GRAD PRELOG-2021 - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

GRAD PRELOG-2021

SAKUPLJANJE OTPADA > TERMINI SAKUPLJANJA 2021

Grad Prelog 2021.

Prelog ulice: Trg K. Tomislava, Čakovečka, Glavna,  Trg Slobode, I. Meštrovića, K. Branimira, S. Mlinarića, A. Šenoe, K. P. Krešimira, F. Glada, A. Mihanovića, Ludbreška, Dravska, M.Gupca, M. Kovača, K. Domagoja, Istarska, Frankopanska
 
Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2. četvrtak)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaki 2. četvrtak)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (1. ponedjeljak u mjesecu)
CRVENO - Termini sakupljanja glomaznog otpada (4. ponedjeljak u mjesecu) - naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 321 246 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE SUKLADNO PLANU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)

Grad Prelog 2021.
Prelog ulice: Sajmišna, M. Krleže, J. Bedekovića, Trg B. Jelačića, D. Tadjanovića, T. Ujevića, Zrinskih, Prvomajska, N. Tesle, Konopljišće, V. Žganca, Kralja Zvonimira, Trg Sv. Florijana, K. Mesarića, V. Nazora, S. Radića, D. Domjanića, Jug I, II, III, D. Premuša
 
Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2. petak)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaki 2. petak)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (1. ponedjeljak u mjesecu)
CRVENO - Termini sakupljanja glomaznog otpada (4. ponedjeljak u mjesecu) - naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 645 535 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)

 Grad Prelog 2021.
Naselja: Otok, Čehovec
 
Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2.utorak)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaki 2. utorak)  
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (3. ponedjeljak u mjesecu)
CRVENO - Termini sakupljanja glomaznog otpada (3. petak u mjesecu) - naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 645 535 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr      
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)

 Grad Prelog 2021.
Naselja: Čukovec, Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec
 
Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaku 2. srijedu)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaku 2.srijedu)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (3. ponedjeljak u mjesecu)
CRVENO - Termini sakupljanja glomaznog otpada (3. petak u mjesecu) - naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 645 535 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)

Back to content