OPĆINA D. DUBRAVA-2021 - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

OPĆINA D. DUBRAVA-2021

SAKUPLJANJE OTPADA > TERMINI SAKUPLJANJA 2021

Općina Donja Dubrava 2021.

 
Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaku 2. srijedu)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaku 2. srijedu)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (2. ponedjeljak u mjesecu)
CRVENO Termini sakupljanja glomaznog otpada (2. petak u mjesecu) - naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 321 246 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE SUKLADNO PLANU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)


Back to content