NOVOSTI
NE DVOJI NEGO
SMEĆE ODVOJI

Spot 1

Spot 2

Spot 3GKP PRE-KOM d.o.o.


UREĐENJE TRGA Sv. LOVRE U CIRKOVLJANU
01.03.2010. Počelo je uređenje Trga Sv. Lovre u Cirkovljanu. Radove će izvoditi Zajednica ponuditelja Tegra d.o.o. i PRE-KOM d.o.o., a vrijednost radova je nešto manja od milijun kuna. Radovima će se  rekunstruirati cesta , park staze i kanalizacija.

15.03.2010.   PRE-KOM od 01.04.2010. godine poćinje obavljati poslove sakupljanja , odvoza i deponiranja otpada na podrućju Općine Kotoriba. Sustav gospodarenja otpadom raditi će se prema Planu gospodarenja otpadom Općine Kotoriba, a sukladno planu gospodarenja otpadom Županije Međimurske i Zakona o otpadu. Djelatnici PRE-KOM-a od danas će izvršiti popis uključenih domaćinstva, te će se u sustav uključiti i domaćinstva koja dosada nisu bila uključena u sustav zbrinjavanja otpada. PRE-KOM će od dosadašnjeg koncesionara MURS-EKOM-a otkupiti postojeće kante koje će ostati kod dosadašnjih korisnika, a korisnicima će se dodatno uključiti podjeliti će se kante.Svi korisnici dobiti će vreće za korisni otpad, kupone za glomazni otpad, termine sakupljanja, upute po domaćinstvima i prateći dopis. Nakon podjele sustav kreće u punu funkciju od 01.04.2010. godine.

Svaki korisnik usluge dobiti će:      - kantu 120l na korištenje (novi korisnici, postojećim korisnicima ostaje dosadašnja kanta)
                                                   - vreće za selektivno sakupljanje skupljanje otpada
                                                   - termine skupljanja otpada (komunalnog, selektivnog, glomaznog)
                                                   - kuponi za glomatni otpad
                                                   - županijski letak o postupanje sa otpadom
                                                   - prateći dopis sa općim uvjetima usluge
Više o zbrinjavanju otpada pogledajte pod opciju ZBRINJAVANJE OTPADA.
Termine sakupljanja pogledajte ovdje.


NAČIN RAZVRSTAVANJA I SKUPLJANJA OTPADA

Komunalni otpad - skuplja se svakih 14 dana prema rasporedu odvoza koji ste dobili prilikom podjele posuda za otpad. U posudu za komunalni otpad zabranjeno je odlagati papir, plastiku, staklo, zeleni otpad i otpad životinjskog porijekla. Posuda za otpad mora biti ispred kuće u 7,00 sati na dan odvoza. Višak komunalnog otpada odložite u vreće za "Ostali otpad" koje možete kupiti u trgovini u vašem mjestu ili u sjedištu GKP PRE-KOM d.o.o. K.Zvonimira 9, Prelog.

Selektivni otpad -  na kućnu adresu dostavljene su Vam vreće za odvojeno skupljanje papira, staklo, tetrapak, plastika, metal. U jednoj vreći može biti samo jedna vrsta korisnog otpada. Za svaku predanu vreću dostaviti ćemo Vam novu zamjensku vreću za korisni otpad besplatno.
Detaljnije upute o načinu odvajanja  korisnog otpada možete vidjeti u letku "Postupanje s otpadom" koji ste dobili prilikom podjele posuda za otpad. Selektivni otpad skuplja se jednom mjesečno prema terminima u kalendaru.

Glomazni otpad - svako domaćinstvo dobilo je na kućnu adresu 3 kupon na kojem je s prve strane ime korisnika i datumi odvoza glomaznog otpada (jednom mjesečno), a na poleđini su vrste otpada koji se može predati. Na prvoj strani zaokružite termin kad želite predati glomazni otpad (prema ponuđenim datumima), a na poleđini u kvadratićima označite vrste otpada koji predajete. Po kuponu je dozvoljeno predati 2m3 otpada, a u slučaju da imate više od 2m3 prilažete i drugi kupon. Kupone dostavite u GKP PRE-KOM d.o.o. osobno ili putem pošte (besplatno) najkasnije 10 dana prije odvoza. Glomazni otpad koji ste prijavili za odvoz mora biti odložen na dostupnom mjestu ispred kuće od 7.00 sati na dan odvoza.

Reciklažno dvorište - veće količine korisnog otpada možete besplatno dovesti u reciklažno dvorište GKP PRE-KOM d.o.o. Industrijska zona Sjever svaki radni dan od 08.00 - 14.00 uz najavu na tel. 645 -535.


Zahvaljujemo na suradnji!

