadom na kojoj je između ostalog raspravljano više tema:
1. Raspravljeni su rezultati gospodarenja otpadom za 2016. i zaključeno je da smo ostvarili ponajbolje rezultate u gospodarenju otpadom na nivou Republike Hrvatske. Odvojeno samo sakupili i obradili 3.314.215 kg korisnog otpada, što je 53,12% od ukupnih količina otpada. Ako gledamo samo odvojeno sakupljanje otpada onda se postotak povećava sa 53,12% na 56,27% a razlika je odvojeno sakupljeni i odloženi glomazni otpad. Najbolji rezultat ostvaren je na području Grada Preloga, a najviše je napredovala Općina Donja Dubrava. Također je porasla uključenost u sustav na 95,39% a najviše je rasla uključenost u Općini Sveta Marija. Svih 9 JLS samouprave u protekloj 2016. godini napredovale su u odvojenom sakupljanju otpada i povećanju uključenosti. Na početku 2016. godine došlo je do smanjenja cijena za 6% te na početku ove godine još za 10,6%. Pozivaju se korisnici usluga gospodarenja otpadom da i u 2017. godini pojačaju napore na odvojenom sakupljanju otpada.
2. Uvodi se promjena u načinu podjele besplatnog komposta na način da korisnik u kompostani Prelog može podići 2 vreće (100l) komposta ili jednu vreću (50l) supstrata Terra dobra koji se bez miješanja može koristiti za sadnju cvijeća ili povrća. PRE-KOM i AGROHOBLAJ potpisali su ugovor o suradnji gdje PRE-KOM isporučuje kompost, a AGROHOBLAJ isporučuje supstrat. Ova promjena počinje se primjenjivati od 20.02 (ponedjeljak) ove godine. Pozivamo sve korisnike koji dosada nisu podigli kompost za 2016. godinu da iskoriste to pravo i da to učine do 31.05.2017.
3. Raspravljen je i nacrt Uredbe o komunalnom otpadu za koji je zaključeno da nije primjenjiva u cijeloj Republici Hrvatskoj, komunalnim društvima nametnuti nove troškove i da je treba mijenjati na način da je sve JLS mogu ispuniti. Smatramo da uredba treba JLS-ovima dati već ovlasti da one kreiraju način i cijene usluga u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom na način kojim se osigurava primjena načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja te usluge. Smatra se također da Uredbu treba mijenjati i uskladiti da bude održiva i tek onda krenuti sa donošenjem Uredbe i njezinom primjenom na području cijele Republike Hrvatske.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOLIČINE OTPADA U 2016 GODINI

16.01.2016 Već deset godina mjerimo (vaganjem) sve količine otpada koji sakupimo, obradimo, oporabimo ili odložimo na odlagalište. U 2016. godini dolazi do rasta ukupnih količina otpada na 6238,7 tona što je rast za 14,08% prema 2015. godini. Najviše je rastao mješani komunalni otpad od pravnih osoba skoro 21%. Domaćinstva su smanjila odlaganje otpada sa 98,8 kg po stanovniku godišnje na 89,95 kg godišnje. Količine korisnog otpada značajno su porasle (22,2%) prvenstveno zbog početka obrade glomaznog otpada.


U 2016. godini odvojeno smo sakupili, obradili i oporabili 3.314.215 kg korisnog otpada, što je 53,12% od ukupnih količina otpada koji smo sakupili na području 9 JLS. Ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju korisnog otpada ostvario je Grad Prelog sa 59,77%. Ako gledamo samo odvojeno sakupljanje otpada onda se postotak povećava sa 53,12% na 56,27% a razlika je odvojeno sakupljeni i odloženi glomazni otpad. Sa ostvarenim rezultatima i dalje ostajemo u vrhu odvojenog sakupljanja i obrade otpada u Republici Hrvatskoj.
"NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !"
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001), OKOLIŠEM (ISO 14001) I SIGURNOŠĆU I ZDRAVLJEM ZAPOSLENIKA (OHSAS 18001) ZA 2016. GODINU

