OPĆINA D. KRALJEVEC - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

OPĆINA D. KRALJEVEC

SAKUPLJANJE OTPADA > TERMINI SAKUPLJANJA

Općina Donji Kraljevec 2023.

naselja: Donji Kraljevec, Hodošan
 
Prikupljanje otpada počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svake 2. srijede)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svake 2.srijede)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (4. utorak u mjesecu)
CRVENO Termini sakupljanja glomaznog otpada (1. utorak u mjesecu) - naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 321 246 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE SUKLADNO PLANU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)


 Općina Donji Kraljevec 2023.
naselja: Palinovec, Donji Pustakovec, Donji Hrašćan, Sv. Juraj u Trnju
 
Prikupljanje otpada počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2. utorak)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada ( svaki 2.utorak)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (4. utorak u mjesecu)
CRVENO -Termini sakupljanja glomaznog otpada (1. utorak u mjesecu) - naručuje se na telefon 040 321 246
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE SUKLADNO PLANU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA     
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)


Povratak na sadržaj