NOVOSTI
NE DVOJI NEGO
SMEĆE ODVOJI

Spot 1

Spot 2

Spot 3
MJERENJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA PRE-KOM-ovim USLUGAMA
   18.12.2008. Uvođenjem ISO standarda PRE-KOM svake godine provodi mjerenje zadovoljstva naših korisnika kvalitetom naših usluga. Ove godine ankete su provedene u Čehovcu (Grad Prelog) i Donjem Mihaljevcu (Općina Sv. Marija). Mijerilo se zadovoljstvo naših korisnika uslugom zbrinjavanja otpada, te uslugama održavanja javnih površina i groblja. U anketi je sudjelovalo oko 25% do 30% posto domaćinstva, te su ostvareni sljedeći rezultati:

ZBRINJAVANJE OTPADA - PITANJA
Čehovec
Donji Mihaljevec
Stručnost, znanje i zadovoljstvo radom naših djelatnika (1-5) ?
4,29
4,58
Pridržavanje ugovorenih terminima skupljanja (1-5) ?
4,59
4,21
Ponašanje naših zaposlenika u kontaktu sa Vama (1-5) ?
4,56
4,86
Smatrate da bi se otpad trebao sakupljati svakih 7 dana uz nešto veću cijenu usluge (D/N) ?
D 18,18%
N 81,82%
D 13,64%
N 86,36%
Da li se kod skupljanja otpada vodi računa o zaštiti okoliša (1-5) ?
4,31
4,45
Da li ste dovoljno informirani vezano uz uslugu sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada /mediji,obavjesti,web/ (1-5) ?
4,26
4,44
Općenita ocjena usluge i GKP PRE-KOM d.o.o. (1-5) ?
4,36
4,50
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA - PITANJA
Čehovec
Stručnost, znanje i zadovoljstvo radom naših djelatnika (1-5) ?
4,10
Smatrate da košnje zelenih površina obavljaju dovoljno često(D/N) ?
D 58,80%
N 41,20%
Ponašanje naših zaposlenika u kontaktu sa Vama (1-5) ?
4,38
Čistoća u naseljima, te na grobljima (1-5) ?
3,81
Da li se kod održavanja naselja i groblja vodi računa o zaštiti okoliša (1-5) ?
4,10
Da li ste dovoljno informirani vezano uz uslugu sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada /mediji,obavjesti,web/ (1-5) ?
3,84
Općenita ocjena usluge i GKP PRE-KOM d.o.o. (1-5) ?
4,16
Dali ste upoznati da PRE-KOM obavlja pogrebne poslove na groblju Sv. Juraj u Trnju (D/N) ?
D 32,35%
N 67,65%

10.01.2009. GKP PRE-KOM d.o.o. nastoji u organizirano sakupljanje otpada uključiti sva domaćinstva, te se u surdnji sa Gradom i Općinama nastoji povećati postotak uključenosti domaćinstva. Vidljivo je da se dio dmačinstva uključio u organizirano sakupljanje otpada, no željeli bi postotak uključenih još povećati. Sva domaćinstva dužna su se uključiti u organizirano zbrinjavanje otpada, te ih i ovim putem pozivamo da to učine.
UKLJUČENOST DOMAĆINSTVA U ORGANIZIRANO ZBRINJAVANJE OTPADA
PRIKUPLJENE KOLIČINE OTPADA U 2008. GODINI
12.01.2009. Evo početkom nove godine objavljujemo prikupljene količine otpada u 2008. godini. Kako je vidljivo iz prve tabele sakupljeno je 15,36% više otpada i to komunalnog otpada za 7,86 % više, a korisnog otpada 75,65 % više. Vidljivo je da komunalni otpad raste sporije od korisnog otpada, a uz to smo povećali udio korisnog otpada u komunalnom koji smo sakupili u primarnoj reciklaži u domaćinstvima sa 11% na blizu 17% u 2008. godini.

Količine korisnog otpada značajno rastu (75,65%), no još uvijek se dio naših korisnika ne pridržava Zakona o otpadu koji propisuje da se korisni sastojci otpada moraju izdvojiti. Zato još jedanput pozivamo sve naše korisnike da NE DVOJE NEGO SMEĆE ODVOJE !

Za kraj ove statistike donosimo kako izgleda jedno statističko domaćinstvo na području gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Domaćinstvo ima ukupno 444 kg otpada godišnje od toga: 373 kg komunalnog otpada, 43 kg papira, metalne ambalaže 6,8 kg, plastične ambalaže 10,6 kg, tetrapaka 3,1 kg, guma 1,5 kg i lampaša 5,3 kg 
GKP PRE-KOM d.o.o.