10.01.2017. GKP PRE-KOM d.o.o. je od kraja 2016. godine poduzeće u vlasništvu 9 JLS iz Županije Međimurske, te želimo našim korisnicima (kupcima) i putem naše web stranice približiti naše poslovanje u 2016. godinu. U 2016. godini počeli smo pružati usluge gospodarenja otpadom na području Općina Belica i Dekanovec, a na početku 2016. godine spustili smo cijene usluga gospodarenja otpadom do 6 %. Ministarstvo zaštite okoliša prepoznalo je kvalitetu našeg sustava gospodarenja otpadom i našim vlasnicima dodijelilo nagradu za "Cjelovit sustav gospodarenja otpadom", a naši vlasnici potpisali su odluku o pristupanju međunarodnoj strategiji "Zero Waste 2020.". Za poslove gospodarenja otpadom ishođene su sve potrebne dozvole i očevidnici. Unatoč dobrim rezultatima prethodna godina imala je i svoje izazove a to je prvenstveno naplata potraživanja. Na poslovima gospodarenja otpadom već sada radi blizu 40 radnika sa područja svih JLS gdje PRE-KOM pruža usluge. U prethodnoj godini ostvarili smo sve zacrtane ciljeve, osim projekata sa Fondom za zaštitu okoliša koji nažalost nisu bili raspisani. Dio projekata odradili smo samostalno, a one koje nismo realizirali samostalno prenijeti će se na sljedeću godinu.
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 2016. poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje rast prihoda (cca. 5%) pogotovo u djelatnosti gospodarenja otpadom i dimnjačarskoj službi prvenstveno zbog povećanja opsega poslovanja. Kako smo povećali opseg poslovanja rasli su i troškovi zbog zapošljavanja novih radnika.   
Prihodi ostvareni: 11.205.000 kuna   
Rashodi ostvareni: 11.150.000 kuna  
Dobit - prije oporezivanje iznosi 55.000 kuna. Rezultat poslovanja je pozitivan, a uz to odrađene su značajne investicije potrebne za daljnji rast prihoda u narednim godinama.
CILJ ZA 2017 - Zbog smanjenja PDV-a od 01.01.2017. kreće se sa smanjenjem cijena od 10,6%. Kako je urednost u plaćanju i dalje loša (pogotovo kod fizičkih osoba) pojačati aktivnosti na naplati potraživanja.
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce. Ugovorili smo usluge gospodarenja otpadom za Općine Belica i Dekanovec. Sve zaprimljene prigovore i reklamacije rješava povjerenstvo na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača, i njihov broj se blago povećao prema prethodnoj godini a do povećanje prigovora je došlo prvenstveno zbog usluge dimnjačarske službe koja nosi znatni dio prigovora korisnika.
CILJ ZA 2017 - U 2017. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz novo ugovaranje na poslovima gospodarenja otpadom. Dodatno ćemo se posvetiti dimnjačarskoj službi i smanjenju prigovora korisnika na tu našu novu uslugu gdje smo u 2016. godini zaprimili dvadesetak opravdanih prigovora koje smo odmah riješili.
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi, te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. Uz provedene interne kontrole (audite) u 2016. godini imali smo i 3 vanjske kontrola koje nisu utvrdile naše nepravilnosti u poslovanju.
CILJ ZA 2017 - U 2017. planiramo krenuti sa pilot projektom Centra za ponovnu uporabu.
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih što na odrađeno što na neodređeno radno vrijeme mijenjao se i kretao na 70 do 90 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu.
CILJ ZA 2017 - U 2017. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika, te obrazovanje za sigurnost na radu naših zaposlenika.
5. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Ove godine se udio odvojeno sakupljenog, obrađenog i oporabljenog korisnog otpada značajno povećao na  53,5% što je među najboljim rezultatima u Republici Hrvatskoj.
CILJ ZA 2017 - U 2017. godini želimo daljnji rast udjela u odvojenom sakupljanju, obradi i oporabi korisnog otpada za minimalno 1,5 postotna poena.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav je obavezno za sva domaćinstva (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Vidljivo je da se uključenost popravlja iz dva razloga, a to su da ima sve manje domaćinstva, a i stvarna uključenost u sustav svake se godine pomalo popravlja. Ostvarena je uključenost u 2016. godini od 95,39 % te ćemo je uz suradnju JLS nastojati povećavati i naredne godine.
CILJ ZA 2017 - U 2017. sa JLS i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati za 0,15 postotna poena.
7. ZDRAVLJE I SIGURNOST ZAPOSLENIKA
Ove godine uveli smo i certificirali sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti zaposlenika (OHSAS 18001) što nam je bio primarni cilj.  Educirali smo zaposlenike vezano uz uvedeni sustav. Uveli smo sustav praćenja potencijalno opasnih situacija. Proveli smo potrebne vježbe evakuacije i spašavanja. Uspjeli smanjiti i broj ozljeda na radu u 2016. godini.
CILJ ZA 2017 - U 2017. nastojati ćemo završiti bez ozljeda na radu.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
UKLJUČENOST U SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2016. GODINU

03.01.2017 Još od 2007. uveli smo sve  evidencije o našim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom obavezno je za sva domaćinstva a to je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Odlukama o komunalnom redu JLS-e. Kako je vidljivo uključenosti se i dalje blago povećava. Najveći problem sustava gospodarenja otpadom je problem Romskim domaćinstvima koja stvaraju znatne količine otpada, no ne žele prihvatiti svoje financijske obaveze vezane uz gospodarenje otpadom.
I ovim putem pozivamo domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe jer je to njihova zakonska obaveza.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Povratak na sadržaj