TERMINI PRIKUPLJANJA
    GKP PRE-KOM d.o.o. sakuplja komunalni otpad na sljedećem podrućju: Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, D. Kraljevec i Grad Prelog. Komunalni otpad prikuplja se svakih 14-dana prema slijedećem rasporedu:
______________________________________________________________________________________________

OPĆINA KOTORIBA
Svaki drugi ČETVRTAK - Kotoriba
                                                           - Kalendar  odvoza za 2011 godinu
______________________________________________________________________________________________

OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Svaku drugu SRIJEDU - D.Kraljevec, Hodošan
                                                           - Kalendar  odvoza za 2011 godinu

Svaki drugi UTORAK - Palinovec, Sv. Juraj u Trnju, D. Pustakovec, D. Hrašćan
                                                           - Kalendar  odvoza za 2011 godinu
______________________________________________________________________________________________

OPĆINA DONJI VIDOVEC
Svaki drugi UTORAK - Donji Vidovec
                                                           - Kalendar  odvoza za 2011 godinu
______________________________________________________________________________________________

OPĆINA DONJA DUBRAVA
Svaku drugu SRIJEDU - Donja Dubrava
                                                           - Kalendar  odvoza za 2011 godinu
______________________________________________________________________________________________

OPĆINA SVETA MARIJA
Svaki drugi ČETVRTAK - Sveta Marija, Donji Mihaljevec
                                                           - Kalendar  odvoza za 2011 godinu
______________________________________________________________________________________________

OPĆINA GORIČAN
Svaki drugi PETAK - Goričan
                                                           - Kalendar  odvoza za 2011 godinu
______________________________________________________________________________________________

GRAD PRELOG
Svaki drugi UTORAK - Čehovec i Otok
                                                          - Kalendar odvoza za 2011 godinu

Svaku drugu SRIJEDU - Čukovec, Draškovec, Hemuševec, Oporovec i Cirkovljan 
                                                          - Kalendar odvoza za 2011 godinu

Svaki drugi ČETVRTAK - Grad Prelog - ulice : Trg K. Tomislava, Čakovečka, Glavna,  Trg Slobode, I. Meštrovića, K. Branimira, S. Mlinarića, A. Šenoe, K. P. Krešimira, F. Glada, A. Mihanovića, Ludbreška, Dravska, M. Gupca, M. Kovača, K. Domagoja, Istarska, Frankopanska
                                                          - Kalendar odvoza za 2011 godinu

Svaki drugi PETAK - Grad Prelog - ulice :Sajmišna, M. Krleže, J. Bedekovića, Trg B. Jelačića, T. Ujevića, Zrinskih, Prvomajska, N. Tesle, Konopljišće, V. Žganca, Kralja Zvonimira, Trg Sv. Florijana, K. Mesarića, V. Nazora, S. Radića, D. Domjaniča, Jug I, II III.
                                                          - Kalendar odvoza za 2011 godinu
______________________________________________________________________________________________

GKP PRE-KOM d.o.o.