24.01.2009. Izgradnjom svoga  plastenika u Gospodarskoj zoni Sjever PRE-KOM zaokružuje svoje djelatnosti. Uz plastenik već je kupljeno cca 15.000 m2 poljoprivrednog zemljišta gdje će se uz cvjeće u plasteniku, proizvoditi dendro bilje te Božićni borovi. Cvijeće i ukrasno bilje djelom će se koristiti za održavanje Grada i groblja, a dio će se prodati građanima i pravnim osobama. Ovime projektom osigurati ćemo poslove za 3 do 4 radnika. Projekt ćemo financirati kapitalnim ulaganjima Ministarstva poljoprivrede, poticajima Županije Međimurske, leasingom te iz tekućeg poslovanja. Isporuku i montažu plastenika izvodi čakovečka tvrtka MeDeS konstrukcije d.o.o. Čakovec, a sam plastenik veličine je 500 m2 te je potpuno je automatiziran. Potpuni završetak radova očekuje se do 06.02. a proizvodnja cvijeća krenula bi oko 20.02 ove godine.

IZGRADNJA PRE-KOM-ovog PLASTENIKA PRI KRAJU


RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVINSKI OTPAD
21.02.2009. Na zemljištu kraj deponije Gorice prema odluci Grada Preloga očišćen i ograđen je prostor koji će se koristiti kao reciklažno dvorište za građevinski otpad (obaveza jedinice lokalne samouprave). Dovoz građevinskog otpada moći će se vršiti subotom od 12-15 sati. a za dovoz u ostalo vrijeme treba se javiti u PRE-KOM. Prema odluci odlaganje će se plaćati od 50 - 100 kuna (ovisno o veličini) za 1m3 i tim sredstvima će se plaćati drobljenje građevinskog otpada i ponovno korištenje što je zakonska obveza. U isto vrijeme može se predati bio razgradivi otpad i to besplatno. Zabranjen je dovoz svih ostalih vrsta otpada, što će se strogo sankcionirati. Stari dio deponije ove godine kreće u sanaciju.

KRENULA PROIZVODNJA CVJEĆA U PLASTENIKU
26.02.2009. Počela proizvodnja cvijeća u PRE-KOM-ovom plasteniku. U plasteniku na prostoru 500m2 proizvoditi će se oko 40000 komada cvijeća i ukrasnog bilja. Dio cvijeća koristiti će se za uređenje Grada Peloga, a ostali dio ponuditi ćemo pravnim i fizičkim osobama, te susjednim Općinama. Uz proizvodnju i sadnju cvijeća i bilja PRE-KOM može ponuditi i projektiranje uređenja dvorišta, parkova, ulica i sl.


26.03.2009. Grad Prelog i PRE-KOM organizirali su sanaciju poljskih puteva na području svih mjesnih odbora Grada Preloga koji su se aktivno uključili u sanaciju poljskih puteva. Gotovo svi putevi porezani su grederom, dio glavnih puteva u cijelosti je saniran navozom šljunka, te nabijen valjkom. Na ostalim poljskim putevima sanirana su veća oštečenja puteva. Svi radovi su završeni današnjim danom tako da poljski putevi spremno čekaju proljetne radove u polju.

SANACIJA POLJSKIH PUTEVA

NABAVLJENA ČISTILICA
20.03.2009. Grad Prelog nabavio je čistilicu u vrijednosti 68.000,00 kuna uvećano za PDV koju će PRE-KOM  koristiti za čišćenje ulica, slivnika i šahtova. Ovu pomoć Grada u nabavi čistilice PRE-KOM će vratiti Gradu radeći po povlaštenoj cijeni za Grad Prelog u iznosu od 180,00 kuna po satu. Dosada se ova usluga plaćala vanjskom dobavljaču 335,00 kuna po satu. Čistilica je opremljena sa tri četke za čišćenje ulica uz usisavač sa mogučnošću vlaženja kako bi se spriječila prašina, uz to čistilica ima cijev sa usisavačem za čišćenje slivnika i šahtova. Spremnik čistilice iznosi 4m3 za prihvat sakupljene prašine, kamenčiča i sličnog.


DRVORED U ULICI ZRINSKIH
16.03.2009. Radnici PRE-KOM krenuli sa proljetnim uređenjem grada, čišćenjem cvjetnih gredica nakon zime, U ulici Zrinskih u Prelogu posađen drvored japanskih trešanja koji bi ovu već ljepo uređenu ulicu  trebao dodatno uljepšati. Dodatno se uređuje i centra Draškovca. Od sredine travnja kreće sadnja cvjetnih gredica sa cvjećem iz vlastite proizvodnje.


