OPĆINA DEKANOVEC - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

OPĆINA DEKANOVEC

SAKUPLJANJE OTPADA > TERMINI SAKUPLJANJA
Općina Dekanovec 2017.

Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja miješanog komunalnog otpada (svaki 2. utorak)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaki 2. utorak)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (3. petak u mjesecu)
CRVENO Termini sakupljanja glomaznog otpada (2. utorak u mjesecu) - naručuje se na telefon 040 645 535
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA PODRUČJU DEKANOVCA 2 UTORAK U MJESECU
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)


Back to content | Back to main menu