POVJEST GROBLJA DRAŠKOVEC
Ukoliko imate neke podatke ili slike o prošlosti Groblja Draškovec rado ćemo ih objaviti na našim web stranicama !
O Groblju Draškovec

        Groblje zauzima površinu od 13506 m2,  a u sklopu groblja nalaze se 982 grobnih mjesta.
        Samo groblje ima uređene staze između grobnih polja i zelene površine na 10242 m2.
        Na groblju se nalaze vodovod i pumpa za vodu, a za odlaganje smeća koriste se kontejneri za selektivno odvajanje otpada.
GKP PRE-KOM d.o.o.