ARHIVA NOVOSTI 2015 - GKP PRE-KOM d.o.o.

Idi na sadržaj

ARHIVA NOVOSTI 2015


________________________________________________________________________________________________________________________________________
SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA

29.12.2015. Već tradicionalno iza novogodišnjih praznika prikupljati ćemo ostatke božićnih drvca. Molimo Vas da prema rasporedu u nastavku ostavite božićno drvce ispred kuće kako bi ga naši radnici pokupili.
Termini odvoza božićnih drvca po naseljima:
07.01.2016.  PRELOG-četvrtak, KOTORIBA
08.01.2016.  PRELOG-petak
09.01.2016.  OTOK, ČEHOVEC, CIRKOVLJAN, OPOROVEC, DRAŠKOVEC, HEMUŠEVEC, ČUKOVEC
12.01.2016.  DONJI VIDOVEC, PALINOVEC, DONJI PUSTAKOVEC, DONJI HRAŠĆAN, SVETI JURAJ U TRNJU
13.01.2016.  DONJA DUBRAVA, DONJI KRALJEVEC, HODOŠAN
14.01.2016.  SVETA MARIJA, DONJI MIHALJEVEC
15.01.2016.  GORIČAN
________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZAVRŠENO NATKRIVENO SKLADIŠTE

24.12.2015. Sukladno građevinskoj dozvoli završili smo izgradnju natkrivenog skladišta veličine 250 m2 u sklopu reciklažnog dvorišta PRE-KOM-a. Navedenu građevinu izgradila je naša operativa, a limarske radove odradila tvrtka Međimurje PMP. Prvi zatvoreni boks koristi će se za otkup povratne ambalaže (0,5 kn/komad), a kako bi mogli potpisati ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša njima je proslijeđena sva potrebna dokumentacija. Očekujemo da ćemo tijekom siječnja 2016. godine potpisati ugovor te početi sa otkupom jer smo pripremili i potrebna informatička rješenja.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
DOZVOLE I OČEVIDNICI ZA GOSPODARENJE OTPADOM PRE-KOM-a

21.12.2015. Kako bi Vam približili sve potrebne dozvole i očevidnike za obavljanje poslova gospodarenja otpadom na našoj web stranici uvjek će Vam biti dostupne sve naše dozvole i očevidnici. Ovih dana očekujemo i novu dozvolu za gospodarenje otpadom za sortirnicu Prelog koja će zamjeniti postujeću dozvolu izdano sukladno starom Zakonu o otpadu. Sukladno dozvolama PRE-KOM može godišnje obraditi i oporabiti 3000 tona biorazgradivog otpada, a u u sortirnici može obraditi 4500 tona korisnog otpada godišnje. Za rad su nam potrebni sljedeće dozvole i očevidnici:
1. Potvrda o upisu u očevidnik prijevoznika otpada
3. Potvrda u upisu u očevidnik trgovaca otpadom
5. Potvrda o statusu obavljanja poslova izvoza otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku
6. Dozvola za gospodarenje otpadom - kompostana Prelog
7. Izmjena i dopuna dozvole za gospodarenje otpadom - kompostana Prelog
________________________________________________________________________________________________________________________________________
KRENULO PUNJENJE KOMPOSTA U VREĆE

09.11.2015. Kako je prosijana prva šarža komposta u kompostani u Prelogu kreće se sa punjenjem komposta u vreće. Korisnici će do kraja siječnja 2016. godine dobiti kupon za preuzimanje komposta kojima će korisnici kompost moći samostalno preuzeti u kompostani Prelog da 31.05.2016. godine. Izrađene su nove vreće za pakiranje komposta i nabavljen je mali uređaj za varenje tih vreća.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
SMOTRA ZIMSKE SLUŽBE GRADA PRELOGA

06.11.2015. Već tradicionalno početkom studenog obavlja se smotra zimske službe PRE-KOM-a koji čisti ulice , staze i parkirališta Grada Preloga. PRE-KOM za čišćenje ulica i parkirališta ima opremljenih pet velikih strojeva (traktori i JCB) koji čiste cca. 50 km gradskih ulica. Za čišćenje staza imamo opremljena tri mala traktora. Za početak ove zime pripremljeno je 15 tona soli. Naravno tu su i ekipe koje čiste tržnicu, pješačke prijelaze, autobusne stanice, groblja i slično. Zimska služba obavlja se prema planu koji je izradio PRE-KOM, a odobrio Grad Prelog.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZBRINJAVANJE LAMPIONA

06.11.2015. Nakon Dana Svih Svetih lampioni su se sakupljali svakodnevno u velikim količinama i to na svim grobljima donjeg Međimurja. Sakupljeno je oko 500 m3 lampiona, koji su privremeno smješteni u reciklažno dvorište u Prelogu, a nakon čišćenja i baliranja idu na oporabu. Količine koje su ove godine skupljene na razini su količina koje smo sakupljali posljednjih godina, a koje je to brdo vidljivo je sa slike. Neke JLS razmišljaju da se broj lampiona po grobnom mjestu ograniči iz razloga što je zbrinjavanje lampiona i ostalog otpada sa groblja sve veći trošak u održavanju groblja.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
SVEČANO OTVORENA SORTIRNICA KORISNOG OTPADA U GRADU PRELOGU
03.11.2015. Danas je otvoren drugi kapitalni objekt za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja, sortirnica korisnog otpada kapaciteta od 1500 tona u jednoj smjeni godišnje. Fond za zaštitu okoliša prepoznao je rezultate vrijednih Međimuraca i značajno pomogao u više projekata izgradnje našeg sustava gospodarenja otpadom i to komunalna vozila, smeđe kante, žute i plave kante, izgradnji kompostane, pa tako i u izgradnji sortirnice korisnog otpada koja je danas svečano otvorena. Projektnu dokumentaciju vrijednu 86.600,00 kuna izradila te tvrtka Instal-promet Kanižaj iz Čakovca, a sa 100% bespovratnih sredstava sufinancirao ju je Fond za zaštitu okoliša. Nakon provedenog javnog natječaja izgradnju preuzima tvrtka Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca, a stručni nadzor tvrtka OGP d.o.o. iz Preloga. Vrijednost građevine, opreme i stručnog nadzora iznosi 3.683.244,96 kune od kojih je 80% bespovratnim sredstvima sufinancirao Fond za zaštitu okoliša (2.946.595,97 kn).
Sortirnicu su svečano pustili u rad pobjednici EKO KVIZA "Ne dvoji nego smeće odvoji!"  Tamara-Ana Krušelj, Nika Sraka, Fran Hozjak iz Osnovne škole Prelog, te Župan Županije Međimurske Matija Posavec, direktor Tehnixa Đuro Horvat i gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek. Svečanom otvaranju prisustvovali su predstavnici Grada Preloga, predstavnici okolnih JLS, te predstavnici komunalnih poduzeća iz cijele Hrvatske. Građevinu je blagoslovio Župni vikar Karlo Šimek.
Ove godine donje Međimurje za 9 mjeseci odvojeno je sakupilo, obradilo a dio i samostalno oporabilo 1947 tona korisnog otpada, odnosno  49,27% otpada, za usporedbu prosjek EU 43%, a Grad Prelog postaje lider u RH sa 55,72%. Sama građevina sortirnice veličine je 20 x 24 metra a kapacitet nove linije za sortiranje je 1200 tona u jednoj smjeni godišnje, ako tome dodamo i kapacitet stare linije od blizu 300 tona godišnje, dolazimo da se u novoj građevini za gospodarenje otpadom u jednoj smjeni godišnje može obraditi 1500 tona korisnog otpada. Da bi ostvarili planirane rezultate mi moramo i nagraditi naše korisnike koji sa nama surađuju na našem zajedničkom projektu, a to je „društvo bez otpada“ , zbog ostvarenih ušteda od početka sljedeće godine krenuti ćemo sa popustom za naše korisnike koji će cijenu usluge umanjiti do 4 kune mjesečno, odnosno biti će manja 5,8%, a svi korisnici smeđih kanti dobiti će kupone za po 100 litara komposta.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
POPUST ZA KORISNIKE TE PRISTUPANJE STRATEGIJI "ZERO WASTE"
26.10.2015. Danas je održana 6. sjednica Savjeta za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja te je dogovoreno uvođenje popusta za korisnike i pristupanje strategiji "Zero Waste".
1. Uvođenje popusta za korisnike
Kako smo počeli odlagati miješani komunalni otpada na odlagalište Piškornica po povoljnijim cijenama nego dosada sa 01.01.2016. godine krećemo sa popustom. Popust će iznositi 4 kune mjesečno za korisnike sa crnom i smeđom kantom, dok će korisnici sa crnom kantom i kompostištem dobiti popust od 2 kune. Korisnici koji već ostvaruju neki od popusta (npr. jednočlana i dvočlana domaćinstva) dobiti će pripadajući dio novog popusta ovisnosti o iznosu plaćanja. Korisnici koji nisu regulirali status javne usluge sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i korisnici koji imaju dug veći od 100 kuna ne ostvaruju pravo na popust. Popust je privremenog karaktera i primjenjivati će se do promjena uvjeta poslovanja (npr. donošenja Uredbe Vlade RH o obračunu usluge gospodarenja otpadom, do početka rada regionalnog centra Piškornica i sl.). Pozivamo Vas da nastavimo odvajati otpad kako bi ispunili preuzete obaveze RH ulaskom u Europsku uniju, te si omogućili eventualno nove mogućnosti za popuste.

