Način plaćanja parkirališta putem mobilnog telefona
(I zona-8406, II zona-8407, III zona-8408)

Korak 1. PLAĆANJE PARKIRANJA MOBILNIM TELEFONOM
Vozač koji plaća parkiranje putem mobilnog telefona treba na svom mobilnom telefonu napisati SMS poruku koja sadrži registracijski broj vozila (bez razmaka i specijalnih znakova, npr. CK823DG) za koje želi platiti parkiranje te ju poslati na m-parking broj odgovarajuće parking zone - parking zone u kojoj je parkirao svoje vozilo (I zona-8406, II zona-8407, III zona-8408)

Napomene:
- slanjem jedne SMS-poruke na m-parking broj vozač može platiti najviše 1 sat parkiranja, a produljenje parkiranja ovisi o vremenskom ograničenju parkiranja odgovarajuće parkirne zone;
- nakon prvog uspješnog korištenja m-parking usluge, sustav omogućuje jednostavan način ponovnog plaćanja parkiranja za isto vozilo. Dovoljno je samo da korisnik s istog broja mobilnog telefona pošalje  *  kao sadržaj SMS poruke na m-parking broj i ponovo će prijaviti ili produljiti parkiranje za vozilo iste registracijske oznake;
- korisnik može istodobno platiti parkiranje u više različitih parkirnih zona i/ili za više vozila (parkiranje koje je prethodno uplaćeno neće biti poništeno);

Korak 2. POTVRDA O IZVRŠENOM PLAĆANJU PARKIRANJA
Potvrda o izvršenom plaćanju stiže u obliku povratne SMS poruke na vozačev mobilni telefon sa svim podacima o plaćenom parkiranju. Vozač je dužan sačuvati povratnu SMS poruku jer je ona dokaz o plaćenosti parkiranja za slučaj da je vozaču greškom izdana kazna od strane organizatora naplate i kontrole parkiranja.

Napomene:
- ukoliko vozač ne primi povratnu poruku o plaćenom parkiranju u roku od 2 minute, plaćanje parkiranja m-parking uslugom nije uspjelo i usluga neće biti naplaćena;
- slanjem SMS poruke sa znakom   ?   u tekstu na isti broj parkirne zone, korisnik može dobiti status trenutačno plaćenog parkiranja u toj zoni.

Korak 3. SMS PORUKA O ISTEKU PLAĆENOG PARKIRANJA - PODSJETNIK
Podsjetnik o isteku plaćenog parkiranja dolazi 5 - 10 minuta prije isteka vremena u obliku SMS poruke na korisnikov mobilni telefon.

Napomene:
- korisnik može parkiranje produžiti za idući sat tako da pošalje SMS poruku koja sadrži istu registracijsku oznaku ili samo znak   *   na isti broj parkirne zone;
- produženje parkiranja ovisi o vremenskom ograničenju parkiranja za odgovarajuću parkirnu zonu;
- nakon isteka maksimalno dozvoljenog vremena parkiranja, korisnik ne može platiti parkiranje putem m-parking usluge sljedećih 15 minuta.


m - PARKING
GKP PRE-KOM d.o.o.