ARHIVA NOVOSTI - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

ARHIVA NOVOSTI

O NAMA

STARA ARHIVA: 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 11 / 10 / 09 / 08 / 07 / 06 / 05 / 04 /03 / 02 / 01UKLJUČENOST U SUSTAV GOSPODARENJA  OTPADOM ZA 2022. PREMA POPISU IZ 2021.

21.12.2022. Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom sve nekretnine moraju biti uključene u sustav gospodarenja otpadom. Ako to primijenimo, prema zadnjem popisu naša prosječna uključenost prema nekretninama za stanovanje iznosi 82,23%. Vidljivo je da je došlo do pada broja stanovnika kao i broja kućanstava. Na području svih 14 JLS imamo veliki broj kuća koje su prazne ili su u lošem stanju i nisu uključene u sustav gospodarenja otpadom te nisu regulirale svoj status u sustavu gospodarenja otpadom. Sve takve kuće njihovi vlasnici trebali bi proglasiti trajno nekorištenim i time ne bi imali nikakve obaveze plaćanja javne usluge gospodarenja otpadom. Najbolja uključenost je u Općinama Belica i Domašinec zbog zalaganja zajedničkog komunalnog redara navedenih Općina. Pozivamo sve komunalne redare, kao i sve vlasnike takvih nekretnina da reguliraju status trajno nekorištenih nekretnina.

SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2023. GODINE

14.12.2022. Već tradicionalno PRE-KOM sakuplja božićna drvca. Molimo Vas da ispred svojih kuća / zgrada ostavite božićna drvca prema sljedećim terminima sakupljanja:
09.01.2023. - Općine Belica i Dekanovec
10.01.2023. - Općine Domašinec, Podturen i Pribislavec
11.01.2023. - Općine Donja Dubrava i Donji Vidovec
12.01.2023. - Općine Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija i Kotoriba
13.01.2023. - Grad Prelog, Općina Martijanec i Jalžabet
NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG

NOVI CJENICI ZA JAVNU USLUGU SAKUPLJANJA OTPADA ZA 14 JLS-a OD 01.01.2023.

08.12.2022. Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (članak 77. stavak 11.) sve JLS gdje PRE-KOM sakuplja otpad od 01.01.2023. počinju primjenjivati nove cjenike za javnu uslugu sakupljanja otpadom. Nakon provedenog javnog savjetovanja sve JLS dale su suglasnosti na nove cjenike u kojima se mijenja samo variabilni dio računa dok fiksni dio ostaje nepromjenjen.
KATEGORIJA KORISNIKA "KUĆANSTVO":
Od 01.05.2022. godine došlo je do poskupljenja odlaganja miješanog komunalnog otpada 20%, a dodatno od 01.01.2023. odlaganje miješanog komunalnog otpada poskupljuje za dodatnih 9,3%. Iz tog razloga prisiljeni smo povećati samo varijabilni dio cijene za jednu predaju mješanog otpada za spremnik od 60 litara za 1,06 kn bez PDV-a, za jednu predaju spremnika od 80 litara za 1,41kn bez PDV-a, a za jednu predaju spremnika od 120 litara za 2,12 kn bez PDV-a.
Cijena minimalne javne usluge neće se mijenjati, usporedba novog i starog cjenika vidljiva je iz tabele.
U navedenu kategoriju spadaju sva kućanstva u obiteljskim kućama i/ili stanovima. Ukoliko se na istoj adresi obavlja i neka poslovna djelatnost (obrt, OPG i sl.) to kućanstvo spada u kategoriju korisnika "ne kućanstvo".

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da će se cijene mijenjati od 2,83% do 6,59% ovisno od broja predaje miješanog komunalnog otpada.

KATEGORIJA KORISNIKA "NE KUĆANSTVO":
Od 01.05.2022. godine došlo je do poskupljenja odlaganja miješanog komunalnog otpada 20%, a dodatno od 01.01.2023. odlaganje miješanog komunalnog otpada poskupljuje za dodatnih 9,3%. Iz tog razloga prisiljeni smo mijenjati samo varijabilni dio cijene za jednu predaju miješanog otpada za spremnik od 120 litara za 3,33 kn bez PDV-a, za jednu predaju spremnika od 240 litara za 6,66kn bez PDV-a, a za jednu predaju spremnika od 360 litara za 9,99 kn bez PDV-a.
Cijena minimalne javne usluge neće se mijenjati, usporedba novog i starog cjenika vidljiva je iz tabele.
Ukoliko se na istoj adresi obavlja i neka poslovna djelatnost (obrt, OPG i sl.) to kućanstvo spada u kategoriju korisnika "ne kućanstvo".

Iz tabele usporednih starih i novih cijena vidljivo je da će doći do promjena cijena, odnosno cijene će rasti od 2,92% do 7,04% ovisno od broja predaje spremnika za miješanog komunalnog otpada.


Back to content