GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

RADNO VRIJEME:
od ponedjeljka do petka od  7.00 do 15.00 sati. Pauza od 10.30 do 11.00 sati.


PRE-KOM PITALICA   (Postavite pitanje, dajte primjedbu ili pohvalu i doznajte što Vas zanima o PRE-KOM-u).


DIMNJAČARI: Naselje Prelog - Alen Drk 099 4469845 , D. Mihaljevec, Prelog okolna naselja - Đuro Belić 099 2692345, Kotoriba - Milivoj Vugrinčić 099 2714449, Goričan - Stjepan Bendelja 099 2690358, D.Vidovec, D. Dubrava, S. Marija - Miljenko Marđetko 099 3344441   VIŠE O DIMNJAČARSKOJ SLUŽBI

POGREBNE USLUGE: Grad Prelog, Općine D. Kraljevec, Kotoriba, Goričan, D.Vidovec, Sv.Marija, D.Dubrava, Belica, Dekanovec i Domašinec.      POSTUPAK KOD SMRTNOG SLUČAJA
TERMINI POGREBA                         DEŽURNI GROBARI                            IZBOR LIJESOVA

NOVOSTI:     -     ARHIVA NOVOSTI

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA OD 01.01.2024.

24.08.2023. Sukladno članku 77. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom davatelj javne usluge dužan je provesti javno savjetovanje novog cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Temeljem navedenog provodimo ovo javno savjetovanje, od 25.08.2023. do 30.09.2023. godine Klasa 307-01/23-01/1, Ubroj 2109/14-1-23/1 za Prijedlog Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za Grad Prelog i Općine Donja Dubrava, Kotoriba, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Podturen, Martijanec, Pribislavec i Jalžabet.
Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom korisnici se dijele u dvije kategorije i to kategorija "kućanstvo" i kategorija "nije kućanstvo". Cjenik usluga mora biti izrađen na način da je cijena minimalne javne usluge za kategoriju "kućanstvo" jednaka za sve korisnike iz navedene kategorije, također cijena minimalne javne usluge usluge za kategoriju "nije kućanstvo" mora biti jednaka za sve korisnike za navedenu kategoriju. Zakon dopušta uvođenje kriterija za umanjenje cijena. Cijenu minimalne javne usluge i kriterije za popuste donosi gradsko/općinsko vijeće JLS.
Djelatnost gospodarenja otpadom u 2022. godini ostvarilo je 30.547,08 eura gubitka. Početkom 2023. godine gubitak se nastavlja jer troškovi i dalje rastu, a prihod od korisnog otpada skoro je nestao. Iskorištene su sve mogućnosti ušteda (npr. ukinuta jedna smjena u sortirnici, smanjena potrošnja plina). Iz navedenog razloga pripremljena je analiza cijena i prijedlog novih cijena. Zadnja promjena fiksnog dijela cijene bila 21.08.2021. godine dok se cijena varijabilnog dijela (MKO-a) mijenjala sukladno povećanju cijene Piškornice sanacijskog odlagališta. Nove cijene primjenjivati će se od 01.01.2024. godine.
Fiksni dio cijene pokriva: gorivo, osiguranje radnika i strojeva, amortizaciju osnovnih sredstava, plaće radnika, zaštitu na radu, održavanje vozila i strojeva, troškove obrade glomaznog otpada, biootpada i ostalog korisnog otpada i sve ostale troškove.
Varijabilni dio cijene pokriva: odlaganje miješanog komunalnog otpada   
Rasli su sljedeći troškovi:
- Održavanje vozila i strojeva u godinu dana poskupijelo je na 127.000 eura (2021. -98.000 eura). Cijene KV servisera kreću se od 40 do 60 eura po satu bez PDV-a. Povećanje iznosi 29% na godišnjoj razini.
- Troškovi odlaganja MKO i zbrinjavanje korisnog otpada u godinu dana poskupijeli su na 457.000 eura (2021. – 305.000 eura), što je poskupljenje od 49,8 % na godišnjoj razini. Od 01.01.2024. godine očekuje se još jedan rast odlaganja MKO-a za cca. 5%, dok su prihodi od otpadnog papira pali ovisno o vrsti od 3 do 6 puta. Trošak zbrinjavanja korisnog otada konstantno raste i trenutno plaćamo od 120 eura do 200 eura ovisno o vrsti otpada. Početkom godine zbrinjavanje plastike i ostataka glomaznog otpada dodatno je poskupjelo za 20% do 30%.
- Troškovi goriva i plina u godinu dana poskupjeli su na 190.000 eura (2021 – 130.000 eura), što je poskupljenje od 46,2 % na godišnjoj razini.
- Cijena rada raste od 5% do 10% godišnje a to se očekuje i u narednim godinama.
- Troškovi zaštite na radu (radna odjeća  i obuća, kabanice za kišu, rukavice i sl.) rasli su cca. 20%.
- Javlja se i problem likvidnosti kod nabave, jer su strojevi i vozila poskupijeli od 25% pa do 50% što se uz likvidnost odražava i na trošak amortizacije. PRE-KOM ima temeljni kapital od 180.000 eura i sam odrađuje investicije kreditima, EU i nacionalnim fondovima.
- Kako su kante za otpad poskupijele od 60% do 80% mijenjale bi se i ugovorne kazne za uništenje kante za navedene postotke, te ugovorna kazna za krivo odvajanje otpada bi se udvostručila jer neki korisnici namjerno krivo odvajaju otpad.
- Ugovorna kazna za ne predaju miješanog komunalnog otpada jednom u dva mjeseca, a nije povremeni korisnik mijenja se u jednom u tri mjeseca.
Iz navedenog vidljivo je da svi troškovi rastu, a kako smo iskoristili sve mogućnosti ušteda prisiljeni smo krenuti u postupak izmjena Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada sa promjenom fiksnog dijela cijene, kao i promjenu varijabilnog dijela cijene. Očekuje se prosječno poskupljenje od cca 16% i to za KUĆANSTVO nešto ispod, a za NIJE KUĆANSTVO nešto više od navedenog postotka (prijedlog cjenika u prilogu).
Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu sa Vašim stavovima i prijedlozima kako bi eventualno dodatno poboljšali navedeni Cjenik. Vaše stavove i prijedloge možete poslati na mail pre-kom@pre-kom.hr. Po završetku javnog savjetovanja izraditi će se izvještaj koji se prilaže uz zahtjev za novi cjenik javne usluge koji se upućuje gradonačelniku/načelnicima na davanje suglasnosti.