2. Pristupanje strategiji "Zero Waste"
Temeljem analize sustava gospodarenja otpadom donjeg Međimurja izrađenog od strane Zelene Akcije Zagreb, predloženo nam je pristupanje strategiji "Zero Waste", a kontaktirali su nas i iz "Zero Waste Europe". Na Savjetu je dogovoreno da JLS donjeg Međimurja do kraja ove godine prihvate Odluke o prihvaćanju strategije "Zero Waste". JLS donjeg Međimurja nastaviti će promicati odvojeno sakupljanje otpada te njegovu obradu i oporabu, čime će se ostvariti daljnje smanjenje miješanog komunalnog otpada po stanovniku donjeg Međimurja sa sadašnjih 98 kg na 50 kg po stanovniku do 2020. godine.
"Zero Waste Europe" (Europa bez otpada) okuplja i zastupa europske općine i gradove koje se otvoreno zalažu za kontinuirano smanjenje nastajanja otpada i stalno poboljšanje odvojenog skupljanje i oporabe otpada, te promiču novi odnos ljudi prema otpadu. "Zero Waste" mreža europskih općina i gradova obuhvaća JLS koje u području gospodarenja otpadom služe kao primjer dobre prakse kao najuspješnije u Europi, te kako bi se olakšalo prepoznavanje prednosti takovih JLS.  Cilj strategije je i stalno promicanje sustava gospodarenja otpadom i stalno i dosljedno napredovanje prema nula otpada.
Strategiju "Zero Waste" želimo Vam približiti i kroz jednu karikaturu (slika u prilogu).
________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRE-KOM JE IZRADIO NOVE PLANOVE GOSPODARENJA OTPADOM ZA  7 JLS DONJEG MEĐIMURJA
22.10.2015. Kako za većinu JLS donjeg Međimurja stari Planovi gospodarenja otpadom ističu početkom sljedeće godine izrađeni su novi, te su JLS provele javnu raspravu o njima putem svojih web stranica. Sami planovi su usklađeni sa novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Donošenjem novih Planova gospodarenja otpadom ali i samom uspostavom sustava gospodarenja otpadom na terenu ispunili smo sve naše obaveze sukladno Zakonu o održivom   gospodarenju otpadom. PRE-KOM je sukladno svojim dozvolama za gospodarenje otpadom  organizirao sustav na terenu, a sav odvojeno sakupljeni korisni otpad obrađuje, a biorazgradivi otpad se i oporabljuje u našim građevinama za gospodarenje otpadom (reciklažnim dvorištem, sortirnicom korisnog otpada, kompostanom).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
SORTIRNICA KORISNOG OTPADA DOBILA UPORABNU DOZVOLU
16.09.2015. Nakon obavljenog tehničkog pregleda sortirnica korisnog otpada u Prelogu dobila je uporabnu dozvolu i počela je sa radom. Izvođač radova tvrtka Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca izgradila je cijelu sortirnicu (halu i sortirnu liniju) za samo 100 dana sukladno rokovima iz provedenog javnog natječaja. Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka Instal-promet Kanižaj d.o.o., a stručni nadzor provodila je tvrtka OGP d.o.o. iz Preloga. Sukladno okončanoj situaciji cijena izgradnje, opremanje sortirnice i stručni nadzor iznose 3.673.882,81 kunu sa PDV-om, a sa 80% bespovratnih sredstava izgradnju sortirnice korisnog otpada pokriva Fond za zaštitu okoliša, a što iznosi 2.939.106,25 kuna. Kapacitet sortirnice iznosi 1200 tona godišnje a u jednoj smjeni na dvije linije za sortiranje može raditi do 15 radnika.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
SORTIRNICA KORISNOG OTPADA U PROBNOM RADU
04.09.2015. Sortirnica korisnog otpada koja se gradi u sklopu reciklažnog dvorišta PRE-KOM-a krenula je sa probnim radom i podešavanjem same linije za sortiranje. Radnici izvođača radova tvrtke Tehnix d.o.o. podešavaju samu liniju i obučavaju radnike PRE-KOM-a za korištenje sortirne linije. Kapacitet nove sortirnice iznosi 1200 tona godišnje, a i iz prvih rezultata probnog rada očekuje se značajno ubrzanje rada, te poboljšanje uvjeta rada za same radnike na sortirnoj liniji. U nekoliko slika želimo Vam približiti naš novu sortirnicu.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________
KRENULO PRVO PROSIJAVANJE KOMPOSTA U KOMPOSTANI PRELOG
31.08.2015. Kako su u kompostani pripremljene prve količine materijala za prosijavanje, u narednih nekoliko dana prosijati će se oko 300 m3 komposta koji će se puniti u vreće i pripremiti za podjelu našim korisnicima. Kompost se sije kroz sito 16*8 mm što je više nego dvostruko manje nego prijašnjih godina u pilot projektu. Ovim sitom dobiti će se vrlo sitni kompost za punjenje u vreće, koje će korisnici moći podići uz kupon koji će im biti dostavljen na kućnu adresu do kraja ove godine. Kupon za 2015. godinu moći će se iskoristiti do 30.06.2016 godine.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
SORTIRNICA KORISNOG OTPADA U PRELOGU PRED ZAVRŠETKOM
20.08.2015. Sukladno ugovorenim rokovima izvođač radova tvrtka Tehnix d.o.o. iz D. Kraljevca završava izgradnju sortirnice korisnog otpada u Prelogu kapaciteta 1200 tona godišnje. Investicija iznosi 3,7 milijuna kuna a 80% investicije pokriva Fond za zaštitu okoliša bespovratnim sredstvima. Nova, modernija i brža sortirnica omogućiti će brže i kvalitetnije sortiranje korisnog otpada koji se nakon sakupljanja od građana i poduzeća mora dodatno sortirati i do 7 frakcija. U narednih desetak dana završiti će se montaža struje, ventilacije, grijanja te same sortirne linije.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
KREĆE DIMNJAČARSKA SLUŽBA GRADA PRELOGA
17.08.2015. Sukladno Odluci Grada Preloga dimnjačarska služba povjerena je gradskom komunalnom poduzeću PRE-KOM. Naši dimnjačari (Alen Drk i Mario Gerić) će od sredine kolovoza pa do kraja rujna obići sva domaćinstva na području Grada Preloga i popisati i pregledati sve dimnjake te evidentirati aktivne i neaktivne dimnjake u kućanstvu i na temelju toga izraditi će se katastar dimnjaka Grada Preloga. Odlukom o obavljanju dimnjačarske službe propisano je da se godišnje moraju obaviti 4 čišćenja i 4 kontrole dimnjaka.
Čišćenje i kontrola dimnjaka obavljati će se prema sljedećem godišnjem planu:
01.10. do 31.10. Čišćenje ili kontrola
01.11. do 30.11.Čišćenje ili kontrola
01.12. do 31.12.Čišćenje ili kontrola
01.01. do 31.01.Čišćenje ili kontrola
01.02. do 28.02.Čišćenje ili kontrola
01.03. do 31.03.Čišćenje ili kontrola
01.04. do 30.04.Čišćenje ili kontrola
01.05. do 31.05.Čišćenje ili kontrola
01.06. do 30.09.Dežurstvo /čišćenje ili kontrola po pozivu/
Izvod iz cjenika:
- kontrola dimnjaka iznosi 15 kuna
- čišćenje plinskih dimnjaka iznosi 20 kuna
- čišćenje dimnjaka na kruta goriva iznosi 22,5 kuna
- izrada atesta dimnjaka iznosi 112,00 kuna
Svaku pruženu uslugu dimnjačaru ćete ovjeriti putem tablet aplikacije, a svaka tri mjeseca dobivati ćete račun sa specifikacijom obavljenih usluga. Kako će se godišnje obaviti 8 usluga, a neće se naplata obavljati paušalno Vaši godišnji računi biti će do 100 kuna godišnje manji od dosadašnjih. Kroz ljetne mjesece neće se obavljati čišćenje dimnjaka jer za to nema potrebe, a jedan dimnjačar biti će Vam na raspolaganju kroz dežurstvo. Radno vrijeme dimnjačarske službe Grada Preloga je od ponedjeljka do petka je od 7 do 17 sati, a naši dimnjačari na raspolaganju su Vam prema potrebi i u terminu od 17 do 19 sati od ponedjeljka do petka, te subotom od 7 do 12 sati. U slučaju hitne intervencije naši dimnjačari izaći će na intervenciju i izvan navedenih termina.
Molimo Vas da slušate upute naših dimnjačara kako bi izbjegli bilo kakve probleme u korištenju Vaših dimnjaka. Svi naši dimnjačari opremljeni su svom potrebnom opremom, a svaki dimnjačar posebno je opremljen i detektorom za otkrivanje plinova. Dimnjačarska služba PRE-KOM trenutno zapošljava 5 dimnjačara, a već više godina obavljamo navedene poslove na području Općina Kotoribe, Goričan i D. Vidovec, a od jeseni 2015. godine ti poslovi su nam povjereni u Općinama D. Dubrava, Sv. Marija i u Gradu Prelogu. Na kraju Vas molimo da ne sprečavate naše dimnjačare u obavljanju njihovih redovnih poslova kako ne bi ugrozili svoju sigurnost. Ukoliko imate bilo kakovu nejasnoću ili primjedbu vezano uz dimnjačarsku službu ili na rad naših dimnjačara molimo Vas da se obratite voditelju dimnjačarske službe Kristijanu Levačiću na e-mail kristijan.levacic@pre-kom.hr ili na telefon 645-535.
Naselje Prelog pokrivati će majstor dimnjačar Alen Drk kojega možete kontaktirati na telefon 099 4469845, a naselja Otok, Čehovec, Oporovec, Čukovec, Draškovec, Hemuševec i Cirkovljan pokrivati će majstor dimnjačar Mario Gerić kojega možete kontaktirati na telefon 099 44 69 844.