OPĆINA KOTORIBA                                                                            GKP PRE-KOM d.o.o. PRELOGNE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

SKUPLJANJE SMEĆA U OPĆINI KOTORIBA
KRENULA PROIZVODNJA LJETNICA I TRAJNICA
04.03.2010. Počela je sadnja novih ljetnica i trajnica u plasteniku PRE-KOM-a. U proljetnoj proizodnji planiramo proizvesti blizu 40000 komada raznog cvijeća od toga za tržište ide preko 60%, dok se ostalo koristi za uređenje Grada. Uz ovu proizvodnju prviput u prodaju ide i dio proizvedene dendrologije (pokrivači tla, ukrasno grmlje, borovi i sl.). PRE-KOM uz proizvodnju cvijeća i bilja nudi i usluge projektiranja, sadnje, održavanja poslovnih prostora, dvorišta, parkova i sl. Naše proizvode možete kupiti kod nas, na tržnicama Donjo Međimurskih Općina (u sezoni), a isto tako Vas pozivamo da nas posjetite na ovogodišnjem sajmu cvijeća u Prelogu.

PRE-KOM NA SAJMU CVIJEĆA U PRELOGU
UREDNIM PLATIŠAMA POKLON BON

26.03.2010. Svim urednim platišama usluge zbrinjavanja otpada koji su sve račune iz 2009. godine platili na dan valute PRE-KOM poklanja poklon bon u iznosu od 30 kuna. Poklon bon se može iskoristiti za kupnju dodatnih vreća za komunalni otpad ili za kupnju cvijeća i bilja iz naše proizvodnje. Poklon bonovi biti će podjeljeni u narednih 10 dana, a mogu se iskoristiti do 30.06. ove godine. Ovu akciju planiramo provoditi  i narednih godina.
22.04.2010. PRE-KOM će i ove godine biti prisutan na sajmu cvijeća u Prelogu od 23.04 do 25.04. ove godine. Pozivamo Vas da nas posjetite na našem prodajnom mjestu i nabavite nešto iz naše ponude jednogodišnjeg i višegodišnjeg cvjeća, trajnica, pokrivaće tla, borova, profesionalnih supstrata za sadnju. Ove godine ponuditi ćemo Vam i neke novitete kao MANDEVILLE Sundaville, LANTANA Lucky, FRAGARIA.  PRE-KOM će imati dva prodajna prostora, a uz to smo uredili i izložbeni dio.

SAKKUPLJANJE BIO OTPADA PO DOMAĆINSTVIMA - PILOT PROJEKT
28.04.2010. GKP PRE-KOM d.o.o. od 01.05.2010g.  provodi pilot projekt skupljanja bio-otpada putem posuda za bio-otpad. Pilot projekt će se provoditi u vremenu od 01.05.2010 do 01.10.2010g na području Grada Preloga  u ulicama Jug I, Jug II, Jug III. Korisnicima će se na kućnu adresu dostaviti besplatne kante za bio-otpad ( smeđe boje ). U kante za bio otpad dozvoljeno je odlagati travu, granje, bio otpad iz vrta , voće, povrće. Zabranjeno je odlagati napoj,  komunalni otpad, koristan selektivni otpad. Bio otpad  će se odvoziti dva puta mjesečno u terminima  odvoza komunalnog otpada. U navedenom razdoblju provedbe pilot projekta bio otpad će se odvoziti besplatno. Krajem provedbe pilot projekta provest će se anketa o zadovoljstvu korisnika i mogućem daljnjem korištenju navedene usluge.
Za ostale informacije stojimo Vam na raspolaganju na brojevima telefona 040 645 535 ili 099 3344428 kontakt osoba Kristijan Levačić

Zahvaljujemo na suradnji,
                                                                                GKP PRE-KOM d.o.o.


PRE-KOM NA SAJMU CVIJEĆA U CENTRU SVIJETA LUDBREGU
07.05.2010. Pozivamo Vas da nas posjetite na 14. međunarodnoj izložbi i sajmu cvijeća u Ludbregu koji će se održati dana 7. - 9. svibnja 2010. na Trgu Svetog Trojstva u Ludbregu. PRE-KOM će posjetiteljima izložiti i ponuditi na kupnju svoju proizvodnju cvijeća, dendro bilja i borova.

PRE-KOM UREĐUJE I RADI
14.06.2010. Ovih dana PRE-KOM-ovi radnici pojačani ljudima na javnim radovima rade na sljedećim poslovima:

Javni radovi: Petnajstak radnika na javnim radovima rade na poslovimca čišćenja grada, održavanja gredica i parkova, sadnje cvijeća, košnjama i slićnim poslovima.

Trg Sv. Lovre Cirkovljan: Građevinska operativa PRE-KOM-a odradila je rušenje stare ceste, betoniranje stepeništa, sada se postavljaju rubnici te onda sljedi postavljanje opločnika. Na kraju će radnici urediti trg sa 1300 komada cvijeća, te drugim raznim dendro biljem.

Park Jug: Građevinska operativa PRE-KOM-a radi i na izgradnji I faze Parka Jug. Izraditi će se dio staza, sa tri kruga za igrala gdje će se postaviti 8 razih igrala, zasaditi će se trava i postaviti klupe i koševi.

