OPĆINA KOTORIBA - GKP PRE-KOM d.o.o.

Go to content

Main menu:

OPĆINA KOTORIBA

SAKUPLJANJE OTPADA > TERMINI SAKUPLJANJA

Općina Kotoriba 2017.

 
Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO - Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2.   četvrtak)
ZELENO - Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (4. ponedjeljak u mjesecu)
SMEĐE - Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaki 2. četvrtak)
CRVENO - Termini sakupljanja glomaznog otpada (4. četvrtak u mjesecu) - naručuje se na telefon 040 645 535
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA PODRUČJU KOTORIBE 4  ČETVRTAK U MJESECU
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)

 

Back to content | Back to main menu