KOLIČINE I UKLJUČENOST - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

KOLIČINE I UKLJUČENOST

SAKUPLJANJE OTPADA

UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA NA PODRUČJU PRE-KOM-a


STATISTIKA SAKUPLJENOG OTPADA NA PODRUČJU 9 JLS-a GDJE PRE_KOM SAKUPLJA OTPADUKUPNE KOLIČINE OTPADA PO GODINAMA
Back to content | Back to main menu