Zahvaljujem Vam na suradnji i povjerenju                                                                           GKP PRE-KOM d.o.o.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
NABAVLJEN RABLJENI KAMION ZA SAKUPLJANJE OTPADA

17.08.2015. Nabavljeno je i četvrto komunalno vozilo, kojim smo završili obnovu voznog parka komunalnih vozila za sakupljanje svih vrsta smeća. Nabavili smo rabljeno komunalno vozilo MAN/ZOELLER 2010. godište sa motorom Euro 5, vrijedno 420 tisuća kuna. Nabavljeno komunalno vozilo ima nisko podnu kabinu, te je u vrlo dobrom stanju a nabavljeno je uz potporu Fonda za zaštitu okoliša.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ŽETVA PIRA

21.07.2015. Danas smo obavili žetvu PIR-a na nešto više od 3,5 hektara vlastitog i djelom gradskog zemljišta. Nekoliko riječi o Piru, njemački Dinkel a stari hrvatski naziv je Krupnik. Pir se prije upotrebe ljušti, a zbog njegove lupine vrlo je otporan i ne zahtijeva umjetna gnojiva niti insekticide, te je zbog bio uzgoja sve traženiji. Od pira se izrađuje poseban kruh. Zrno pira je odličnih svojstava pa sadrži vrijedne aminokiseline, ugljikohidrate, masti, vitamine B, E i K i brojne minerale. Općenito, Pir je prastara pšenica koja se uzgajala još prije 9000 godina u kolijevci civilizacije – srednjoj Aziji i Bliskom Istoku. Koristila se uglavnom kao kaša jer su sve tadašnje sorte bile obavijene čvrstim pljevicama.  Smatra se da su pozitivna svojstva Pira  to što je probavljiviji i ukusniji od obične pšenice, tako da je dobar za prehranu bolesnika i rekonvalescenta, te za prehranu djece i starijih osoba. Nadalje, pojedine osobe alergične na proizvode od obične pšenice mogu u određenoj mjeri jesti proizvode od Pira.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZRAĐENE NOVE VREĆE ZA PAKIRANJE KOMPOSTA

08.07.2015. Kako uskoro slijedi prvo sijanje komposta iz kompostane u Prelogu izrađene su nove vreće za pakiranje komposta koji ćemo početkom sljedeće godine vraćati našim korisnicima. Vreće su izrađene čvršće i ne propuštaju svjetlost (iznutra su crne). Svako domaćinstvo sa smeđom kantom dobiti će početkom sljedeće godine kupon kojim će moći podići dvije vreće komposta u kompostanii u Prelogu.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRE-KOM USKLADIO SVOJE POSOVANJE SA MEĐUNARODNIM STANDARDOM OHSAS 18001

07.07.2015. Krajem lipnja PRE-KOM je uskladio svoje poslovanje sa međunarodnim standardom za zaštitu zdravlja i sigurnost OHSAS 18001. Već prije PRE-KOM je uskladio svoje poslovanje sa međunarodnim standardima za upravljanje kvalitetom ISO 9001 i zaštitom okoliša ISO 14001. U narednom razdoblju planiramo nastaviti usklađivati svoje poslovanje sa međunarodno priznatim standardima u poslovanju.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
KREĆE PILOT PROJEKT SAKUPLJANJA PAPIRA, TETRAPAKA I PLASTIKE U KANTAMA

06.07.2015. Krajem ovog tjedna kreće podjela žutih i plavih kanti za sakupljanje papira, tetrapaka i plastike. Četiristo domaćinstva koje su ponajviše odvajale korisni otpad umjesto vreća imati će mogućnost odvajanja korisnog otpada u žute i plave kante. Kante su nabavljene uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša (40%) a ostali dio pokriti će se smanjenjem troškova za vreće tako da korisnike to neće dodatno koštati. Nakon godinu dana ako se pilot projekt pokaže uspješan i isplativ  nabaviti će se još određena količina kanti kako bi što više smanjili trošak nabave vreća koje se sada koriste za odvojeno sakupljanje korisnog otpada.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZAHUKTALA SE IZGRADNJA SORTIRNICE KORISNOG OTPADA

06.07.2015. Zahuktala se izgradnje nove brže sortirnice korisnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta PRE-KOM-a. Nova sortirnica moći će obrađivati 1200 tona korisnog otpada godišnje. Vrijednost projekta je 3,7 milijuna kuna a 80% sufinancira bespovratnim sredstvima Fond za zaštitu okoliša. Završetak izgradnje i tehnički pregled očekuju se do kraja 8 mjeseca ove godine. Novom sortirnicom PRE-KOM će usluge dodatnog sortiranja korisnog otpada moći ponuditi i okolnim komunalnim poduzećima. _________________________________________________________________________________________________________________________________________
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG POBJEDNIK EKO KVIZA

05.06.2015. Povodom Dana zaštite okoliša PRE-KOM je organizirao EKO KVIZ na temu gospodarenja otpadom. Sudjelovale su osnovne škole donjeg Međimurja i ostvarile su sljedeći rezultat:
1. mjesto - OSNOVNA ŠKOLA PRELOG u sastavu Tamara-Ana Krušelj, Nina Sraka, Fran Hozjak
2. mjesto - OSNOVNA ŠKOLA JOŽE HORVATA KOTORIBA u sastavu Lena Maria Ludaš, Magdalena Friščić, Vinko Legin
3. mjesto - OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA u sastavu Hana Horvat, Mislav Miser, Mirta Strbad
4. mjesto - OSNOVNA ŠKOLA DONJI KRALJEVEC u sastavu Žokalj Maria, Melisa Ciglarić, Horvat Lovro
5. mjesto - OSNOVNA ŠKOLA GORIČAN u sastavu Nina Gotal, Sabina Medvar, Manuela Kamenić
6. mjesto - OSNOVNA ŠKOLA DRAŠKOVEC u sastavu Noa Vadas, Andreja Matijačić, Alen Jakupek Strbad
Svi sudionici dobili su zahvalnice za sudjelovanje i čakoladu, a prve tri ekipe su osvojile sljedeće nagrade:
I nagrada: prijenosno računalo i projektor
II nagrada: projektor
III nagrada: digitalni fotoaparat
Pogledajte kratku foto galeriju sa EKO KVIZA ovdje.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
DONJE MEĐIMURJE - PRVI HRVATSKI "Zero Waste" !