KATEGORIJA KORISNIKA "KUĆANSTVO":
U navedenu kategoriju spadaju sva kućanstva u obiteljskim kućama i/ili stanovima. Ukoliko se na istoj adresi obavlja i neka poslovna djelatnost (obrt, OPG i sl.) to kućanstvo spada u kategoriju korisnika "nije kućanstvo".

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da će doći do promjena cijena, odnosno da će cijene porasti od 12,96% do 16,94% ovisno od broja predaje miješanog komunalnog otpada. Ovdje možete pregledati Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te Obrazloženje o načinu izračuna cijene minimalne javne usluge.

KATEGORIJA KORISNIKA "NIJE KUĆANSTVO":
U navedenu kategoriju spadaju svi korisnici koji u nekretnini obavljaju neku djelatnost (d.d., d.o.o., j.d.o.o.,obrt, OPG, udruge i sl.).

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da će doći do promjena cijena, odnosno cijene će rasti od 16,49% do 18,79% ovisno od broja predaje spremnika za miješanog komunalnog otpada. Ovdje možete pregledati Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te Obrazloženje o načinu izračuna cijene minimalne javne usluge. Korisnici kategorije "ne kućanstvo" koji koriste veći opseg usluge to reguliraju ugovornim odnosom sa PRE-KOM.

STIGLO NOVO KOMUNALNO VOZILO VOLVO/STUMMER

09.08.2023. U sklopu daljnje modernizacije komunalnih vozila, nabavljeno je novo komunalno vozilo putem javne nabave putem financijskog leasinga. Komunalno vozilo VOLVO/STUMMER vrijedno je 194 tisuća eura bez PDV-a, a kapacitet komunalnog vozila iznosi 21m3 i opremljeno je sa automatiziranim podizačima koji kante prepoznaju putem senzora. Nabavljeno komunalno vozilo povećati će brzinu sakupljanja otpada i smanjiti troškove održavanja starog komunalnog vozila koje će se prodati. Komunalno vozilo će se dodatno opremiti sa edukativnim naljepnicama na bočnim stranicama, antenom za očitavanje rfid čipova na spremnicima i kamerama.


PRELIMINARNI PODACI O ODVAJANJU OTPADA ZA 2022.

17.07.2023. Resorno ministarstvo objavilo je preliminarne podatke o odvojenom sakupljanju otpada za 2022. godinu. Sam sustav izračuna odvojeno sakupljanja otpada koji se primjenjuje za 2022. godinu izuzetno je loš i nepošten jer se u odvojeni otpad prizna npr. odvojeno sakupljeni biootpad ili glomazni otpad koji je "bačen" na odlagalište postupkom D1. Također sustav zbraja miješani komunalni otpad od kućanstva i pravnih osoba ali u korisni otpad prizna se samo otpad od kućanstva (zbrajaju se kruške i jabuke). Time su oštećene JLS sa jačom industrijom (Jalžabet, Prelog, Donji Kraljevec, Kotoriba) tako je Jalžabet oštećen za preko 15%, a Prelog preko 5%. Nažalost odvojeno sakupljen otpad i reciklirani (obrađeni) otpad dva su različita pojma i stvarno se reciklira osjetno manje korisnog otpada jer značajne količine odvojeno sakupljenog otpada završe na odlagalištima.
PRE-KOM-ove JLS i dalje su vodeće u odvajanju ali i u obradi korisnog otpada, te držimo prvih 10 mjesta u RH. Najviše su se popravile naše nove JLS (koje su u našem sustavu samo 7 mjeseci u 2022.) i to Pribislavec koji je sa 184. mjesta stigao na 26. mjesto sa 52.08% odvojenog otpada te Jalžabet koji je sa 132 mjesta stigao na 51. mjesto sa 42,63% odvojenog otpada. Nažalost, ovim lošim izračunom resorno ministarstvo oštetilo je i naše JLS sa jačom industrijom i to od nekoliko posto pa do petnaest posto.
Prvih 50 JLS u odvajanju otpada u Republici Hrvatskoj možete pogledati OVDJE.

