POVJEST GROBLJA CIRKOVLJAN
Ukoliko imate neke podatke ili slike o prošlosti Groblja Cirkovljan rado ćemo ih objaviti na našim web stranicama !
O Groblju Cirkovljan

        Groblje zauzima površinu od 4034 m2, a u sklopu groblja nalazi se 406 grobnih mjesta.
        Unutar groblja ima uređenih staza i zelenih površina na 2648 m2.
        Na groblju se nalaze dvije pumpe za vodu, a za odlaganje smeća koriste se kontejneri za selektivno odvajanje otpada.
GKP PRE-KOM d.o.o.