03.06.2015. Povodom Dana zaštite okoliša, Zelena akcija je predstavila studiju pod nazivom „Analiza sustava gospodarenja otpadom Donjeg Međimurja“ koju je izradila za komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o. iz Preloga. Analiza pokazuje da je Grad Prelog postao nacionalni lider u odvojenom prikupljanju otpada povećanjem udjela s 22% na 60% u prva četiri mjeseca ove godine, a cjelokupan prostor Donjeg Međimurja na dobrom je putu da provedbom smjernica predloženih u Analizi uskoro ispuni zero waste ciljeve i uđe u društvo najboljih europskih dostupnih praksi održivog gospodarenja otpadom.
Ova analiza predstavlja verifikaciju rezultata postignutih uvođenjem novog sustava i organizacije prikupljanja otpada na području Grada Preloga i 6 općina (Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Kotoriba) u kojima uslugu prikupljanja otpada, za 24.000 stanovnika, vrši tvrtka PRE-KOM d.o.o. Osim verifikacije rezultata, analiza predstavlja i resurs za buduće planiranje optimizacije poslovanja tvrtke u skladu sa načelima najboljih ekološko-ekonomsko-socijalnih praksi u sektoru gospodarenja otpadom.
Rezultati analize pokazuju kako je analizirani sustav gospodarenja otpadom već danas u skladu sa europskim najboljim dostupnim praksama. Tvrtka PRE-KOM se na temelju rezultata postignutih u samo 4 mjeseca 2015. godine može svrstati u sam vrh odvojenog prikupljanja u Hrvatskoj, predstavljati uzorni model za organizaciju sustava u RH te zadovoljava standarde i ciljeve EU za 2020. godinu. U donjem Međimurju se organizirano prikuplja komunalni otpad (crne kante), biorazgradivi otpad (smeđe kante), glomazni otpad skuplja se na poziv, a u besplatnim vrećama sakuplja se po domaćinstvima papir, staklo, tetrapak, PET/plastika i metalna ambalaža. Uz sakupljačku infrastrukturu, PRE-KOM upravlja još i kompostanom, sortirnicom otpada i reciklažnim dvorištem, dok se u skorijem roku očekuje i izgradnja novije, brže i efikasnije sortirnice za svakodnevno rastuće potrebe sortiranja odvojeno prikupljenog otpada.
Analize količina odvojeno prikupljenog otpada u prvom kvartalu 2015. godine su značajno povećane u odnosu na 2014. godinu i to prvenstveno sagledavajući količine odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada koji se prikuplja od 01.01.2015. godine, dok se količine ostalih prikupljenih materijala također povećavaju. Tvrtka PRE-KOM d.o.o. je kumulativno u prva 4 mjeseca odvojeno prikupila čak 44,24% otpada, što zasigurno predstavlja značajan rezultat u europskim okvirima, uzevšu u obzir kako se u EU trenutno odvojeno prikuplja 43% otpada.
Ono što posebice veseli Zelenu akciju, izrađivača studije i aktivnog zagovarača održivih sustava gospodarenja otpadom jest činjenica da je Grad Prelog u travnju odvojeno prikupio čak 59,67% otpada, i time već danas, samo 4 mjeseca od zaokruživanja sustava odvojenim prikupljanjem biorazgradivog otpada, postao nacionalni lider u odvojenom prikupljanju otpada. Zelena akcija u ovoj studiji napominje kako je sustav još potrebno dodatno unaprijediti provedbom mjera poput uvođenja naplate prema količini, izrade analize sastava otpada, povećanja uključenosti kućanstava i financijske stimulacije i nagrade građanima, kako bi se do kraja ove godine dostigao kumulativni rezultat od 51% odvojenog prikupljanja otpada na području cijelog donjeg Međimurja, te da se u 2016. godini dostigne rezultat od 60% odvojenog prikupljanja.
Kada bi prenijeli ove već sada postignute rezultate u Prelogu na cijelu RH, tada bi se godišnje odlagalo svega 500.000 tona otpada umjesto trenutnih 1.769.725 tona ukupno odloženog otpada (svih vrsta) na 149 aktivnih odlagališta u 2014. godini. Od ideje do realizacije potrebno je svega godina dana te nema smisla čekati da se izgrade centri za gospodarenje otpadom da bi se postigli europski i svjetski ciljevi i rezultati.
Zelena akcija, ponukana izvrsnim rezultatima i pokazateljima iz Preloga, predlaže svim Općinama u donjem Međimurju i Gradu Prelogu usvajanje službenih Zero Waste planova gospodarenja otpadom (bez otpada), što znači kako bi te JLS, provedbom predloženih mjera, do 2020. godine odvojeno prikupljale 71% ukupno proizvedenog otpada, odnosno da bi se količina odloženog otpada po stanovniku smanjila na svega 50 kilograma godišnje. Time bi se dodatno povećala kvaliteta života građana te bi ovaj prostor postao prepoznatljiv na europskoj i svjetskoj razini zaštite okoliša.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
DRUGI DANI OTVORENIH VRATA PRE-KOM-a I EKO KVIZ NA DAN ZAŠTITE OKOLIŠA 05.06.2015.

25.05.2015. Poštovani korisnici naših usluga pozivamo Vas na druge Dane otvorenih vrata PRE-KOM-a. Dani otvorenih vrata održati će se 05.06.2015. od 13.00 do 15.00 sati na lokacijama:
- Reciklažno dvorište PRE-KOM-a, Hrupine 8, 40323 Prelog
- Kompostana Prelog, Gorice, 40323 Prelog
U sklopu dana otvorenih vrata možete razgledati građevine, vozila i strojeve za gospodarenje otpadom PRE-KOM-a ili doznati odgovore vezano uz zakonsku regulativu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.

U istom terminu na lokaciji Reciklažno dvorište, Hrupine 8, Prelog održati će se i EKO kviz u kojem će sudjelovati osnovne škole sa područja donjeg Međimurja koje će se boriti za vrijedne nagrade:
I nagrada: prijenosno računalo i projektor
II nagrada: projektor
III nagrada: digitalni fotoaparat
Sudionici EKO kviza pisati će test o gospodarenju otpadom, te pokazati svoje vještine u pravilnom odvajanju korisnog otpada. Pozivamo Vas da podržite škole u sudjelovanju u EKO kvizu.

Dane otvorenih vrata PRE-KOM održava u suradnji sa svojim vlasnicima JLS donjeg Međimurja (Grad Prelog i Općine Goričan, D. Kraljevec, Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava i Kotoriba).
Dođite na druge Dane otvorenih vrata PRE-KOM-a i doznajte više o gospodarenju otpadom na području donjeg Međimurja, te podržite sudionike EKO kviza.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !
PRE-KOM PRELOG
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
JAVNO NADMETANJE ZA SLOBODNA PRODAJNA MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI U PRELOGU

06.05.2015. Na temelju Odluke o izmjeni odluke o tržnom redu (sl. glasnik Međimurske županije broj 4/14.) objavljujemo:
Predmet javnog nadmetanja su stolovi na:
-        zelenoj tržnici vanjske klupe broj: 18., 23.
Početna cijena za stol na:
-        zelenoj tržnici vanjske kupe = 260,00 kn sa PDV po klupi/mjesec
Ovaj natječaj za javno nadmetanje objavit će se na web stranicama GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog i na oglasnoj ploči tržnice.
Javno nadmetanje je otvoreno do popune zakupca za stolove.
Javnom nadmetanju se pristupa sa pisanim zahtjevom upućenim u GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog, Kralja Zvonimira 9. u zatvorenoj kuverti.
Zahtjev mora sadržavati:
-        naziv podnosioca zahtjeva
-        dokaz o registriranoj djelatnosti
-        OIB, OPG-a, obrta ili d.o.o.
-        Broj klupe za koji je zainteresiran
-        Ponuđeni iznos zakupa.
Uvjet za sudjelovanje u javnom nadmetanju su sva podmirena potraživanja prema GKP «PRE-KOM» d.o.o. Prelog.
Najpovoljnijim ponuđačima GKP «PRE-KOM» d.o.o. Prelog će dodijeliti rješenja o zakupu mjesta – stolova.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
EDUKATIVNE RADIONE NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI  ZA 2015.