OSNOVNA ŠKOLA HODOŠAN OSVAJA EKO KVIZ "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !" ZA GODINU 2023.

05.06.2023. Danas je u Poduzetničkom centru Prelog održan tradicionalni 9. po redu Eko kviz o gospodarenju otpadom za učenike sedmih razreda. U ovogodišnjem kvizu sudjelovalo je veliki broj osnovnih škola njih 12 sa područja 14 JLS gdje PRE-KOM pruža javnu uslugu gospodarenja otpadom (Grad Prelog, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Pribislavec). I ove školske godine eko kviz je dio projekta "NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !", a kviz su financijski pomogle navedene JLS. Za sve škole učesnike kviza osigurana je i naknada za troškove prijevoza i sudjelovanja u kvizu u iznosu od 70 eura. Glavna osobitost našeg kviza je što se uz teoretska znanja provjerava točnost i brzina sortiranja korisnog otpada.
Najuspješnije škole osvojile su vrijedne nagrade:
1. nagradu – 1000 eura osvojila je Osnovna  škola HODOŠAN u sastavu: LORENA ŠUPLJIKA, NIKA NARANĐA, NEVEN VUK
2. nagradu – 500 eura osvojila je Osnovna škola SVETA MARIJA u sastavu: LUNA KOČIŠ, LUCIJA STANKO, LUCIJA TOKAR
3. nagradu – 250 eura osvojila je Osnovna škola DONJA DUBRAVA u sastavu: MAGDALENA HORVAT, LUKA LUKŠA, IVAN LISJAK
Nagrade su uručili direktor PRE-KOM-a Siniša Radiković i načelnik Općine Belica Zvonimir Taradi. Predstavnica Županije Međimurske Sandra Golubić pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša bila je predsjednica žirija.
U nastavku donosimo kratku foto galeriju koju možete pogledati OVDJE.

STIGLO NOVO KOMUNALNO VOZILO VOLVO/FAUN

19.05.2023. U sklopu daljnje modernizacije komunalnih vozila, nabavljeno je novo komunalno vozilo putem javne nabave putem financijskog leasinga. Komunalno vozilo VOLVO/FAUN vrijedno je 205 tisuća eura bez PDV-a, a kapacitet komunalnog vozila iznosi 21m3 i opremljeno je sa automatiziranim podizačima koji kante prepoznaju putem senzora. Nabavljeno komunalno vozilo povećati će brzinu sakupljanja otpada i smanjiti troškove održavanja starog komunalnog vozila koje će se prodati.


SUPSTRAT I KOMPOST U VREĆAMA U KOMPOSTANI PRELOG

24.04.2023. U kompostani Prelog možete nabaviti univerzalni supstrat za cvijeće i povrće FLORA EM. Supstrat je mješavina treseta iz Litve i našeg komposta. Supstrat će se puniti u vreće od 20 i 50 litara, cijena supstrata FLORA EM od 20 litara je 3 eura, dok je u vreći od 50l cijena 5 eura. Supstrat je mješavina koja se može koristiti za sadnju cvijeća i povrća i nije ga potrebno miješati sa zemljom ili supstratom. Također možete nabaviti i kompost u vrećama od 50 litara no njega kod upotrebe treba miješati sa zemljom ili tresetom. Cijena komposta u vreći od 50 litara iznosi 5 eura.


SREĆKO SMEĆKO U DJEČJIM VRTIĆIMA POČETKOM SVIBNJA

18.04.2023. Početkom svibnja u posjet dječjim vrtićima stiže Srećko Smećko koji će sa djecom podijeliti iskustva kako očuvati naš planet čistim. Srećko Smećko će našim najmlađim korisnicima u dječjim vrtićima pomoći da nauče pravilno odvajati otpad. Već tradicionalno 18 godinu za redom održavamo edukativne radionice u vrtićima o razvrstavanju otpada. Svake godine obuhvatimo više od 500 djece što vrtićke što školske dobi. Stalnom edukacijom  iz godine u godinu postižemo bolje rezultate u gospodarenju otpadom na području 14 JLS Županija Međimurske i Varaždinske. Naši projekti edukacije se provodi uz suglasnost Ministarstva obrazovanja i znanosti.                         

Projekte je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda


Povratak na sadržaj