Cvjetne gredice Glavna 33: Grad Prelog izradio je navodnjavanje u ovom dijelu centra, a djelatnice PRE-KOM-a zasadile su cvijeće na te gredici te tako završile uređenje cvijetnih gredica na području Grada.

Raciklažno dvorište: Početkom godine proradila je sortirnica sa balirkom za korisni otpad, te je u tom periodu dodatno obrađen sav sakupljeni korisni otpad (plastika, lim, lampaši, tetrapak). Sav obrađeni otpad predan je  na oporabu, predano je  preko 600 bala raznog korisnog otpada.

UKLJUČENOST U SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA
11.10.2010. PRE-KOM i Grad Prelog ove godine su putem javnih radova zaposlili 32 radnika na poslovima uređenja Grada i obradi korisnog otpada. Grad Prelog je putem javnih radova zaposlio 19 radnika sa područja Grada koji su radili na uređenju Grada, trenutno još 7 radnika radi na poslovima uređenja Grada.
    PRE-KOM je zaposlio 13 radnika sa područja Donjeg Međimurja na dodatnoj obradi korisnog otpada, a trenutno još radi 7 radnika na tim poslovima.17.07.2010. Na području donjeg Međimurja trenutna uključenost u sustav zbrinjavanja otpadom iznosi 88,00 % posto. Iz tabele je vidljivo da se ukljućenosti stanovnika kreće od 80% pa sve do 95%. U svim Općinama uključenost se povećava i to ćemo u suradnji sa Općinama nastojati i u sljedećem razdoblju, pogotovo u Općinama gdje je uključenost manja.

UKLJUČENOST U PROJEKT JAVNIH RADOVA

PRE-KOM NA IZLOŽBI CVIJEĆA U VARAŽDINU

03.10.2010. PRE-KOM je ove godine po prvi put izlagao na 15 međunarodnoj izložbi cvijeća  u Varaždinu. Izložba cvijeća u Varaždinu trajala je od 30.09-3.10.2010. godine. Uz PRE-KOM-ov izložbeni dio PRE-KOM je sudjelovao i u prodajnom djelu izložbe. Ovo je uz sajam cvijeća u Prelogu i Ludbregu treći sajam ove godine, a za sljedeću godinu planiramo i nastup na sajmu cvijeća u Koprivnici.
PARK JUG - I FAZA


UREĐEN OKOLIŠ CRKVE MALE GOSPE U HEMUŠEVCU

28.09.2010. Završeno je uređenje I faze parka JUG. Izgrađena s tri kruga za igrala, te u njih postavljena igrala. Ispod igrala postavljene su gumene ploće. Izgrađene su potrebne pristupne staze, navožen i uređen je okolni teren, te u uređenom djelu zasijana trava.07.09.2010. Ovih dana završeno je uređenje okoliša oko crkve Male Gospe u Hemuševcu. Ispred ulaza u crkvu postavljeni su tlakovci, proširena i asfaltirana je okolna cesta. Postavljeni su rubnici, riješena oborinska odvodnja te je hortikulturno uređen okoliš oko crkve.
PRE-KOM POČINJE PRODAJU ARANŽMANA ZA DAN SVIH SVETIH
27.10.2010. PRE-KOM kreće sa prodajom aranžmana za DAN SVIH SVETIH, aranžmane možete kupiti na tržnici u Prelogu, na tržnicama donjo Međimurskih Općina ili u sjedištu PRE-KOM-a. Cijene aražmana kreću se od 60 do 250 kuna. Od 02.11.2010. prekom počinje sa izradom i prodajom vjenaca.

ZIMSKA SLUŽBA GRADA PRELOGA
HORTIKULTURNO UREĐENJE TRGA Sv. LOVRE U CIRKOVLJANU
06.11.2010. Nakon građevinskog djela uređenja Trga Svetog Lovre u Cirkovljanu PRE-KOM završava hortikulturno uređenje spomenutog Trga. Uz sadnju projektiranih sadnica specifičnost Trga su dva ružićnjaka.05.11.2010. PRE-KOM će i ove godine brinuti o zimskoj službi Grada Preloga. Danas je održana smotra vozila koja će raditi zimsko službu i sva vozila sa ralicama su ispitana i nalaze se u ispravnom stanju. Osigurano je 15 tona soli za posipavanje ulica. Zimsku službu na području Grada obavljati će 4 vozila opremljena ralicama, te dva mala raidera opremljena za čišćenje snijega, a prema planu Zimske službe prihvaćenom od Grada Preloga.


SAKUPLJANJE I OBRADA LAMPAŠA
05.11.2010. PRE-KOM je i ove godine sakupio oko 500 m3 lampaša sa podrućja donjeg Međimurja. Lampaši se obrađuju na traci za sortiranje te se nakon toga baliraju i takove bale se uskladištuju i čekaju predaju na reciklažu..