05.05.2015. Već tradicionalno PRE-KOM provodi edukativne radione po vrtićima i školama kroz koje je godišnje obuhvaćeno je preko 500 djece u preko 20 škola i vrtića sa područja donjeg Međimurja. Ove godine u vrtiće i škole podijeljene su edukativne slikovnice i knjige vrijedne 10 tisuća kuna. Edukativne radionice podržao je i Fond za zaštitu okoliša sa 40% bespovratnih sredstava. Edukativne radionice provodi Tihana Jelačić zaposlenica PRE-KOM-a.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !
PRE-KOM PRELOG
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
KREĆE IZGRADNJA NOVE SORTIRNICE KORISNOG OTPADA

22.04.2015. Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša donio je Odluku o izgradnji nove modernije i brže sortirnice korisnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta PRE-KOM-a. Vrijednost projekta je cca. 3,7  milijuna kuna sa PDV-om, a novu tvronicu za obradbu korisnog otpada izgraditi i opremiti će tvrtka Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca. Početak radova očekuje se 05.05.2015. godine, a završetak radova očekuje se krajem kolovoza 2015. godine.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
AKCIJE ČIŠĆENJA OKOLIŠA UZ DAN PLANETA ZEMLJE

22.04.2015. Već tradicionalno u sklopu kampanje NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! čisti se okoliš cijelog donjeg Međimurja (Grad Prelog, Općine Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba). Akcije čišćenja organiziraju JLS, a PRE-KOM preuzima sakupljani otpad, te za sudionike osigurava, vreće, rukavice, sokove i klipiće. Pozivamo sve da ne bacaju otpad u okoliš jer sve vrste otpada mogu predati u sklopu usluge gospodarenja otpadom donjeg Međimurja. Sve domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom pozivamo da se uključe što prije.
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !
PRE-KOM PRELOG
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
SVEČANO OTVORENA KOMPOSTANA PRELOG

15.04.2015. Jučer je svečano otvorena kompostana u Prelogu. Kompostanu su otvorili novo zaposleni radnik u kompostani Glavina Stjepan, Župan Matija Posavec, Načelnica sektora zaštite okoliša - Fonda za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić i gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek. Sedam jedinica lokalne samouprave donjeg Međimurja (Grad Prelog, Općine Goričan, D. Kraljevec, Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava, Kotoriba) već 10 godina zajednički gospodare otpadom na svojem području putem vlastitog komunalnog poduzeća GKP PRE-KOM d.o.o. prelog. Unutar cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom, početkom ove godine uvedena je i javna usluga sakupljanja biorazgradivog otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Kako bi se biorazgradivi otpad mogao obraditi i iz njega proizvesti kompost za to nam je potrebna građevina odnosno kompostana koja je izgrađena u Prelogu na lokaciji Gorice. Donje Međimurje je prošlu 2014. godinu završilo sa 22% odvojeno skupljenog i obrađenog otpada. Ove godine očekujemo 50% odvojeno sakupljenog i obrađenog otpada. Održivim gospodarenjem otpadom na području donjeg Međimurja zaposleno je 25 radnika, od tog broja tri radnika zaposlena su na poslovima u kompostani. Kompostana Prelog pokrivati će područje donjeg Međimurja cca 7000 domaćinstva (25000 stanovnika) i preko 500 pravnih osoba, a do popunjenja kapaciteta preuzimati će na obradu i biorazgradivi otpad okolnih JLS ili njihovih komunalnih poduzeća koje nisu u sustavu zajedničkog gospodarenja otpadom. Projektnu dokumentaciju za kompostane izradila tvrtka je OGP d.o.o. iz Preloga, za iznos od 65 tisuća kuna sa PDV-om, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je izradu projektne dokumentacije u cijelosti (100%). Izgradnja i stručni nadzor Kompostane Prelog vrijedna je 3.018.361,69 kuna sa PDV-om, a Fond za zaštitu okoliša sufinancirao je izgradnju kompostane sa 2.335.271,24 kuna ili 77,37%. Kompostanu su izgradili međimurske tvrtke Pavlic-asfalt-beton Goričan i Međimurje PMP Čakovec, dok je stručni nadzor obavljala tvrtka Instalmont-Kanižaj Čakovec.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOMPOSTANA PRELOG DOBILA DOZVOLU ZA GOSPODARENJE OTPADOM

10.04.2015. Danas je za kompostanu Prelog izdan posljednji potrebni dokument za rad a to je DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Dozvolo je izdao Županijski Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode. Kompostana Prelog već prije dobila je uporabnu dozvolu, te je za nju izrađen elaborat gospodarenja otpadom. Svečano otvaranje kompostane biti će u utorak 14.04.2015. u 12 stati.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
NATJEČAJ PRE-KOM-a ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENIJA

10.04.2015.
1.      Zanimanje TESAR ili ZIDAR – jedna stipendija
2.      Zanimanje DIMNJAČAR – jedna stipendija
Za školsku godinu 2015/2016.
Pravo sudjelovanja:
-Da su učenici redovno upisani u prvi, drugi ili treći razreda srednje strukovne škole za navedena zanimanja
-Da imaju prebivalište na području  Donjeg Međimurja (Općine Sveta Marija, Goričan, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Donji Kraljevec i Grada Preloga).
-Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci, računajući od 1. rujna 2015.
-Iznos stipendije utvrđuje se u visini od 900,00 kn mjesečno.
-Natječaj je otvoren do 15.9.2015.
Molbe za dodjelu stipendija dostavljaju se poštom ili osobno na adresu GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Kralja Zvonimira 9 40323 Prelog.
Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
-preslika osobne iskaznice ili domovnice
-uvjerenje o prebivalištu – ne stariju od 6 mjeseci
-potvrdu o upisu u srednju školu šk. godinu 2015./2016.
Nakon završetka školovanja stipendist je dužan raditi u GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog dvostruko duže vremena koliko je primao stipendiju. Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako odbije ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.
                                                                                            PRE-KOM Direktor: Siniša Radiković dipl.ing.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
POTPISAN UGOVOR ZA IZGRADNJU SORTIRNICE KORISNOG OTPADA U PRELOGU

