ARHIVA NOVOSTI VI/2007 - IX/2007
NE DVOJI NEGO
SMEĆE ODVOJI

Spot 1

Spot 2

Spot 3


PARK DRAŠKOVEC - POSTAVLJANJE TRAVNATIH PLOĆA
06.06.2007. Počelo postavljanje travnatih ploća uz park u Draškovcu. Ovime će se osigurati 20 parkirnih mjesta u centru Draškovca. Uz travnate ploće obaviti će se i sanacija ceste. U park uskoro stižu klupe i koševi za smeće.NOVA OGRADA OKO STADIONA
07.06.2007. Počele pripreme za postavljanje nove ograde oko stadiona. ruši se dio nasipa u Sajmišnoj ulici. Postaviti će se oko 250 metara nove ograde.

UREĐEN PRVI PRELOČKI ROTOR
08.06.2007. Završeno je uređenje rotora sadnjom cvijeća, te zelenila i trave. Ujesen sljedi još sadnja okolnog drveća. U rotor je ugađen sustav za navodnjavanje.NOVA OGRADA OKO PARKA MLADOSTI
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB U PRELOGU
20.06.2007. potpisan ugovor o zamjeni nekretnina između GKP PRE-KOM d.o.o. i Centra za socijalnu skrb Čakovec. Centar za socijalnu skrb postaje vlasnik etažnog djela u prizemlju zgrade PRE-KOM-a, dok PRE-KOM postaje vlasnik građevinskog zemljišta u naselju JUG .
GKP PRE-KOM d.o.o. će za razliku cijena nekretnina urediti prostor za otvaranje podružnice centra za socijalnu skrb u Prelogu. Otvaranje nove podružnice očekuje se u roku od 90 dana.
20.06.2007. počelo je postavljanje nove ograde oko Parka Mladosti (igrališta). Postaviti će se oko 260 metara nove ograde. Ogradu izrađuje Bravarija Štampar iz Preloga koja će je i montirati na stupove koje postavljaju radnici PRE-KOM-a


NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !
25.07.2007. prošlo je šest mjeseci selektivnog sakupljanja smeća na području gdje PRE-KOM sakuplaja komunalni i korisni otpad (D. Dubrava, D. Vidovec, S. Marija, Goričan, Prelog).
                Za prvi šest mjeseci sakupljeno je:
                        - papira         62520 kg
                        - pet, plastike  6840 kg
                        - met, metal    2722 kg
                        - starih guma  7500 kg
                        - tetrapaka       700 kg

Znači da će se 80282 kg korisnog otpada ponovo iskoristiti. U isto vrijeme sakupljeno je velikih 838862 kg komunalnog otpada, a tu su još količine glomaznog otpada koje se nemogu iskoristiti. Pozivamo Vas da nastavimo daljnje selektiranje korisnog otpada. Zbog toga će se ovaj mjesec na području Grada Preloga podjeliti vreće za tetrapak, a u Općinama D. Dubrava, D. Vidovec, S. Marija vreće za tetrapak dijeliti će se naredni mjesec.

                           NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE !


INVESTICIJE GRADA
24.07.2007. Grad Prelog veliko je radilište, a blizu završetka su sljedeći radovi na uređenju ulica obnovi asvalta i uređenju kanalizacijske mreže.

Uređenja ulice Trg Sv. Florjana, K. Mesarića : ostalo je za završiti manji dio postavljanja opločnika, iscrtavanje pješačkih prijelaza, a ujesen sljedi hortikulturno uređenje ulica.
Uređenje ulice F. Glada: ostalo je za završiti manji dio postavljanja opločnika, te iscrtavanja pješačkih prijelaza
Obnova asvalta u Branimirovoj ulici je završena.
Kanalizacija u ulicama Frankopanska, Domagojeva i Krležina: ostaje za izraditi slivnike, te asvaltiranje ulica.23.07.2007. Instaliran je četvrti parkirni automat u Prelogu kod trgovine IDA kao bi korisnici parkirališta lakše došli do karata za parkiranje. Uskoro će se montirati i veće oznake sa telefonskim brojem za m-parking uslugu.


NOVI PARKIRNI AUTOMAT

Ulica Kalmana Mesarića
Domagojeva ulica                                  Ulica Franje Glada


UREĐENA FRANKOPANSKA ULICA
20.09.2007 Danas su stanovnici Frankopanske ulice dobili novi asvalt u ulicu, i time se završava izrada kanalizacije i obnova ulice. U narednim danima urediti će se bankine.

KUPONI ZA SAKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA U PRELOGU
16.09.2007 Gradsko poglavarstvo dalo je suglasnost za promjenu načina skupljanja glomaznog otpada u 2008 godini na način da će svako domaćinstvo dobiti 4 kupona svaki za 2 m3 otpada (ukupno 8 m3 godišnje). Otpad će se skupljati jednom mjesečno, a korisnici sami biraju vrijeme predaje otpada. Glomazni otpad će od sljedeće godine pokrivati i bio otpad (granje, trava). Skupljanje putem kupona dosada se primjenjuje u Općini Goričan. Kuponi za glomazni otpad i novi kalendari odvoza podijeliti će se domaćinstvima u prosincu 2007 godina.


ZAVRŠENI RADOVI NA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKIM STAZAMA

DJELATNICI PRE-KOM-a DODATNO SE ŠKOLUJU
05.09.2007. Svi radnici PRE-KOM-a dodatno se obučavaju iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, prve pomoći, te stručne obuke za rad sa komionima smečarima, traktorima sa radnim strojevima, te za rad sa kosolicama i trimerima. Obuku sa 70 % financira Zavod za zapošljavanje. 
10.09.2007. Završeni su radovi na uređenju Trg Sv. Florjana, K. Mesarića, F. Glada. U ulicama K. Mesarića i Trg Sv. Florijana slijedi hortikulturno uređenje ulica.
GKP PRE-KOM d.o.o.