OPĆINA GORIČAN - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

OPĆINA GORIČAN

SAKUPLJANJE OTPADA > TERMINI SAKUPLJANJA

Općina Goričan 2017.

 
Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2. petak)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (1. petak u mjesecu)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaki 2. petak)
CRVENO - Termini sakupljanja glomaznog otpada (4. petak u mjesecu) - naručuje se na telefon 040 645 535
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA PODRUČJU GORIČANA 4 PETAK U MJESECU
*NAPOMENA:Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)
Back to content | Back to main menu