03.04.2015. Jučer je u Gradu Prelogu potpisan ugovor o izgradnji sortirnica korisnog otpada, između Grada Preloga i tvrtke Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca. Navedena građevina za gospodarenje otpadom vrijedna je 3,7 milijuna kuna sa uključenim PDV-om. Sortirnica korisnog otpada koristiti će se za sedam jedinica lokalne samouprave donjeg Međimurja (Grad Prelog, Općine Goričan, D. Kraljevec, Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava, Kotoriba) koje su zajednički organizirale gospodarenje otpadom na svojem području putem vlastitog komunalnog poduzeća GKP PRE-KOM d.o.o.. Unutar cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom, jedan segment je sakupljanje i obrada korisnog otpada koji se sakuplja u posebnim vrećama (papir, polimeri, tetrapak, metalna ambalaža, staklo). Također korisni otpad prima se i u reciklažnom dvorištu PRE-KOM te se i taj korisni otpad mora obraditi u sklopu sortirnice korisnog otpada. Projekt odvojenog sakupljanja korisnog otpada odvija se pod imenom NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !. U 2014. godini skupljanjem na kućnom pragu putem vreća i sakupljanjem korisnog otpada u raciklažnom dvorištu sakupilo se cca 850 tona korisnog otpada. U reciklažno dvorište primati će se na obradu i korisni otpad od susjednih JLS koje nisu u sustavu zajedničkog gospodarenja otpadom. U narednom periodu očekuje se daljnje povećanje količina korisnog otpada do 1200 tona godišnje i samo dimenzioniranje linije za sortiranje korisnog otpada napravljeno je prema toj količini.  U sortirnici korisnog otpada raditi će 10 do 12 radnika, a to znači de se očekuje dodatno zapošljavanje od 3 do 5 radnika.
Obradom korisnog otpada on se mora odvojiti od nečistoća, te odvojiti na frakcije koje se mogu prodati kako korisna sirovina. PRE-KOM je jedino komunalno poduzeće sa područja Županije Međimurske koje dodatno odvaja sakupljeni korisni otpad (plastiku na sedam frakcija, papir na dvije frakcije), tako dodatno obrađen korisni otpad postiže bolju cijenu i lakše se prodaje na području EU (PR-KOM trenutno prodaje korisni otpad u Nizozemsku, Sloveniju i Hrvatsku).
Izgradnjom nove veće i brže sortirnice korisnog otpada zaokružiti će se sustav gospodarenja otpadom donjeg Međimurja, a PRE-KOM želi postati sabirni centar koji će na obradu primati i korisni otpad i okolnih JLS i komunalnih poduzeća. Projekt će zajednički izgraditi Grad Prelog i Fond za zaštitu okoliša koji će bespovratnim sredstvima podržati izgradnju sortirnice korisnog otpada u Prelogu.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOMPOSTANA PRELOG DOBILA UPORABNU DOZVOLU

31.03.2015. Danas je kompostana Prelog dobila pravomoćnu uporabnu dozvolu. Kapacitet kompostane je 2000 tona biorazgradivog otpada godišnje, a očekuje se izlaz od oko 1500 tona komposta godišnje. Kroz desetak dana očekujemo završetak postupka za dobivanje dozvole za gospodarenje otpadom za kompostanu. Radno vrijeme kompostane je od ponedjeljka do petka od 8 do 15.00 sati, te svake subote od 8 do 13 sati.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ODRŽANA 4. SJEDNICA SAVJETA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DONJEG MEĐIMURJA

24.03.2015. Danas je u održana 4. Sjednica savjeta za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja i donosimo njezine glavne zaključke:

1.  Jednočlanim domaćinstvima koja koriste usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada odobrava se dodatni popust od 5 %, tako da ukupni popust iznosi 45%. Temeljem toga cijena se sa sadašnjih 43,88 kuna smanjuje na 40,22 kune. Popust se počinje primjenjivati od 01.04.2015. godine.

2. Na prijedlog samih korisnika javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpada odobrava im se besplatno dodatno odlaganje jedne vreće trave uz smeđe kante. Dodatnu vreću treba odložiti uz smeđu kantu, ne je vezati kako bi se lako utvrdilo da je u vreći tava. Ova pogodnost vrijedi samo za dodatnu predaju trave od 01.04 do 31.10 u godini, a vreću mora osigurati sam korisnik.

3. Pozivaju se svi korisnici usluga da nastave sa odvajanjem otpada kako bi se količine miješanog komunalnog otpada dodatno smanjile, a time svi zajedno došli do manjih troškova gospodarenja otpadom te stvorili uvijete za eventualno uvođenje dodatnih popusta ili smanjenja cijene usluge.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
UREĐENJE CENTRA PRELOGA

19.03.2015. Nakon prošlogodišnjeg uređenja raskršća Glavne i Sajmišne ulice ovih dana krenuli smo sa hortikulturnim uređenjem toga dijela Preloga. Posaditi će se 30 komada većeg dendro bilja i 500 komada sitnog dendro bilja. Završetak radova očekuje se kroz desetak dana.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
SIJANJE KOMPOSTA OBRAĐENOG PROŠLE GODINE

19.03.2015. Danas je krenulo prosijavanje komposta obrađenog u protekloj godini, i kroz nekoliko dana korisnici usluge sakupljanja biorazgradivog otpada za 2014. godinu (cca 200 domaćinstva iz Preloga) dobiti će na kućne adrese poklon bon za preuzimanje komposta koji mogu preuzeti u reciklažnom dvorištu PRE-KOM-a. Svaki poklon bon omogućuje preuzimanje 100 litara komposta. Kako je ove godine krenula javna usluga sakupljanja biorazgradivog otpada na cijelom području donjeg Međimurja, sva domaćinstva (njih više od 5100) od sljedeće godine također će dobivati poklon bon za kompost.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOMPOSTANA PRELOG PRED ZAVRŠETKOM

18.03.2015. Kako su konačno vremenske prilike dozvolile jučer se u kompostani Prelog krenulo sa povlačenjem završnog sloja asfalta punjenog betonskim gelom (SALVIACIM). Tehnički pregled građevine održati će se 27.03.2015. godine. Kompostana počinje raditi sa 30.03.2015. godine, a radno vrijeme kompostane je od ponedjeljka do petka od 8 do 15.00 sati, te svake subote od 8 do 13 sati.  Od tog datuma granje se više neće primati u sklopu reciklažnog dvorišta PRE-KOM-a, već samo u kompostani.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
KREĆE INFORMATIVNO - EDUKATIVNA AKCIJA  NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! ZA 2015.

12.03.2015. Već tradicionalno svake godine organiziramo informativno - edukativne aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša i odvojeno sakupljanje otpada. Tako ove godine planiramo sljedeće aktivnosti:
- edukativne radionice u vrtićima i školama
- akcije čišćenja okoliša po JLS u suradnji sa udrugama uz Dan planeta Zemlje 22.04.2015.
- dani otvorenih vrata PRE-KOM-a uz održavanje EKO kviza sa bogatim nagradama
- izraditi ćemo nove edukativne web banere
- izraditi ćemo nove dopunjene žute i crvene kartone za upozoravanje korisnika
- organizirati ćemo 5 radio emisija vezano za gospodarenje otpadom
- najveća ekološka udruga Zelena akcija izraditi će elaborat koji će postati resurs za buduće planiranje optimizacije poslovanja tvrtke po načelima najboljih ekološko-ekonomskih-socijalnih praksi u sektoru gospodarenja otpadom  
Za cijeli projekt NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !  za 2015. godinu potrebno je osigurati 75 tisuća kuna, s time da se očekuje 40% bespovratne potpore Fonda za zaštitu okoliša.  Početkom travnja kreće prva aktivnost edukativne radionice po vrtićima i školama gdje će uz održavanje samih edukativnih radionica podijeliti preko 150 knjiga i slikovnica o okolišu vrijednih blizu 10 tisuća kuna.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
SAKUPLJANJE GRANJA

27.02.2015. Pozivamo sve korisnike usluge sakupljanja biorazgradivog otpada (smeđe kante), da predaju BESPLATNO granje od obrezivanja voćaka i drugog bilja do 8 m3 godišnje u sklopu glomaznog otpada. Preuzimanje takovog otpada vrši se cijele godine sukladno terminima koji su navedeni na kalendarima odvoza otpada jednom mjesečno na kućnom pragu korisnika. Ukoliko Vam termini iz kalendara ne odgovaraju možete i samostalno dovesti granje u reciklažno dvorište PRE-KOM-a, a otvaranjem kompostane takav otpad primati će se u kompostani. Korisnici usluge sakupljanja biorazgradivog otpada mogu predati i veće količine granja od 8 m3 na način da ga samostalno dovezu u reciklažno dvorište (kasnije kompostanu) po cijeni od 5kn po m3. Naručite BESPLATAN odvoz granja kod Tihane Jelačić na telefon 645-535, ili na emailove: glomazni.otpad@pre-kom.hr ili tihana.jelacic@pre-kom.hr.

NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE !      PRE-KOM PRELOG
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
DONJE MEĐIMURJE U SIJEČNJU 2015. ODVOJENO SAKUPILO 35,1% OTPADA

14.02.2015. Na području donjeg Međimurja u siječnju ove godine sakupili smo 330210 kg otpada, od toga odvojeno smo sakupili 115910 kg korisnog otpada. Od odvojeno sakupljenog otpada najznačajniji je biorazgradivi otpad kojeg smo u siječnju sakupili 74150 kg (cca. 23%). Kako je od 01.01.2015. godine uvedena javna usluga sakupljanja biorazgradivog otpada, a podijelili nešto preko 5000 smeđih kanti ispada da je po domaćinstvu sakupljeno blizu 15 kg mjesečno biorazgradivog otpada. U narednim mjesecima proljeće-ljeto-jesen očekujemo značajniji rast biorazgradivog otpada, te blagi pad sakupljanja miješanog komunalnog otpada i ispunjenje cilja o odvojenom sakupljanju 50% otpada.
Kako bi zaokružili sustav gospodarenja otpadom donjeg Međimurja Grad Prelog raspisao je javni natječaj za izgradnju nove veće, modernije i brže sortirnice korisnog otpada vrijedne oko 3 milijuna kuna bez PDV-a koju želimo izgraditi uz podršku Fonda za zaštitu okoliša. Fondu za zaštitu okoliša početkom 2015. godine kandidirali smo i projekt edukacije odvojenog sakupljanja otpada NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE ! vrijedan 75 tisuća kuna koji želimo realizirati do ljeta ove godine uz Dan planeta Zemlje (22.04.2015.) i Dan zaštite okoliša (05.06.2015.).
Pozivamo sve korisnike koji nisu regulirali svoj status vezano uz javnu uslugu sakupljanja biorazgradivog otpada da to učine ODMAH na e-mail tihana.jelacic@pre-kom.hr ili telefon 040 645 535.
NE DVOJITE NEGO SMEĆE ODVOJITE !      PRE-KOM PRELOG
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
EDUKACIJA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIORAZGRADIVOG OTPADA

05.02.2015. Na poziv Osnovne Škole Prelog i učiteljice Jasenke Poljak  održano je predavanje o sakupljanju i obradi biorazgradivog otpada (kompostiranje). Predavanju su prisustvovali svi učenici I-IV razreda. Edukaciju već tradicionalno provodi djelatnica PRE-KOM-a Tihana Jelačić magistar znanosti o okolišu. Kako već tradicionalno provodimo edukacije o postupanju sa otpadom, ovoj je početak ovogodišnjih edukativnih predavanja koje će ove godine  za temu imati sakupljanje i obradu biorazgradivog otpada koje ćemo završiti do Dana Planete Zemlje 22.04.2015. godine.
Ove godine u sklopu Dana otvorenih vrata PRE-KOM-a koji se održavaju povodom Dana zaštite okoliša  05.06.2015. organizirati ćemo kviz znanja o okolišu na koji ćemo pozvati 7. razrede Osnovnih Škola sa područja gdje PRE-KOM gospodari otpadom.  Tri prvo plasirane škole biti će nagrađene novčanim nagradama u iznosu od 1000 do 5000 kuna. Dodijeljenim nagradama najboljim školama želimo pomoći učenicima da lakše organiziraju neko svoje putovanje ili drugu školsku aktivnost.    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZDANA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA NOVU SORTIRNICU KORISNOG OTPADA

20.01.2015. Danas je Gradonačelnik Ljubomir Kolarek u Uredu za prostorno planiranje i gradnju u Prelogu preuzeo građevinsku dozvolu za izgradnju nove modernije i veće sortirnice korisnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta u Prelogu. Projekti su izrađeni u vrlo kratkom roku, a samo izdavanje građevinske dozvole trajalo je samo petnaestak dana. Izradu kompletne projektne dokumentacije u cijelosti (100%) financirao je Fond za zaštitu okoliša bespovratnim sredstvima. Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 87 tisuća kuna bez PDV-a. U narednih desetak očekujemo dobivanjem potrebnih suglasnosti te skoro raspisivanje natječaja za izgradnju nove sortirnice korisnog otpada čija se vrijednost procjenjuje na oko 3 milijuna kuna i očekujemo sufinanciranje izgradnje Fonda za zaštitu okoliša sa 80% bespovratnih sredstava.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
OSTVARENJE CILJEVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001) i OKOLIŠEM (ISO 14001) ZA 2014. GODINU

20.01.2015. Kako je GKP PRE-KOM d.o.o. poduzeće u vlasništvu 7 JLS donjeg Međimurja želimo našim korisnicima (kupcima) i putem naše web stranice približiti naše poslovanje u 2014. godini. Unatoč još jednoj teškoj poslovnoj godini, i to ponajviše zbog problema u naplati naših potraživanja, ostvarili smo većinu naših zacrtanih ciljeva u poslovanju. Završili smo izgradnje reciklažnog dvorišta, dobili uporabnu dozvolu i izradili elaborat gospodarenja otpadom. Putem Fonda za zaštitu okoliša nabavili smo kante za sakupljanje biorazgradivog otpada, komunalno vozilo za sakupljanje biorazgradivog otpada, a preko Grada Preloga gradi se kompostana i pred samim je završetkom i dobivanjem uporabne dozvole. Putem ovih projekata PRE-KOM i Grad Prelog osigurali su preko 3 milijuna kuna bespovratnih sredstava za gospodarenje otpadom donjeg Međimurja. Ishodili smo sve potrebne upisnike, očevidnike, elaborate, a posjedujemo i dozvolu za obavljanje poslova gospodarenja otpadom, a trenutno smo u ishođenju nove dozvole za gospodarenje biorazgradivim otpadom u kompostani u Prelogu. Na poslovima gospodarenja otpadom već sada radi preko 25 radnika sa područja svih JLS donjeg Međimurja, a u ovoj godini očekujemo i izgradnju nove veće sortirnice korisnog otpada i novo zapošljavanja radnika sa našeg područja.
1. FINANCIJE (nerevidirano)
U 2014. poslovanje iz naših djelatnosti ostvaruje rast prihoda prema planiranim veličinama a nažalost i troškovi poslovanja rasli su više od planiranih veličina i to prvenstveno zbog povećanja iznosa ispravaka za nenaplaćena potraživanja.
Prihodi ostvareni: 9,91 mil.kuna  (planirano 9,32 mil. kuna)
Rashodi ostvareni: 9,85 mil. kuna (planirano 9,20 mil. kuna)
Dobit - prije oporezivanje iznosi 60 tisuća kuna i na nivou je prethodne godine. Nismo ostvarili planiranu dobit iz razloga povećanja ispravaka za nenaplaćena potraživanja.
CILJ ZA 2015 - Blago povećati ukupne prihode zbog širenja dimnjačarske djelatnosti i uvođenja javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpada. Kako je urednost u plaćanju i dalje loša pojačati aktivnosti na naplati potraživanja.
2. KUPCI
U protekloj godini zadržali smo sve stare kupce. Ugovorili smo dimnjačarske poslove, poslove čišćenja poslovnih prostora. Sve zaprimljene reklamacije rješava povjerenstvo za reklamacije na čijem je čelu predstavnik udruge za zaštitu potrošača, i njihov broj se smanjio prema prethodnoj godini.
CILJ ZA 2015 - U 2015. nastojati ćemo prvenstveno zadržati sve postojeće kupce, dok se širenje i razvoj planira kroz novo širenje dimnjačarske službe i čišćenja poslovnih prostora.
3. INTERNI POSLOVNI PROCESI
Nakon provedenih internih audita primijećeno je da se u poslovanju događaju nove situacije, da su postavljeni novi zakonski zahtjevi, te su se izdale preventivne ili korektivne radnje. Iz svega navedenog došlo je do promjena djela postupaka kvalitete i prateće dokumentacije. Uvedena je elektronska evidencija praćenja zakonskih i ostalih zahtjeva , te smo automatizirali sustav evidencije i naplate kod dimnjačarske službe što nam je dodatno olakšalo poslovanje. Uz provedene interne kontrole (audite) u 2014. godini imali smo i 8 vanjskih kontrola koje nisu utvrdile nepravilnosti u poslovanju.
CILJ ZA 2015 - U 2015. planiramo odraditi pilot projekt evidentiranja odvoza svih kategorija otpada i temeljem tih podataka i Uredbe Vlade RH izraditi novi cijenik odvoza otpada prema broju odvoza i volumenu.
4. OBRAZOVANJE I RAZVOJ
Protekle godine broj zaposlenih što na odrađeno što na neodređeno radno vrijeme mijenjao se i kretao na 55 do  70 zaposlenika. Provedena su stručna osposobljavanja za razne poslove, te osposobljavanja iz zaštite na radu.
CILJ ZA 2015 - U 2015. nastaviti ćemo stručno usavršavanje naših zaposlenika.
5. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG OTPADA
Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Tako je sustav odvojenog sakupljanja svih vrsta otpada doveo do toga da smo u 2014. godini odvojeno sakupili 22,39% korisnog otpada što je više od naših očekivanja. Izgradnjom kompostane i početkom sakupljanja biorazgradivog otpada očekujemo daljnje smanjenje količina miješanog komunalnog otpada i rast svih vrsta odvojeno prikupljenog korisnog otpada koji se obrađuje i ponovo koristi kao sirovina.
CILJ ZA 2015 - U 2015. godini udio korisnog otpada u ukupnom otpadu nastojati ćemo povećati za 18%, što znači da očekujemo 40% odvojeno sakupljenog otpada. Tako veliko povećanje očekujemo zbog odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada i njegove obrade u kompostani u Prelogu, te daljnjem odvojeno sakupljanju ostalih vrsta korisnog otpada.
6. UKLJUČENOST U ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE OTPADA
PRE-KOM je još 2007 uveo sve evidencije o svojim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada. Uključenost u sustav je obavezno za sva domaćinstva (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluke o komunalnom redu). Vidljivo je da se uključenost popravlja iz dva razloga a to su da ima sve manje domaćinstva, a i stvarna uključenost u sustav svake se godine pomalo popravlja. Ostvarena je uključenost u 2014. godini od 93,43 % te ćemo je uz suradnju JLS nastojati povećavati i naredne godine.
CILJ ZA 2015 - U 2015. sa Općinama i komunalnim redarima provesti akcije dodatnog uključivanja korisnika u organizirani sustav sakupljanja otpada te nastojati uključenost povećati na 94,00%.____________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOLIČINE SAKUPLJENOG OTPADA U 2014. GODINI NA PODRUČJU DONJEG MEĐIMURJA

