EDUKACIJA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

EDUKACIJA

SAKUPLJANJE OTPADA

Početkom 2007. godine krenuli smo sa edukacijom naših korisnika u odvajanju smeća izradivši edukativne letke za odvajanje korisnog otpada. Uvođenjem pilot projekta sakupljanja biorazgradivog otpada u Prelogu izradili smo i letke za odvojeno sakupljanje biorazgradivog otpada. Također smo krenuli i sa edukacijom vrtičke i školske djece na cijelom području donjeg Međimurja i kroz naše edukativne radionice prođe oko 600 djece vrtičke i školske dobi godišnje. Izgradnjom reciklažnog dvorišta u dogovoru sa školama i vrtičima organiziramo edukativne posjete reciklažnom dvorištu.KOMPOSTIRANJE -  KANTA ZA BIOOTPAD


UPUTE ZA KORIŠTENJE KOMPOSTA


UPUTE ZA POSTUPANJE SA GLOMAZNIM OTPADOM


UPUTE ZA KORIŠTENJE CENTRA ZA PONOVNU UPORABU


POSLUŠAJTE NAŠE EDUKATIVNE REKLAME
Ne dvoji nego smeće ODVOJI !

SPOT 1


SPOT 2

SPOT 3


SPOT 4
Back to content