PRE-KOM UREĐUJE  I GRADI
12.03.2009. Radnici PRE-KOM rade na novi poslovima na području Grada:

1. Uređeno raspelo kod rotora u Gospodarskoj zoni Prelog
2. Uređen prostor za Vatrogasce u Čehovcu
3. Proširuje se parkiralište uz park u Draškovcu
4. Nastavljaju se radovi na proširenju javne rasvjete u naselju Jug
5. Za NK Čukovec uređuje se WC za gledaoce
Park Drškovec                                                                        Ulica Zrinskih Prelog

PRE-KOM HORTIKULTURNO UREDIO VRTIĆE
16.04.2009. PRE-KOM je hortikulturno uredio novoizgrađene dječje vrtiće u D. Dubravi i Draškovcu. Uz sadnju ukrasnog bilja , te ograde uređene su i cvjetne gredice. Za uređenje dječjih vrtića PRE-KOM je koristio cvijeće iz vlastite proizvodnje.


PRE-KOM NA SAJMU CVIJEĆA
24.04.2009. PRE-KOM ove godine po prvi put izlaže na već tradicionalnom sajmu cvijeća u Prelogu. U lijepo uređenom paviljonu dočekati će Vas naši djelatnici i ponuditi cvijeće iz našeg velikog izbora od 60 raznih vrsta cvijeća. Kupnjom cvijeća stječete pravo sudjelovanja u našoj nagradnoj igri "PRE-KOM-ov CVIJRET" o kojoj više možete saznati u našem paviljonu na sajmu. PRE-KOM će godišnje proizvoditi oko 80000 komada raznog cvijeća od kojega će se otprilike polovica trošiti za uređenje Grada Preloga a ostalo je namjenjeno prodaji fizičkim i pravnim osobama.

     Pozivamo Vas da nas posjetite na sajmu cvijeća u Prelogu od 24.-26. 04.2009.
                                                                                                                    Vaš PRE-KOM.

24.04.2009. Nakon provedene revizije i prihvaćanja rezultata od strane Nadzornog odbora i Skupštine društva vidljiv je daljni rast poslovanja PRE-KOM-a. U 2008. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 7,69 milijuna kuna , a izvorni prihodi PRE-KOM-a dosegli su 6,40 milijuna kuna, tako da rast izvornih prihoda PRE-KOM-a iznosi 22%. Iz godine u godinu vidljiv je stalan rast prihoda, a to se očekuje i ove godine iz razloga što smo potpisali nove ugovore sa Općinom D. Kraljevec za sakupljanje smeća i pogrebne poslove. U 2008. ostvarena je dobit nakon izvršenih ispravaka za neplaćena potraživanja i obračunate amortizacije u iznos od 37.312,95 kuna.
RAST PRIHODA PRE-KOM-a U 2008.

NAGRADA PRE-KOM-ov CVIJET U CIRKOVLJAN
28.05.2009. U proteklom mjesecu odrađeni su ili se trenutno dovršavaju sljedeći poslovi na području Grada Preloga:

Prelog: Sanirane su udarne rupe na ulicama Prvomajska, Konoplišće, Dravska .

Otok: Započeti su radovi na uređenju dječjeg igrališta gdje su prije postavljena igrala za djecu, izgraditi će se igralište za košarku i odbojku na pjesku.

Čukovec: Uređuje se dvorište doma kulture , a izgraditi će se i igralište za odbojku na pjesku.

Cirkovljan: postavljena su igrala u sklopu nogometnog igrališta, postaviti će se koševi za košarkaško igralište te urediti igralište za odbojku na pjesku.

Draškovec: Uređen je okoliš i pristupni put do garaža Vatrogasnog doma.PRE-KOM UREĐUJE  I GRADI
26.04.2009. Izvučene su nagrade PRE-KOM-ove nagradne igre "PRE-KOM-ov CVIJET". Glavna nagrada otišla je u Cirkovljan.

Dobitnici su:
1. Ljiljana Pigac, Zdenci 41a, Cirkovljan (cvijeće u vrijednosti 300 kn)
2. Žarko Bermanec, Krešimirova 13, Prelog (cvijeće u vrijednosti 150 kn)
3. Jasna Vehtersbah-Stojan, R. Boškovića 31, Čakovec (PRE-KOM-ova majica)
4. Mladen Kraus, B. Radić 25, Hrženica (PRE-KOM-ova majica)
5. Karlo Habijan, K. Tomislava 164, Belica (PRE-KOM-ova majica)

Pozivamo nagrađene koji nisu podigli nagrade da se jave u PRE-KOM.