14.01.2015. Duži niz godina vodimo evidencije o sakupljenom otpadu po vrstama. Tako je sustav odvojenog sakupljanja na području donjeg Međimurja doveo do toga da odvajamo 22,39% korisnog otpada, i taj otpad se ponovno koristi. Vidljivo je da se taj postotak odvojenog sakupljenog otpada već nekoliko godina poboljšava, a u 2015. godini očekujemo značajniji skok odvojenog sakupljanja iz razloga što se od početka 2015. odvojeno sakuplja biorazgradivi otpad koji se obrađuje u kompostani u Prelogu. Ukupne količine otpada lagano rastu, a u 2014. godini prosječno domaćinstvo proizvelo je cca 5 kg/godišnje više komunalnog otpada (prosječno domaćinstvo donjeg Međimurja godišnje proizvede 412 kg miješanog komunalnog otpada). Udio korisnog otpada povećao za blizu 200000 kg odvojeno sakupljenog otpada u 2014. godini. Od naših domaćinstva otkupili smo blizu 96 tona metalnog otpada za što je njima isplaćeno preko 100 tisuća kuna. Zahvaljujemo se svima koji odvajaju otpad, te pozivamo sve koji to ne rade da se uključe u odvajanje korisnog otpada jer je to naša obaveza, a time čuvamo naš okoliš i zajednički se borimo da smanjimo troškove poslovanja koji se iz godine u godinu povećavaju. U nastavku pogledajte tabelu kretanja količina otpada i tortu otpada po vrstama za donje Međimurje.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
EVIDENTIRANJEM ODVOZA OTPADA DO KVALITETNIJIH PODATAKA O SAKUPLJENOM OTPADU

08.01.2015. Kako bi našim korisnicima dodatno približili način rada tablet aplikacija za sakupljanje svih vrsta otpada pokušati ćemo Vam to približiti kroz jednu karticu (moju) odvoza otpada za prvih 8 dana ove godine (prva slika). Vozači u vozilima evidentiraju sakupljanje komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, papira, plastike i ostalih vrsta korisnog otpada. Djelatnici PRE-KOM na ovaj način mogu pratiti pozicije rada naših vozila i klikom na koordinate otvoriti poziciju sakupljanja na karti (druga slika), a time možemo bolje i efikasnije organizirati poslove sakupljanja svih vrsta otpada. Aplikacija je rađena da zadovolji dugo očekivanu Uredbu o komunalnom otpadu, za naplatu odvoza prema volumenu predanog otpada. Račun bi se prema nacrtu Uredbe trebao sastojati od dva dijela fiksnog dijela i varijabilnog djela a uredba se očekuje do sredine ove godine kada bi se naplata usluge gospodarenja otpadom dodatno uskladila prema Uredbi, a to znači naplata prema volumenu i broju odvoza. Evidenciju o sakupljenom korisnom otpadu želimo iskoristiti kako bi domaćinstvima koje odvajaju korisni otpad dali dodatan popust, možda simbolične veličine no želimo korisnicima koji odvajaju korisni otpad potvrdili da cijenimo njihov trud. Aplikacija je predviđena za rad i sa pravnim osobama a što je riješeno kroz elektroničku otpremnicu koja se ovjerava potpisom na ekranu i sve se također automatski ažurira u poslovnoj aplikaciji PRE-KOM-a. Aplikaciju je za PRE-KOM razvila informatička tvrtka Konplast d.o.o. iz Pušćina.    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
U PRE-KOM-u PREDAJA ZAHVALA I SJEĆANJA ZA LIST MEĐIMURJE

08.01.2015. Sukladno potpisanom ugovoru Lista Međimurje i PRE-KOM-a od početka ove godine u PRE-KOM-u se mogu predati ZAHVALE i SJEĆANJA za List Međimurje. Cijene za krajnjeg korisnika su iste dali je tekst predan u PRE-KOM-u ili Listu Međimurje. Više informacija možete dobiti kod Stjepana Glavine 040/645-535.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
USKORO GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA NOVU SORTIRNICU KORISNOG OTPADA

02.01.2015. Gradonačelnik Ljubomir Kolarek i njegov zamjenik Zdravko Kvakan u ime Grada Preloga podnijeli su zahtjev za dobivanje građevinske dozvole i predali glavni projekt sa potvrdama glavnog projekta izgradnje sortirnice korisnog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta u Prelogu Uredu za prostorno planiranje i gradnju u Prelogu. Kako se u reciklažnom dvorištu obradi oko 800 tona korisnog otpada godišnje potrebna nam je nova veća i brža sortirnica korisnog otpada. Projekti su izrađeni u vrlo kratkom roku, a u cijelosti (100%) ih bespovratnim sredstvima financira Fond za zaštitu okoliša. Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 87 tisuća kuna bez PDV-a. U narednih dvadesetak dana očekujemo dobivanje građevinske dozvole, te dobivanjem potrebnih suglasnosti očekujemo nastavak projekta odnosno izgradnju nove sortirnice korisnog otpada čija se vrijednost procjenjuje na oko 3 milijuna kuna i očekujemo sufinanciranje izgradnje Fonda za zaštitu okoliša sa 80% bespovratnih sredstava.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
UKLJUČENOST U SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2014. GODINU

02.01.2015 Još od 2007. uveli smo sve  evidencije o našim korisnicima pa tako i o uključenosti domaćinstva u sustav gospodarenja otpadom. Uključenost u sustav gospodarenja otpadom obavezno je za sva domaćinstva a to je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Odlukama o komunalnom redu JLS-e. Kako je vidljivo uključenosti se i dalje blago povećava, a vidljivo je i smanjenje broja stanovnika i domaćinstva na našem području. Problem uključenosti vidljiv je sa Romskim domaćinstvima koja nisu u sustavu iz razloga izbjegavanja prihvaćanja bilo kakovih financijskih obaveza vezanih uz gospodarenje otpadom. Od 2015 u ovu evidenciju uvodimo i uključenost u javnu uslugu sakupljanja biorazgradivog otpada gdje smo sa krajem 2014 podijelili cca. 4950 smeđih kanti a za vlastito kompostiranje odlučilo se cca. 350 korisnika. Kada se izuzmu povremeni korisnici ostalo je oko 800 korisnika koji kod podjele smeđih kanti nisu bili kod kuće ili su odbili uslugu, a njih će se pozvati da se uključe u sustav gospodarenja otpadom do kraja siječnja ove godine.
I ovim putem pozivamo domaćinstva koja nisu u sustavu gospodarenja otpadom da se uključe jer je to njihova zakonska obaveza.


Povratak na sadržaj